Dla firmy

22 października 2019

PKN Orlen szuka wykonawcy instalacji fenolu

Następną inwestycją ogłoszoną w ramach programu rozbudowy petrochemii przez PKN Orlen będzie instalacja fenolu – poinformował prezes Daniel Obajtek. Na początku 2020 r. koncern chce dokonać […]
22 października 2019

W programie „Czyste Powietrze” złożono wnioski na ponad 2 mld zł

W programie „Czyste Powietrze” złożono 90 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 2 mld zł – poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dotychczas w ramach programu podjęto […]
21 października 2019

Prezes URE ogłosił pierwsze tegoroczne aukcje OZE

Aukcje na sprzedaż energii z OZE odbędą się 25 i 26 listopada oraz 2, 3 i 4 grudnia tego roku – podał Urząd Regulacji Energetyki. Jak […]
21 października 2019

PSEW proponuje zmiany dla aukcji OZE w 2020 r.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) rekomenduje prawie czterokrotne zwiększenie liczby i wartości energii z dużych instalacji wiatrowo-słonecznych w aukcji planowanej w 2020 r. „Istotne podniesienie zamówienia […]
18 października 2019

Energa stawia fotowoltaikę … na wodzie

Energa wdraża innowacyjną technologię optymalizującą wytwarzanie zielonej energii. Chodzi o projekt pływających paneli fotowoltaicznych na wodzie. Wykonawcą jest Energa OZE. W ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony […]
18 października 2019

PKN Orlen został oficjalnym partnerem Ekstraklasy

PKN Orlen został Oficjalnym Partnerem Ekstraklasy – podała spółka. W ramach współpracy w sezonie 2019/2020 marka będzie promowana na stadionach oraz podczas transmisji meczów od najbliższej, […]
17 października 2019

Resort energii podał wartości referencyjne dla kogeneracji w 2020 r.

Minister energii opublikował – zgodnie z obowiązującymi przepisami – projekt rozporządzenia, określającego wartości referencyjne dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020. W projekcie […]
16 października 2019

Licznik energii elektrycznej z funkcją routera

Apator podpisał z Phoenix Systems z Grupy Atende umowę na zaprojektowanie elementów nowego, inteligentnego licznika energii elektrycznej działającego w systemie operacyjnym Phoenix-RTOS – podał Apator. „Projekt […]
15 października 2019

PGE Energia Ciepła szuka dostawców odpadów

PGE Energia Ciepła ogłosiła przetarg na dostawę odpadów komunalnych do ITPOE w Rzeszowie. Chodzi o dostawy zmieszanych odpadów komunalnych w przyszłym roku. „Ogłaszając postępowanie zależy nam […]
15 października 2019

Specjalny podatek od gazu łupkowego nie zasili budżetu. Zresztą i tak nikt go nie płacił.

Prezydent podpisał ustawę uchylająca specjalny podatek wodorowy. Chodzi o wpływy do budżetu, które miały wnosić firmy zajmujące się wydobyciem gazu z łupków. Żaden podatnik jednak, nie […]
14 października 2019

Spadek ceny energii na rynku hurtowym

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 tej ustawy, za III kwartał 2019 r. wyniosła 213,60 zł/MWh – […]
14 października 2019

URE publikuje harmonogram aukcji na ten rok

Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikat w sprawie harmonogramu aukcji planowanych do przeprowadzenia w roku 2019. W przedstawionym harmonogramie – zaplanowanych terminów sesji na sprzedaż energii elektrycznej […]
10 października 2019

Resort energii podał ile energii elektrycznej z OZE będzie można sprzedać w 2020 r.

Łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2020 r. wynosi w 15 letnim okresie wsparcia 57 795 000 MWh, w tym 36 […]
9 października 2019

Tarnów kupi kolejne autobusy na gaz

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z Tarnowa kupi 5 autobusów klasy MIDI napędzanych CNG. Spółka ogłosiła przetarg na dostawę takich pojazdów. Autobusy mają mieć 10-11 m. długości, trzy […]
9 października 2019

Spadają ceny uprawnień do emisji CO2

Polska sprzedała 4 714 500  uprawnień do emisji CO2 na giełdzie EEX po 22,16 euro/EUA. Cena ta jest niższa od uzyskanej na aukcji 25 września, kiedy […]
9 października 2019

Budowa drugiego stopnia wodnego na Wiśle będzie kosztować prawie 4 mld zł

Całkowity koszt realizacji projektu budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie to ok. 3,9 mld zł, a ramowy harmonogram przewiduje oddanie inwestycji do eksploatacji w […]
8 października 2019

Ceny prądu powinny utrzymać się na obecnym poziomie

Rząd zrobi wszystko, żeby utrzymać ceny prądu w 2020 roku na obecnym poziomie – zadeklarował Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. „Zrobimy wszystko, żeby utrzymać […]
7 października 2019

Enea, Poczta Polska i Kolejowe Zakłady Łączności podejmują współpracę dla elektromobilności

Grupa Enea, Poczta Polska i Kolejowe Zakłady Łączności (KZŁ) wymienią się doświadczeniami związanymi z eksploatacją ładowarek i samochodów elektrycznych. W tym celu podpisały list intencyjny na rzecz […]
7 października 2019

Znamy liczbę osób, które zmieniły dostawców prądu

Na koniec sierpnia tego roku liczba odbiorców przemysłowych, którzy zmienili dostawców energii zwiększyła się o 8 268. Urząd Regulacji Energetyki podał liczbę tych konsumentów, którzy zmienili sprzedawców […]
7 października 2019

Pekao ma plany wobec zielonej energii

Bank Pekao chce mocniej wspierać eksporterów, również na rynkach pozaeuropejskich oraz projekty związane z energią odnawialną i efektywnością energetyczną – poinformował Michał Krupiński, prezes banku.   […]
Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu