Potężne turbiny pracują na polskiej farmie onshore

Grupa PGE wybuduje nowe farmy fotowoltaiczne za ok. 800 mln zł
16 lutego 2024
PHN może zainwestować w odnawialne źródła energii 250 mln zł
20 lutego 2024

Na farmie onshore FW Kozołąb w województwie pomorskim zamontowano największe na polskim rynku turbiny o 4,65 MW mocy nominalnej, produkcji niemieckiej firmy Enercon. Właścicielem farmy jest polska firma: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty, jeden z największych niezależnych producentów energii z OZE w naszym kraju. WPMM zaprojektowało oraz wybudowało FW Kołoząb w oparciu o własne zasoby i kompetencje.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty, kontrolowana przez prywatnego inwestora Andrzeja Kowalika zajmuje się działalnością budowlano-montażowa i projektową, głównie w segmencie budownictwa infrastrukturalnego, czyli budową (i renowacją) mostów, wiaduktów, tuneli, dróg, parkingów, ścieżek rowerowych. Od dekady warszawska firma, jest także aktywna na rynku OZE w Polsce, a skala jej zaangażowania jest porównywalna z częścią średnich inwestorów finansowych i branżowych. Moc zainstalowana posiadanych farm wiatrowych i fotowoltaicznych wynosi bowiem ok. 75 MW, i co sprawia, że WPMM jest jednym z największych polskich niezależnych producentów energii z OZE (i największym spośród tych dla których nie jest to podstawowa działalność). Są to m.in.:

  • FW Zonda 1,3,4 (15,0 MW), Pierzchowice, Mikołajki Pomorskie, powiecie sztumski, w województwo pomorskie;
  • FW Wyszyny III (7,4 MW), Wyszyny Kościelne, gmina Stupsk, powiat mławski, województwo mazowieckie,
  • Wyszyny Kościelne, gmina Stupsk, powiat mławski, województwo mazowieckie – 2 x 2,020 MW,
  • Szydłówek, gmina Szydłowo, powiat mławski. trzy turbiny wiatrowe Vestas – 1 x 2,020 MW,
  • FW Błogoszewo (2,0 MW), Błogoszewo, gmina Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. 

Teraz WPM Mosty zapisze się jeszcze dobitniej w historii polskiej zielonej energetyki. Chodzi o jej najnowszy projekt onshore: Farmę Wiatrową Kozołąb o 14,05 MW mocy zainstalowanej, zlokalizowaną w gminie Mikołajki Pomorskie w powiecie sztumskim, w województwie pomorskim. Dlaczego, mógłby ktoś spytać ta stosunkowo niewielka lądowa farma wiatrowa zbudowana przez firmę z polskim kapitałem miałaby zapisać się w zbiorowej pamięci? Może dlatego, że na jako drugiej w Polsce, spośród instalacji koncesjonowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, zamontowano na niej turbiny o mocy jednostkowej przekraczającej 4 GW, ale obecnie największe w historii naszego rynku.

Zgodnie z koncesją przyznaną prze URE celowej spółce Elektrownia Wiatrowa Zonda Dwa Sp. z o.o. FW Kołoząb składa się z trzech turbin o mocy 4,65 MW (jeszcze kilka lat temu, żeby zbudować taką instalację trzeba było postawić 5-7 wież z turbinami). Według danych z rejestru dotychczasowym rekordzistą była farma FW Wielkopolska należąca do spółki Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o., której właścicielem jest Orlen Wind 3, odpowiadająca w grupie Orlen za rozwój i akwizycje projektów onshore. Pierwotnie deweloperem i właścicielem farmy, składającej się z 15 turbin (14 x 4,450 MW i 1 x 3,650 MW) i uruchomionej w 2022 r. był portugalski EDP Renewables (Polska). WPM Mosty zaprojektowała oraz wybudowała FW Kołoząb w oparciu o własne zasoby i kompetencje. Dostawcą turbin i wież był niemiecki Enercon GmbH, działający od 1984 r. niezależny producent turbin z siedzibą w Aurich w Dolnej Saksonii, przy granicy z Holandią. 

Enercon wyspecjalizował się w projektowaniu, produkcji i serwisie lądowych elektrowni wiatrowych i jest jednym ze światowych liderów w tym segmencie. Na FW Kołoząb zamontowano 3 turbiny Enercon E-138 EP3 E2, z platformy EP3 wprowadzonej na rynek w 2019 r. Ten topowy model zaoferowano rok później, a dotychczas zamontowano już ponad 600 turbin na świecie, ale w Polsce WPM Mosty jest prekursorem. Każda z elektrowni, wliczając wieże waży ok. 700 ton bez uwzględnienia fundamentów. Ich wysokość wynosi 136 m, średnica wirnika: 138,6 m, a powierzchnia wirnika: 15,1 tys. m². Zgodnie z danymi producenta turbina może wyprodukować do 17,5 GWh energii przy średniej prędkości wiatru 7,5 m/s (27 km/h). Enercon ma jeszcze większą turbinę: E-160 EP5 (o mocy 5,56 MW) a w tym roku planuje wprowadzić na rynek E-175 EP5, o rotorze o średnicy 175 m, i 6 MW mocy nominalnej. 

Zainstalowana moc farm wiatrowych należących do grupy WPMM wynosi obecnie 51,83 MW. W 2023 r. wyprodukowały one ok 173,6 GWh energii. Z kolei moc zainstalowana na instalacji fotowoltaicznych wynosi 24 MW a wyprodukowany wolumen energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych wyniósł 24,7 GWh. W sumie było to ok. 200 GWh. Energia sprzedawana była w ramach kontraktów różnicowych, o jak i w oparciu o umowy ze spółkami obrotu, np. Respect Energy S.A. czy Energa Trading. 

Warszawska grupa zamierza dalej rozwijać zieloną flotę wytwórczą – pracuje nad nowym projektami onshore mocy 29 MW. Z analizy sprawozdań zarządów spółek zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że Elektrownia Wiatrowa EOL Mława Sp. z o.o. rozwijała projekt FW Zdroje, z planowaną lokalizacją w gminie Stupsk (powiat mławski, woj. mazowieckie), którą planowano wystawić do aukcji z OZE organizowanych przez URE. Na posiadanych przez spółkę działkach w gminie Stupsk rozpoczęto proces zmiany planu miejscowego, który uwzględniałby nowe turbiny. Ponadto prowadzono prace związane z nabyciem nowych gruntów w miejscowościach Dąbek i Zdroje pod planowane elektrownie. Inwestor wystąpił o przedłużenie umowy przyłączeniowej i rozpoczął negocjacje dotyczące możliwości dwukrotnego zwiększenia mocy przyłączeniowej dla planowanej farmy. Warszawska grupa pracuje również nad wybudowaniem instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,5 MW. 

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu