Francuzi na dużych zielonych zakupach w Polsce

Klienci Taurona przyczynili się do posadzenia 800 tys. drzew
9 kwietnia 2024
Siedmiu wspaniałych z Polski wybranych do budowy elektrowni jądrowej
10 kwietnia 2024

Francuski koncern energetyczny ENGIE w raporcie dla inwestorów giełdowych podaje, że na koniec 2023 r. portfel OZE w Polsce miał 344,4 MW mocy zainstalowanej po wzroście o 164,4 MW licząc rok do roku. To głównie skutek akwizycji, na które przeznaczono szacunkowo 300-350 mln euro. Przykładem dużej inwestycji zrealizowanej samodzielnie po przejęciu projektu przez ENGIE Zielona Energia może być duży Park Solarny Murzynowo, o 24 MW mocy zainstalowanej.

W Polsce po sprzedaży Enea w grudniu 2016 r. spółki ENGIE Energia Polska, właściciela Elektrowni Połaniec posiadającej siedmiu bloków na węgiel kamienny (ze współspalaniem) i jednego na biomasę o łącznie 1,88 GW mocy zainstalowanej, francuski koncern działa głównie poprzez ENGIE Zielona Energia, która bazuje wyłącznie na OZE. Jej flotę przez lata stanowiły cztery lądowe farmy wiatrowe, o łącznie 138 MW mocy:

  • FW Dąbrowice, o mocy 35,8 MW, zlokalizowana w miejscowości Dąbrowice, w gminie Dąbrowice, w powiecie kutnowski, w województwie łódzkim;
  • FW Jarogniew Mołtowo, o mocy 20,5 MW, zlokalizowana w miejscowości Mołtowo, w gminie Gościno, w powiecie kołobrzeskim, w województwie zachodniopomorskim;
  • FW Pągów, o mocy 51,0 MW, zlokalizowana w miejscowości Pągów, w gminie Wilków, w powiecie namysłowskim, w województwie opolskim;
  • FW Wartkowo, o mocy 30,8 MW, zlokalizowana w miejscowości Wartkowo, w gminie Gościno, w powiecie kołobrzeskim, w województwie zachodniopomorskim.

W 2023 r. moc portfela OZE znacznie się powiększyła, poprzez akwizycje i rozwój kupionych projektów od podstaw. ENGIE Zielona Energia odkupiła od inwestorów finansowych dwie spółki, które miały dwie działające od ponad 10 lat lądowe farmy wiatrowe: FW Kukinia (52,9 MW), zlokalizowaną w gminach Dygowo i Ustronie Morskie, w powiecie kołobrzeskim, w północno-wschodniej części województwa pomorskiego oraz ZEW Tychowo (50 MW), położoną w gminie Sławno, w powiecie sławieńskim, w województwie zachodniopomorskim. Portfel wytwórczy onshore wind powiększył się tym samym o 103 MW, do 234 MW. Wartości transakcji nie ujawniono, ale można szacować ją na ok. 200-250 mln euro, czyli 0,9-1,2 mld zł. 

I choć powiększona baza lądowych farm wiatrowych ma stanowić podstawę strategii rozwoju francuskiego koncernu w naszym kraju, to ENGIE Zielona Energia dywersyfikuje od trzech lat swoją flotę OZE. Według danych z raportu rocznego francuskiego koncernu ENGIE za 2023 r. dla inwestorów giełdowych, polska spółka dysponowała na koniec ub.r. 100,3 MW mocy w farmach fotowoltaicznych, z czego dwie niewielkie instalacje były w budowie: PV Nowy Wiec, o mocy 1 MW (Nowy Wiec, gmina Skarszewy, powiat starogardzki, woj. pomorskie) i PV Ścinawica, o mocy 2 MW. Na koniec 2022 r. portfel solarny ENGIE Zielona Energia miał 41,8 MW mocy zainstalowanej, z czego 40,2 MW instalacji działało operacyjnie. Rok wcześniej łączna moc multiprojektu PV Chwałkowo wynosiła 10,2 MW. Progres jest systematyczny, i coraz bardziej widoczny.

ENGIE Zielona Energia buduje portfel fotowoltaiczny od 2020 r., głównie poprzez akwizycje, ale też rozwijając kupione projekty. W grudniu 2022 r. firma podpisała umowę z Columbus Energy S.A. na zakup kilkunastu spółek, będących właścicielami projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW, realizowany w kilku transzach. Wartość transakcji wraz z subrogacją (udział w zyskach wypracowanych przez farmy) ma wynieść od 97,6 mln euro do 110 mln euro. Pod koniec czerwca ub.r. ENGIE Zielona Energia kupiła od Onde spółkę celową Cyranka sp. z o.o. będącej właścicielem dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznie 18 MW mocy zainstalowanej PV Giżycko 1 i 2, znajdujące się w województwie warmińsko-mazurskim. Wartość transakcji określono wówczas na 75 mln zł, ale miała ona być jeszcze skorygowana o wartość kapitału obrotowego i zadłużenia netto Cyranki. Łącznie na zakup farm o mocy 120 MW EZE wydała więc ok. 580 mln zł. 

Przykładem dużej jednostkowej inwestycji może być Park Solarny Murzynowo, o 24 MW mocy zainstalowanej. To obecne największa farma fotowoltaiczna ENGIE Zielona Energia o szacunkowej wartości ok. 100 mln zł. Solar West Poland Sp. z o.o., do której należy solarna elektrownia, kupiona jako projekt przez EZE pod koniec 2022 r (umowę przedwstępną podpisano rok wcześniej). Wybudowano ją 2023 r., a w marcu br. otrzymała 20-letnią koncesję Urzędu Regulacji Energetyki dla wytwórcy energii elektrycznej z OZE. Wielkoskalowa instalacja składająca się z trzech etapów po blisko 8 MW mocy zainstalowanej każdy, znajduje się w okolicach miejscowości Murzynowo, w gminie Skwierzyna, w powiecie międzyrzeckim, w województwie lubuskim. 

Zarząd ENGIE w raporcie dla inwestorów giełdowych poinformował, że na koniec 2023 r. portfel OZE w Polsce miał 344,4 MW mocy zainstalowanej, po wzroście o 164,4 MW licząc rok do roku. ENGIE Zielona Energia z kolei w podsumowaniu 2023 r. w mediach społecznościowych podała, że odnotowała wzrost generacji energii z wiatru do 415 GWh, a 73 GWh (wobec 12,7 GW rok wcześniej) ze słońca, głównie dzięki zrealizowanym akwizycjom farm wiatrowych i fotowoltaicznych (w tym 68 farm fotowoltaicznych wchodzących w skład projektu Stella o łącznej mocy 63 MW). Razem daje to 488 GWh, co odpowiada rocznemu zużyciu energii w ok. 245 tys. gospodarstw domowych w Polsce. W tym roku produkcja zielonej energii z własnych źródeł powinna być jeszcze większa, bo portfel fotowoltaiczny nadal rośnie, a lądowe farmy wiatrowe nie pracowały dla EZE przez cały 2023 r.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu