Morska energetyka wiatrowa

Slider

 

Projekty morskich farm wiatrowych
udziałowcy PGE Polska Grupa Energetyczna (50%),  Ørsted Wind Power AS (50%) PGE Polska Grupa Energetyczna (50%),  Ørsted Wind Power AS (50%) Polenergia S.A. (50%), Wind Power AS, Grupa Equinor (50%) Polenergia S.A. (50%), Wind Power AS, Grupa Equinor (50%) PKN Orlen (51%) i NP. Baltic Wind BV - zależna od Northland Power Inc. (49%) C-WIND Polska Sp z. o.o. (Ocean Winds - joint venture pomiędzy EDP Renewables S.A. oraz ENGIE S.A.) RWE Renewables International Participations B.V. (100%)
moc zainstalowana 1498 MW 1045 MW 720 MW 720 MW do 1200 MW 399 MW 350 MW
szacunkowy CAPEX 35 mld zł 19 mld zł ok. 14 mld zł N/A  
szacunkowy potencjał tworzenia miejsc pracy 10,5 tys. 7 tys. 2,3-5 tys. 2,3-5 tys. planowane na koniec 2022 r. w wyniku przeprowadzonego dialogu i po zakończeniu postępowań zakupowych dostawców materiałów i wykorzystywanych usług Dokładne szacunki co do bezpośrednich I pośrednich miejsc pracy będą podane w dalszym etapie realizacji projektu.  
zatrudnienie wewnętrznie (baza)   ok 100 osób 142 (28-44) osób   200-300 (50) osób ok. 50 i pośrednio 400 osób zaangażowanych pośrednio, indukowanych 100
położenie obszar Ławicy Słupskiej na Morzu Bałtyckim w odległości około 25 km od brzegu, w
pobliżu miasta Ustka
obszar Ławicy Słupskiej na Morzu Bałtyckim w odległości około 40 km od brzegu, w
pobliżu miasta Ustka
37 km w linii prostej od brzegu, na wysokości gmin Smołdzino i  Łeba 22 km od linii brzegowej, na
wysokości gmin Smołdzino i Łeba
22,5 km od linii brzegowej, na północ od gmin Łeba i Choczewo 23 km od linii brzegowej, na północ od gmin Krokowa i Choczewo ok. 55 km na północ od Ustki, na wschód od duńskiej wyspy Bornholm
powierzchnia całkowita obszaru (zgodnie z PSZW) 131 km² 189 km² 122 km² 119,5 km² 131,08 km² 90,94 km² 41 km²
powierzchnia obszaru możliwa do zabudowy     95 km² 88 km2 113,72 km²    
miejsce wyjścia kabli na ląd     Lędowo, około 3 km na zachód od Ustki i około 400 m na wschód od miejsca wyjścia na ląd kabla SwePol Link Lędowo, około 3 km na zachód od Ustki i około 400 m na wschód od miejsca wyjścia na ląd kabla SwePol Link gmina Choczewo gmina Choczewo  
punkt przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego PSE Żarnowiec PSE Choczewo PSE Słupsk Wierzbięcino PSE Słupsk Wierzbięcino PSE Choczewo PSE Choczewo PSE Słupsk
moc turbiny – wariant podstawowy  10-13 MW 10-13 MW ok. 13,6 MW ok. 13,6 MW 12 MW+ od 13 MW ok. 14 MW
liczba turbin – wariant podstawowy 209   53 ok. 100 do 31  
maksymalna wysokość całkowita elektrowni wiatrowej  250 m 250 m 300 m 300 m 270 m   > 250 m
maksymalna średnica rotora 220 m 220 m 250 m 250 m     powyżej 220 m
typ fundamentów – wariant podstawowy preferowane monopale, ale inne rodzaje wciąż mogą być wzięte pod uwagę monopal  z przykręcanym łącznikiem z kołnierzem przyłączeniowym monopal  z przykręcanym łącznikiem z kołnierzem przyłączeniowym kratownicowe lub monopale monopal wraz z elementem przejściowym monopal z elementem przejściowym
pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
w polskich obszarach morskich (PSzW)
tak tak 2013 r. 2012 r. 2012tak tak tak
warunki przyłączenia do sieci 25 października 2012 r. Styczeń 2019 r. 2021 r. 2012 r. 2018 wrzesień 2020 r. (umowa - marzec 2021 r.) grudzień 2020 r.
badania środowiskowe (ocena oddziaływania na środowisko)     2012-2014 2012-2014 w toku tak  
umowa przyłączeniowa       2014 r. 14 stycznia 2021 r. tak (marzec 2021 r.)  
pozwolenie na układanie i utrzymanie kabli podmorskich dla infrastruktury przyłączeniowej       2014 r.   tak  
konsultacje społeczne     2016 2014-2015   tak  
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 24 stycznia 2020 r. 24 stycznia 2020 r. 2017 r. 2016 r. (Aby zapobiec ewentualnym skumulowanym oddziaływaniom MFW Bałtyk III z innymi morskimi farmami wiatrowymi zlokalizowanymi w sąsiedztwie obszaru istotnego dla ptaków – Ławicy Słupskiej, inwestorzy zdecydowali o powstaniu niezabudowanego elektrowniami wiatrowymi korytarza migracyjnego, który umożliwi
on jesienią migrację ptaków na obszar Ławicy Słupskiej z kierunku północno-wschodniego, a wiosną migrację z tego obszaru w kierunku północno-wschodnim i przygotowali nowy raport o oddziaływania na środowisko.
  złożony raport i wniosek  
wstępne badania geologiczne dna morskiego H12021 H12021 2017 r. 2017 r. tak 2020 r.  
pomiary wietrzności     2017-2019 2017-2019 tak tak, od 2019 r.  
analiza produktywności       2019 r. tak wstępna analiza  
pozwolenie lokalizacyjne     2012 r. 2012 r. 2012 PSZW wydana w 2013 roku  
decyzja środowiskowa 2020 r. 2020 r. 2016 r. 2016 r. w toku złożony raport i wniosek  
studium meteorologiczno-oceanograficzne  met-ocean) październik 2020 r. (umowa) październik 2020 r. (umowa z doradcą DHI)         w trakcie
badanie wietrzności   luty 2020 r. (zakończenie 2-letniego badania)     w toku Badanie od 2019 r.  
koncepcja techniczna farmy         w toku    
koncepcja techniczna przyłącza 29 października 2020 r. (umowa z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.) 29 października 2020 r. (umowa z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.)     w toku w opracowaniu  
badania geologiczne i geotechniczne miejsca wyjścia kabla na ląd         listopad 2020 r. badania geofizyczne w trakcie (ILF
procedura wyboru dostawców turbin wiatrowych przetarg rozpoczęty 15 września 2021 r.   rozpoczęta     rozpoczęta - dostawca turbin ma być wyłoniony do połowy 2022 r., a ich budowa ma rozpocząć się najpóźniej w 2023 r. 
wniosek o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda 2021 r. 2021 r. 5 marca 2021 r.   zakończone przyznane - czerwiec 2021 15 czerwca 2021 r.
prawo do pokrycia ujemnego salda tzw. kontraktu różnicowego (25-letniego Kontraktu Różnicowego KTR) 7 kwietnia 2021 r. 7 kwietnia 2021 r. 4 maja 2021 r. 4 maja 2021 r. czerwiec 2021 r. 30 czerwca 2021 r.  
wybór doradcy do aranżacji i pozyskania finansowania Societe Generale - 12 sierpnia 2021 r. Societe Generale - 12 sierpnia 2021 r.     zakończone    
port instalacyjny potencjalne lokalizacje to Gdynia, Gdańsk, Świnoujście, Szczecin (21 kwietnia 2021 r. Ørsted  podpisał list intencyjny z Portem Gdynia) Gdynia, Gdańsk, Szczecin i Świnoujście (porty w Gdyni i Gdańsku są brane pod uwagę jako potencjalne porty obsługujące proces
budowy, jako najbardziej zaawansowane technologicznie i dogodnie zlokalizowane względem projektu)
Gdynia, Gdańsk, Szczecin i Świnoujście (porty w Gdyni i Gdańsku są brane pod uwagę, jako potencjalne porty obsługujące proces
budowy, jako najbardziej zaawansowane technologicznie i dogodnie zlokalizowane względem projektu)
w trakcie analiz W wyniku wstępnych analiz zakłada się, że w ramach realizacji projektu prawdopodobne jest wykorzystanie zasobów portów w Gdyni albo w Gdańsku, jako portów instalacyjnych. Analizie poddano także port w ŚwinoujściuW wyniku wstępnych analiz zakłada się, że w ramach realizacji projektu prawdopodobne jest wykorzystanie zasobów portów w Gdyni albo w Gdańsku, jako portów instalacyjnych. Analizie poddano także port w ŚwinoujściuW wyniku wstępnych analiz zakłada się, że w ramach realizacji projektu prawdopodobne jest wykorzystanie zasobów portów w Gdyni albo w Gdańsku, jako portów instalacyjnych. Analizie poddano także port w Świnoujściu Gdynia (umowa o zachowaniu poufności, (obszary GCT, BCT, PGZ), Gdańsk (port wewnętrzny), Świnoujście (pod warunkiem rozbudowy) - Ostateczna decyzja co do wyboru portu – faza budowy – przed Q223
prawo do nieruchomości portowych na potrzeby bazy obsługowo-serwisowej (O&M) Ustka Ustka zabezpieczene prawa do nieruchomości w porcie Łeba z przeznaczeniem na budowę zaplecza serwisowego dla projektu MFW Bałtyk II Port Łeba - biurowiec o powierzchni ok. 1000 m2 z parkingiem, który będzie w stanie bezpiecznie obsłużyć ok. 40 samochodów. Obok powstanie magazyn o powierzchni od 1500 m2 do 3000 m2. W biurze będzie pracować około 15-30 osób. Dyspozytornia obsługiwana będzie przez 24/7/365, przez grupę do 10 osób, wykonujących prace zmianowe.   Port Władysławowo lub Łeba Ustka, Łeba (ew. Świnoujście, Kołobrzeg, Darłówkowo, Władysławowo, Gdynia)
planowane ostateczne pozwolenie na budowę 2023 r. 2024 r. Q4/23 Q4/23      
planowana ostateczna decyzja inwestycyjna  2023 r. 2024 r. Q4/23 Q4/23   2025 rok 2023 r.
planowane rozpoczęcie prac budowlanych     2023/2024   2024 r.    
wprowadzenie pierwszej energii elektrycznej do sieci 2026 r. 2027 r. do Q4/26 (8 czerwca 2026 r. dla pierwszej
grupy turbin wiatrowych)
8 czerwca 2026 r. (dla pierwszej grupy turbin) 2026 r. 2028 rok połowa 2026 r.
planowana data oddania do użytku 2027 r. 2028 r. 2027        
ostateczne pozwolenie na użytkowanie 2028 2028          
koncesja 2028 2028          
dotychczasowy udział krajowych dostawców     75% 75%      
udział
krajowych dostawców i poddostawców w całym łańcuchu dostaw
    23-38% 23-38%   20-25%  
faza budowy      9-20% 9-20%      
faza eksploatacji (obsługa i serwis)     60-80% 60-80%      
planowana moc do 2030 roku 2,5 GW 2,5 GW     do 1200 MW 399 MW  
planowana moc po 2030 roku 3,5 GW (0,9 GW - Baltica 1) 3,5 GW (0,9 GW - Baltica 1)   1560 MW (Bałtyk I)      
planowana moc do 2040 roku 6,5 GW (nowe lokalizacje) 6,5 GW (nowe lokalizacje)          
wybór dostawcy turbin wiatrowych (EPC), serwis i gwarancja (SWA) 2021 2021 Q3/21 Q3/21   Q2/24  
koncepcja techniczna części elektrycznej wraz z lądową stacją elektroenergetyczną i wyposażeniem elektrycznym dla lądowej i morskiej stacji elektroenergetycznej     Q4/21 Q4/21      
wybór dostawcy kabla eksportowego (EPCI)  2022 2022 Q1/22 Q1/22   Q3/24  
wybór wykonawcy usługi transportu i instalacji kabla eksportowego 2022 2022          
wybór dostawcy kabli wewnętrznych (EPCI) 2022 2022 Q3/22 Q3/22   Q4/24  
wybór dostawcy fundamentów dla turbin wiatrowych  2022 2022 Q4/22 Q4/22   Q2/24  
wybór dostawcy morskiej stacji elektroenergetycznej (EPC) 2022 2022 Q4/22 Q4/22   Q2/24  
wybór usługi transportu i instalacji górnej części morskiej stacji transformatorowej 2021 2021          
wybór wykonawcy usługi transportu i instalacji kabli łączących turbiny z morskimi stacjami transformatorowymi 2022 2022          
wybór wykonawcy bazy obsługowo-serwisowej     Q4/22 Q4/22      
wybór dostawcy fundamentu kratownicowy (jacket) dla morskiej stacji elektroenergetycznej     Q1/23 Q1/23   Q2/24  
wybór dostawcy lądowej stacji elektroenergetycznej 2022 2022 Q3/23 Q3/23   Q2/24  
wybór wykonawcy instalacji fundamentów dla turbin wiatrowych 2022 2022 Q3/23 Q3/23      
wybór wykonawcy usługi transportu i instalacji fundamentów 2022 2022          
wybór wykonawcy instalacji turbin wiatrowych 2022 2022   Q3/23      
wybór wykonawcy instalacji morskiej stacji elektroenergetycznej        Q3/23      
wybór wykonawcy kabla lądowego od stacji elektroenergetycznej do sieci        Q2/23   Q3/24  
wybór wykonawcy przyłączenia kabla do lądowej stacji elektroenergetycznej       Q3/23      
wybór wykonawcy robót budowlanych w miejscu przyłączenia do stacji elektroenergetycznej       Q3/23      
wybór wykonawcy obsługi, serwis i utrzymanie (szereg umów)       Q4/24      

11 lipca 2024

Holenderski gigant SSCV Thialf wbije fundamenty pod farmę Bałtyk

Polenergia i norweski Equinor Wind Power, partnerzy przy budowie morskiej farmy wiatrowej Bałtyk II-III, o mocy 1,44 GW wybrali Heerema Marine Contractors Nederland na wykonawcę usług […]
21 lutego 2024

MFW Baltica 2: inwestorzy mają już wszystkie umowy i pozwolenia

Grupa PGE i duński Ørsted zakontraktowały statki do instalacji 59 zestawów turbin i wież dla projektu MFW Baltica 2. Tym samy konsorcjum budujące wspólnie największą morską […]
2 lutego 2024

PGE Baltica zleca badania geotechniczne dla kolejnej morskiej farmy

Szwajcarska firma Geoquip Marine przeprowadzi wstępną kampanię geotechniczną dna morskiego dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 o mocy 0,9 GW. Inwestor, czyli PGE Baltica, spółka z Grupy […]
26 stycznia 2024

W Łebie ruszyła budowa bazy serwisowej dla Baltic Power

W Łebie ruszyły pełną parą prace przy budowie bazy serwisowej, przeznaczonej do obsługi morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która ma produkować energię od 2026 r. Dzięki […]
19 stycznia 2024

Amerykański koncern GE Vernova dostał kontrakt przy budowie Baltica 2

Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. oraz Polimex Mostostal zbuduje lądową infrastrukturę niezbędną do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy Baltica 2 o mocy 1,5 GW. Prace […]
16 stycznia 2024

Terminal instalacyjny WTIV powstanie jeszcze w 2024 r.?

Prace przy terminalu Instalacyjnym morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, pierwszym i na razie jedynym w Polsce przebiegają zgodnie z planem. Inwestycja, warta ok. 500 mln zł […]
16 stycznia 2024

Turbiny dla Baltic Power powstaną z niskoemisyjnej stali

Morska farma wiatrowa Baltic Power, wspólny projekt Grupy Orlen i kanadyjskiego Northland Power, jako pierwsza na świecie zostanie zbudowana z użyciem niskoemisyjnej stali. Zastosowanie wytapianej w […]
8 stycznia 2024

PGE wybuduje bateryjny magazyn za 2 mld zł

PGE uzyskała warunki przyłączenia dla bateryjnego magazynu energii elektrycznej Gryfino o mocy 400 MW, jednego z największych w Europie. Instalacja powstanie w Nowym Czarnowie w województwie […]
4 stycznia 2024

Odważna Rybitwa zamontuje wieże i turbiny na farmie Baltica 2

Grupa PGE i duński Ørsted wybrały norweską firmę Fred. Olsen Windcarrier do instalacji 48 ze 107 turbin wiatrowych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Jeden z […]
29 października 2023

PGE i GE chcą testować produkcję zielonego wodoru z użyciem morskiej turbiny wiatrowej

PGE Polska Grupa Energetyczna i dwie spółki amerykańskiego koncernu General Electric będą wspólnie testować możliwości produkcji zielonego wodoru przy użyciu energii wyprodukowanej przez morską turbinę wiatrową […]
12 października 2023

Budowa Baltic Power w tym roku będzie kosztować 5-6 mld zł

Grupa Orlen podjęła finalną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy Baltic Power o mocy 1,2 GW, czyli pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Projekt, którego wartość to 4,7 […]
3 października 2023

Orlen przyśpieszy z budową kolejnych farm wiatrowych na Bałtyku?

Grupa Orlen uzyskała ostateczną decyzję Ministra Infrastruktury o przyznaniu pięciu nowych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Moc zainstalowana […]
Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu