Atom

27 czerwca 2022

Enea chce realizować projekty małych reaktorów jądrowych

Enea i amerykański deweloper elektrowni jądrowych – Last Energy podpisały list intencyjny o współpracy przy realizacji budowy małych modułowych elektrowni jądrowych. Firmy są wstępnie zainteresowane rozwojem, […]
24 czerwca 2022

Jeśli Francuzi będą budować elektrownię atomową, to zrobią to z Budimeksem

Budimex i Bouygues Travaux Publics podpisały porozumienie o możliwości współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce – podał Budimex. Bouygues Travaux Publics jest firmą, która od […]
23 czerwca 2022

KGHM przygotuje Centrum Symulacyjne elektrowni SMR

Marcin Chludziński, prezes KGHM zapowiedział intensyfikację prac nad wdrożeniem SMR w Polsce. Jak mówił podczas Kongresu 590, kolejnymi działaniami będzie m.in. złożenie wniosku o ocenę technologii […]
22 czerwca 2022

Tauron będzie brać udział w budowie SMR

Strategia Grupy Tauron na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. zakłada m.in. udział w budowie Małych Reaktorów Modułowych (SMR) oraz wykorzystanie SMR do wytwarzania energii […]
8 czerwca 2022

W 2029 r. małe reaktory atomowe staną się nowym źródłem energii

W 2029 r. ruszy w KGHM pierwszy mały reaktor atomowy (SMR) i – jak mówił, podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Gospodarczego „Perspektywy rozwoju sektora energii w Polsce […]
6 czerwca 2022

Synthos Green Energy chce powołać spółkę z GE Hitachi Nuclear

Synthos Green Energy – spółka zależna Synthosu – złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy z GE-Hitachi Nuclear Energy […]
26 kwietnia 2022

Tauron znalazł miejsce dla małych reaktorów jądrowych KGHM

Tauron Polska Energia zakłada lokowanie małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR) w lokalizacjach swoich obecnych elektrowni węglowych i wydziela pod tym kątem tereny z aktywów przygotowywanych do […]
21 kwietnia 2022

KHNP złożyła ofertę na budowę elektrowni jądrowych w Polsce

Firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) przedstawiła ofertę techniczną i cenową na budowę elektrowni jądrowych w Polsce – podała spółka. W ramach złożonej propozycji firma […]
20 kwietnia 2022

KGHM i Tauron popracują razem przy atomie

KGHM i Tauron podpisały list intencyjny o współpracy przy projektach niskoemisyjnych źródeł energii, w tym z zastosowaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). „Zainicjowaliśmy projekt produkcji czystej […]
6 kwietnia 2022

KGHM będzie współpracował z rumuńską spółką jądrową

KGHM Polska Miedź zainicjował współpracę z rumuńską spółką Nuclearelectrica, która zajmuje się energetyką jądrową. KGHM planuje budowę modularnych reaktorów jądrowych, przedstawiciele miedziowego koncernu rozmawiali o technologii […]
30 marca 2022

Spółka PEJ złożyła raport środowiskowy

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska raport o oddziaływaniu na środowisko pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Teraz możliwe będzie wznowienie postępowania ws. […]
22 marca 2022

Atomowe staże dla studentów z polskich politechnik

Amerykański Westinghouse Electric Company, który oferuje Polsce reaktory AP1000 zaprosił pierwszą grupę 15 studentów kierunków technicznych do udziału w programie stażowym w swoich ośrodkach w USA. […]
7 marca 2022

UOKiK wydał zgodę na utworzenie Orlen Synthos Green Energy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie przez PKN Orlen i Synthos Green Energy wspólnej spółki Orlen Synthos Green Energy, która ma odpowiadać za […]
16 lutego 2022

UOKiK rozpatrzy wniosek PKN Orlen o utworzenie atomowej spółki

PKN Orlen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wyrażenie zgody na powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy, która ma odpowiadać […]
14 lutego 2022

Pierwsza elektrownia NuScale Power dla KGHM ma powstać w Polsce w 2029 r.

KGHM i NuScale Power podpisały umowę o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem innowacyjnego małego atomowego reaktora modułowego (SMR). Jak wynika z zapowiedzi, oba podmioty podejmą kroki w […]
Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu