Atom

previous arrow
next arrow
Slider

2 czerwca 2023

Polsko-koreańskie warsztaty atomowe na szczycie

Szefowie partnerów w projekcie drugiej wielkoskalowej elektrowni atomowej w Polsce, czyli PGE Polskiej Grupy Energetycznej, ZE PAP oraz koreańsko koncernu Korea Hydro & Nuclear Power spotkali […]
25 maja 2023

Konsorcjum Westinghouse i Bechtel zbuduje elektrownię jądrową

Kolejny krok w procesie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Firma Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała dzisiaj umowę o współpracy z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse Electric Company […]
24 maja 2023

Polacy dają zielone światło dla małych reaktorów jądrowych

Większość Polaków określa nowoczesne technologie jądrowe, jakimi są małe reaktory BWRX-300, produkcji amerykańsko-japońskiego konsorcjum GE Hitachi, jako bezpieczne – wynika z badania przygotowanego na zlecenie PKN […]
27 kwietnia 2023

Krok bliżej do lokalizacji pierwszych sześciu SMR-ów w Polsce

Zarząd Orlen Synthos Green Energy, czyli joint venture PKN Orlen i Synthos Green Energy złożył dzisiaj w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) sześć wniosków o wydanie […]
26 kwietnia 2023

Grupa Azoty dalej szuka optymalnego SMR

Grupa Azoty, największy producent nawozów w Polsce nie wyklucza, że dostawcami technologii mikro reaktorów jądrowych (MMR) dla pozostałych zakładów grupy poza Policami będą inni producenci niż […]
17 kwietnia 2023

Siedem lokalizacji pod budowę SMR-ów w Polsce

PKN Orlen ogłosił, że pierwsze modułowe reaktory atomowe w Polsce mogą powstać we Włocławku, Stawach Monowskich, Ostrołęce, Krakowie, Dąbrowie Górniczej, okolicach Warszawy oraz stref ekonomicznych przy […]
17 kwietnia 2023

PKN Orlen poda dzisiaj lokalizacje swoich małych reaktorów jądrowych w Polsce

Dzisiaj PKN Orlen ma ogłosić swoje strategiczne plany w obszarze energetyki jądrowej. Multienergetyczny koncern chce wybudować do końca 2030 r. co najmniej dwa modułowe reaktory BWRX-300 […]
3 kwietnia 2023

Ministerstwo klimatu: będzie więcej energii z OZE i atomu

Odnawialne źródła oraz z energetyka jądrowa, w tym małe reaktory zapewnią 74% łącznej produkcji energii w Polsce w 2040 r. Do tego czasu moc zainstalowana OZE […]
29 marca 2023

UOKiK daje zielone światło dla drugiej polskiej atomówki

PGE Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK dostały zielone światło od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie spółki, której zadaniem będzie przygotowanie analiz i uzyskanie […]
17 marca 2023

Atomowe wejście kapitałowe NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmie akcje nowej emisji Orlen Synthos Green Energy, joint venture PKN Orlen i Synthos Green Energy, które będzie budować […]
13 marca 2023

Państwowa Agencja Atomistyki oceni bezpieczeństwo reaktorów AP1000

Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o ocenę klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej, którą zbuduje z nią w nadmorskiej gminie Choczewo amerykański […]
8 marca 2023

Wniosek w sprawie powołania spółki do budowy elektrowni jądrowej już w UOKiK

PGE Polska Grupa Energetyczna wspólnie z ZE PAK złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na koncentrację, polegającą na powołaniu spółki, która będzie […]
7 marca 2023

PGE i ZE PAK zrobiły milowy krok do rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej

Dwie polskie grupy energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna oraz ZE PAK zawarły wstępne porozumienie o utworzeniu joint venture, które będzie większościowym udziałowcem projektu elektrowni jądrowej budowanej […]
22 lutego 2023

PEJ i Westinghouse podpisały umowę na pracę przedprojektowe przy pierwszej elektrowni jądrowej

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) oraz firmy Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric Poland podpisały umowę na prace przedprojektowe pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać do […]
21 lutego 2023

Jesienią poznamy dwie propozycje lokalizacji kolejnej elektrowni atomowej

Po wskazaniu dwóch potencjalnych lokalizacji dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, w ramach programu rządowego jesienią tego roku, w ciągu kilkunastu miesięcy wybrana zostanie jedna z […]
Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu