PGE PAK Energia Jądrowa zrobiła milowy krok

Orlen skomercjalizuje technologię Multifuel wykorzystującą wodór i gaz
23 listopada 2023
BGK udzielił PGE mega kredytu powiązanego z ratingiem ESG
29 listopada 2023

PGE PAK Energia Jądrowa, która ma zbudować drugą elektrownię atomową w Polsce otrzymała decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczącą budowy tej siłowni o mocy 2,8 GW w regionie konińskim. Umożliwia to rozpoczęcie prac we wskazanej lokalizacji, czyli w okolicach Pątnowa w Wielkopolsce.

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Koninie to joint ventures notowanych na warszawskiej giełdzie: PGE Polskiej Grupy Energetycznej, kontrolowanego przez skarb państwa największego krajowego producenta energii i ciepła systemowego w naszym kraju i ZE PAK, piątego producenta energii w Polsce, którego większościowy pakiet akcji należy do miliardera Zygmunta Solorza, jednego z najbogatszych Polaków.

W zawiązanej w połowie kwietnia br. spółce o kapitale zakładowym 10 mln zł partnerzy mają po 50% udziałów, a jej podstawowym celem jest budowa elektrowni jądrowej w okolicach Pątnowa, w partnerstwie z koreańskim Korea Hydro & Nuclear Power, spółką zależną państwowego koncernu energetycznego Korea Electric Power Corporation.

Współpraca rozpoczęła się od podpisania 31 października ub.r. listu intencyjnego przez PGE, ZE PAK i koreańskie KHNP, wspartego rządowym porozumieniem zawartym przez przedstawicieli rządów Polski i Korei: Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych oraz Lee Chang-Yang’a ministra handlu, przemysłu i energii Korei Południowej. Od tego czasu partnerzy w szybkim tempie realizują prace przygotowawcze przy projekcie elektrowni składającej się z dwóch reaktorów wodnych ciśnieniowych APR1400 o łącznej mocy zainstalowanej 2800 MW.

31 grudnia br. zostało wykonane wstępne studium wykonalności potencjalnej siłowni jądrowej. W połowie kwietnia br. dotychczasowi konkurenci na rynku energii w Polsce, po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy PGE i ZE PAK, który będzie prowadzić działalność w obszarze energetyki jądrowej, utworzyli PGE PAK Energia Jądrowa S.A., w której objęli po 50 tys. akcji nieuprzywilejowanych o wartości 100 zł każda. To początek inwestycji, bo nakłady szacowane są na co najmniej 70-80 mld zł.

Druga w Polsce elektrownia, po budowanej przez państwową spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe w Choczewie nad Bałtykiem, ma powstać w ciągu 12 lat. Zgodnie z planem pierwszy z bloków ma zacząć podawać energię do sieci od 2033 r., a drugi dwa lata później i oba dostarczą rocznie 22 TWh energii, co odpowiada 12% obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Dla porównania opalana węglem brunatnym Elektrownia Bełchatów, największa w Polsce o 5097 MW mocy zainstalowanej elektrycznej wyprodukowała w ub.r. 28,8 TWh energii.

PGE PAK Energia Jądrowa S.A., która poprzez udział PGE pozwala zachować i zabezpieczyć interes Skarbu Państwa w tym projekcie reprezentuje polską stronę we jego wszystkich etapach realizowanych wspólnie z koreańskim partnerem, w tym w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

16 czerwca 2023 r. PGE PAK Energia Jądrowa złożyła wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydanie decyzji zasadniczej dla budowy planowanej elektrowni, która ma być zlokalizowana w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce, gdzie ZE PAK miał konwencjonalną elektrownię na węgiel brunatny. 24 listopada br. PGE PAK Energia Jądrowa, i jej akcjonariusze osiągnęli kolejny ważny krok milowy. Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska podpisała decyzję zasadniczą, co otwiera drogę do uzyskania rozpoczęcia badań środowiskowych i lokalizacyjnych, przygotowania studium wykonalności projektu, kontynuacji rozmów na temat finansowania inwestycji i uzyskania pozwoleń na budowę.

– „Decyzja zasadnicza jest kluczowa dla realizacji budowy elektrowni jądrowej i pozwala nam przejść do kolejnych etapów inwestycji. Otrzymaliśmy ją w niespełna 13 miesięcy od podpisania listu intencyjnego. W przypadku tak dużej inwestycji to bardzo dobry wynik. To także dowód zaangażowania i dobrej współpracy wszystkich partnerów w projekcie oraz potwierdzenie, że ambitny plan uruchomienia pierwszego bloku elektrowni do 2035 r. jest bardzo realny. Elektrownia zapewni odbiorcom tanią i czystą energię, a Polsce, wraz ze źródłami OZE bezpieczeństwo i niezależność energetyczną– powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, i członek PGE PAK Energia Jądrowa. 

– „Cieszę się, że dzięki uzyskaniu decyzji zasadniczej będziemy mogli kontynuować prace nad projektem budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie. Ta inwestycja to szansa dla Polski, regionu i przede wszystkim dla nas Polaków – bo energia jądrowa to stabilna, czysta i tania energia dla polskich rodzin i firm na kolejne kilkadziesiąt lat” – powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz ZE PAK i przewodniczący rady nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu