PHN może zainwestować w odnawialne źródła energii 250 mln zł

Potężne turbiny pracują na polskiej farmie onshore
19 lutego 2024
MFW Baltica 2: inwestorzy mają już wszystkie umowy i pozwolenia
21 lutego 2024

Polski Holding Nieruchomości zainwestuje w odnawialne źródła energii rozwijając nową linię biznesową tj. segment fotowoltaiczny. Pierwsza farma o niemal 28 MW mocy zainstalowanej powstanie przy miejscowości Owińska w gminie Czerwonak w Wielkopolsce. Inwestor przygotował nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne o łącznie ok. 60 MW mocy zainstalowanej, czyli ok. 60 ha. W wybranych lokalizacjach planuje uruchomienie instalacji hybrydowych, wykorzystujących także energię wiatrową a także magazynów energii.

Grupa PHN, spółka notowana od 10 lat na warszawskiej giełdzie, i kontrolowana przez skarb państwa to jeden z liderów rynku nieruchomości w Polsce pod względem wartości aktywów inwestycyjnych. Jej portfel obejmuje ponad 150 aktywów nieruchomościowych o wartości rynkowej ok. 3,6 mld zł, a działalność skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu. Spółka działa w czterech segmentach: biurowym, handlowym i logistycznym realizując projekty inwestycyjne (ostatnie to warszawskie prestiżowe biurowce klasy premium SKYSAWA i Intraco PRIME), jak zarządzając tymi nieruchomościami oraz mieszkaniowym i budownictwa.

Teraz giełdowa grupa, dążąc do optymalnego wykorzystania posiadanego portfela gruntów chce uruchomić nową linię biznesową – segment wielkoskalowej fotowoltaiki zawodowej. Produkcja energii z własnych odnawialnych źródeł energii (OZE) będzie stanowić jedną z podstaw przyszłej strategii ESG. Wytworzona zielona energia zostanie wykorzystana na potrzeby energetyczne. Obecnie zarządzana powierzchnia biurowa w portfelu Grupy PHN liczy 470 tys. m2, ale firma planuje powiększyć ją o 42 tys. m2 budując kolejna dwa kompleksy biurowców, z kolei powierzchnia centrów logistycznych to 85 tys. m2 z ok. 900 tys. m2 potencjału (polska firma wraz amerykańskim potentatem Hillwood rozpoczyna pod Zgorzelcem budowę kompleksu logistycznego o powierzchni ok 220 tys. m2.). Przyjmuje się, że średnie zużycie energii w biurowcach wynosi ok. 150 kWh/m2 rocznie, a magazynach składowych 50 kWh/m2.

Planowane inwestycje w farmy PV będą mogły przyczynić się do ograniczenia kosztów zakupu energii, przy jednoczesnej redukcji emisyjności posiadanych aktywów, z korzyścią dla najemców i środowiska naturalnego. Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna o mocy prawie 28 MW, powstanie na ok. 30 ha należących do Grupy PHN w pobliżu miejscowości Owińska, w gminie Czerwonak, ok. 8 km na północ od stolicy Wielkopolski. Firma otrzymała warunki przyłącza planowanej instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej, kluczowy dokument, warunkujący przeprowadzenie inwestycji. Przewidywana produkcja energii z pierwszej, i największej instalacji fotowoltaicznej w portfelu PHN ma wynieść ok. 30 GWh rocznie. Nowa instalacja PV należąca do PHN zapobiegnie emisji ok. 24,4 tys. ton dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery.

– „Nasze inwestycje w OZE przyczynią się do zwiększenia udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym, ograniczenia zużycia paliw kopalnych i pomogą naszym klientom spełnić kryteria ESG. Produkowana zielona energia powinna pokryć większość naszego zapotrzebowania, co znacząco obniży ślad węglowy, a zwłaszcza nasze koszty operacyjne w związku rosnącymi cenami energii. Inwestycję planujemy zrealizować ze środków własnych i w oparciu o finansowanie dłużne. Dzięki temu, że PV Czerwonak i kolejne nasze farmy zostaną zbudowane na gruntach własnych, niższe będą nakłady inwestycyjne oraz koszty utrzymania tych instalacji niż w przypadku konkurencyjnych projektów. Pozwoli to na wypracowanie wyższych stóp zwrotu i ewentualną komercjalizację części inwestycji” – powiedziałMarcin Mazurek, prezes PHN.

Grupa PHN przygotowała nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne o łącznie ok. 60 MW mocy zainstalowanej, czyli ok. 60 ha. Zamierza chce skorzystać z cable pooling, co ma pozwolić na optymalne wykorzystanie mocy przyłączeniowych, przy większej produkcji zielonej energii. Dlatego  w wybranych lokalizacjach planowane jest uruchomienie instalacji hybrydowych, wykorzystujących także energię wiatrową a także magazynów energii.

– „Prace przygotowawcze do inwestycji w wielkoskalową farmę PV Czerwonak, które rozpoczęły się ponad rok temu i są na zaawansowanym etapie, np. projekt ma już pozytywną decyzję warunkach środowiskowych inwestycji. Otrzymanie przez PHN warunków przyłącza do sieci energetycznej stanowiące najważniejszy kamień milowy w wielkoskalowych inwestycjach fotowoltaicznych jest dla nas powodem do ogromnej satysfakcji i dowodem, że potrafimy rozwijać także nowe linie biznesowe zgodnie z ESG. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli pochwalić się rozpoczęciem realizacji tego przedsięwzięcia. Równolegle pracujemy nad projektami kolejnych farm fotowoltaicznych, z których przynajmniej jedna będzie pracować w układzie hybrydowym z magazynem energii” podkreślił Piotr Przednowek, członek zarządu ds. rozwoju PHN.

Deweloper nie ujawnił planowanych nakładów inwestycyjnych na budowę floty OZE. Koszt zakupu 1 MW farmy fotowoltaicznej to ok. 1 mln euro za 1 MW mocy zainstalowanej, elektrowni wiatrowej – ok. 2,5 mln euro, i nieco więcej dla magazynu energii. PHN wykorzystując swoje grunty na potrzeby budowy OZE, nie poniesie wysokich kosztów ich zakupów. Można jednak szacować, że inwestycje wyniosą co najmniej 250 mln zł.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu