Lądowa energetyka wiatrowa

previous arrow
next arrow
Slider

                                                                                                                  Najwięksi operatorzy farm wiatrowych w Polsce*

wiatrak wiatrak wiatrak wiatrak wiatrak
1 2 3 4 5
Polska | EDPR Poland Porozumienie ze Stroną Społeczną w PGE Energia Odnawialna | PAP MediaRoom  portal. RWE Polska. Wizytówka RWE Polska - Energetyka - Forbes.pl Tauron Polska - Wikipedia PKN Orlen planuje jesienią uruchomienie stacji z logo CPN w Warszawie -  BiznesRadar.pl
747 MW 688,16 MW 392,20 MW 380,75 MW 353,25 MW

*według mocy zainstalowanej w MW na koniec 2021 r.

22 czerwca 2022

Tauron chce sześciokrotnie zwiększyć moc OZE

Nowa strategia Grupy Tauron, zaprezentowana w trakcie Kongresu 590, zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. do […]
22 czerwca 2022

Qair Polska uruchomi kolejną farmę wiatrową

Spółka Qair Polska uruchomi w gminie Rychwał nową farmę wiatrową o mocy 18 MW. Moc operacyjna firmy w Polsce osiągnie poziom 245 MW i – jak […]
21 czerwca 2022

PGE sfinalizowała zakup trzech farm wiatrowych za prawie miliard złotych

PGE Energia Odnawialna, należąca do Grupy PGE, sfinalizowała transakcję kupna 100 proc. udziałów w spółce Collfield Investments, która jest właścicielem trzech farm wiatrowych o mocy 84,2 […]
21 czerwca 2022

Iberdrola buduje farmę wiatrową o mocy ponad 50 MW

Iberdrola rozpoczyna budowę lądowej farmy wiatrowej Korytnica II o mocy 50,4 MW, zlokalizowanej na północny wschód od Warszawy, w województwie mazowieckim, obok już działającej farmy wiatrowej […]
17 czerwca 2022

Co zmieni się w zasadzie 10h

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), zasada 10h i 500 metrów, to główne założenia propozycji nowelizacji tzw. ustawy odległościowej. Projekt ten, po przyjęciu przez Stały Komitet Rady […]
14 czerwca 2022

Spółka Figene Capital wybudowała pierwszą elektrownię wiatrową

Figene Capital ukończyła pilotażową farmę wiatrową Take The Wind w gminie Złotów w województwie wielkopolskim – podała spółka. Moc zainstalowana elektrowni wiatrowej wynosić będzie 3,5 MW, […]
14 czerwca 2022

Onde wykona prace przy farmie wiatrowej na Śląsku

Onde wykona prace przy projekcie farmy wiatrowej w woj. Śląskim – podała spółka. Wartość zlecenia to 23,25 mln zł netto. Zakres prac obejmuje budowę dróg dojazdowych, placów montażowych, fundamentów […]
14 czerwca 2022

Zyska: Nowelizacja ustawy odległościowej powinna trafić do Sejmu do końca czerwca

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – tzw. ustawy odległościowej – powinien trafić do Sejmu do końca czerwca – poinformował Ireneusz Zyska wiceminister […]
10 czerwca 2022

PGE Energia Odnawialna dostała zgodę UOKiK na przejęcie spółki z 3 farmami wiatrowymi

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na nabycie przez PGE Energia Odnawialna – podmiot zależny od Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – 100 proc. udziałów […]
10 czerwca 2022

ZE PAK kupił farmę wiatrową o mocy ponad 70 MW

PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) – spółka zależna ZE PAK – podjęła decyzję o nabyciu od Polish Wind Holdings 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Great Wind […]
8 czerwca 2022

Onde ma umowę na prace przy farmie wiatrowej w Zachodniopomorskim

Onde pozyskało warty 24 mln zł kontrakt na część prac budowlanych w związku z budową 32,4-megawatwej farmy wiatrowej w woj. Zachodniopomorskim – podała spółka. „Zakres zlecenia […]
7 czerwca 2022

Tauron zbuduje farmę wiatrową o mocy 60 MW

Tauron kupił projekt farmy wiatrowej Mierzyn o mocy ok. 60 MW. Inwestycja jest zlokalizowana w północno-zachodniej Polsce, a jej wartość oszacowano na ok. 500 mln złotych. […]
Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu