Rynek OZE

20 stycznia 2021

IKEA rozpoczęła współpracę z Foton Technik

IKEA rozpoczęła współpracę z Foton Technik z Grupy innogy w zakresie sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych – podały spółki. „Podjęcie współpracy z Foton Technik to kolejny […]
20 stycznia 2021

PGE Energia Odnawialna podsumowała ubiegły rok

Produkcja energii elektrycznej w PGE Energia Odnawialna w 2020 r. osiągnęła poziom ok. 2 665 GWh netto i jest to o ponad 16 proc. więcej niż […]
19 stycznia 2021

Ograniczenie net meteringu może zahamować rozwój fotowoltaiki

Net metering czyli możliwość sprzedaży nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumentów jest fundamentem opłacalności inwestycji w PV w Polsce – oceniają przedstawiciele spółki Edison Energia. „Dzieje się […]
19 stycznia 2021

PKO TFI będzie inwestował w zieloną energię

PKO TFI we współpracy z PKO BP uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej – fizan. Celem nowego funduszu jest generowanie długookresowych, stosunkowo stabilnych, stóp zwrotu dla jego […]
19 stycznia 2021

Axpo Polska rusza z platformą do zakupu zielonej energii dla firm

Axpo Polska uruchomiło platformę online dla mikro i małych przedsiębiorstw do zakupu zielonej energii – informuje spółka. Zainteresowani będą mieć gwarancję pochodzenia energii z odnawialnego źródła. […]
15 stycznia 2021
sieci energetyczne

Polenergia wyda 105 mln zł na infrastrukturę elektroenergetyczną

Polenergia Dystrybucja – spółka zależna Polenergii – przystąpiła do realizacji planu inwestycyjnego na lata 2021-2026, który zakłada łącznie 105 mln zł nakładów – poinformowała spółka. „Plan […]
15 stycznia 2021
komin, dym

NFOŚiGW dofinansuje produkcję ciepła z biomasy w 3 miastach

22 mln zł przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na produkcję energii cieplnej z biomasy w instalacjach w Ełku, Lęborku i Koszalinie. Całkowity […]
15 stycznia 2021

400 mld euro będzie trzeba wydać na sieci dystrybucyjne na potrzeby zielonej transformacji

Ponad 400 mld euro trzeba będzie przeznaczyć do 2030 roku na inwestycje w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w całej Europie by zrealizować zieloną transformację energetyczną – […]
14 stycznia 2021

Rozpoczęły się konsultacje do strategii wodorowej

Resort klimatu i środowiska ruszył z konsultacjami społecznymi do Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. Na rozwój technologii wodorowych rząd chciałby […]
12 stycznia 2021

PIME ocenia zmiany w prawie energetycznym

Według Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobliności (PIME) projekt zmian w prawie energetycznym wprowadza kompleksowe rozwiązania dla rozwoju magazynów energii. W nowych przepisach ma zostać […]
8 stycznia 2021

Polacy łaskawym okiem patrzą na elektryczne osobówki

65 proc. Polaków zastąpiłoby własny samochód na bardziej ekologiczny (elektryczny), aby ograniczyć zanieczyszczenia powietrza w swoim mieście – wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców […]
7 stycznia 2021

Warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci mają być ujednolicone

Resort klimatu i środowiska chce ujednolicić warunki przyłączania mikroinstalacji do systemu elektroenergetycznego. W opublikowanym projekcie rozporządzenia – w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji […]
4 stycznia 2021

Columbus Energy rusza z programem „zielonych obligacji”

Columbus Energy przyjął program emisji zielonych obligacji o wartości 200 mln zł. Spółka zawarła umowę z Domem Maklerskim BOŚ, który zajmie się realizacją pozyskania finansowania w […]
30 grudnia 2020

Przedłużenie aukcji dla OZE o 6 miesięcy

Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych o 6 miesięcy czyli do 31 grudnia 2021 roku – […]
30 grudnia 2020

Według PIE rok 2021 będzie należeć do małego wiatru

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) prognozuje, że w nadchodzącym roku odnowią się pomysły o małej i mikroenergetyce wiatrowej w Polsce. Jak czytamy w „Tygodniku gospodarczym” mikroturbiny wiatrowe […]
29 grudnia 2020

Tauron zamierza rozwijać morskie farmy wiatrowe

Tauron podpisał porozumienie o współpracy z OW OFFSHORE – podał koncern. Umowa ma prowadzić do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. „Energetyka wiatrowa na morzu […]
29 grudnia 2020

NCBR chce zrewolucjonizować polski sektor biogazowy

NCBR rusza z przedsięwzięciem „Innowacyjna biogazownia”. Chodzi  opracowaniu biogazowni, mogącej przetwarzać w procesie technologicznym szeroki wachlarz odpadów organicznych do biogazu. Na ten cel przygotowano budżet w […]
29 grudnia 2020

Udział energii z OZE w zużyciu przekroczy 15 proc. w przyszłym roku

Należy spodziewać się, że na koniec przyszłego roku udział energii z OZE, w końcowym jej zużyciu, powinien przekroczyć 15 proc. – napisał Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu […]
24 grudnia 2020

Udział OZE w zużyciu energii w UE w 2019 r. zbliżył się do 20 proc.

Udział energii w końcowym zużyciu energii brutto – pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 2019 r. – wyniósł w krajach UE 19,7 proc. – wynika z danych […]
23 grudnia 2020

Znacząco wzrosła moc zainstalowana w fotowoltaice

Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 3 420,379 MW według stanu na 1 listopada br. – wynika z danych przekazanych do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). „Moc […]
Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu