Siedmiu wspaniałych z Polski wybranych do budowy elektrowni jądrowej

Francuzi na dużych zielonych zakupach w Polsce
9 kwietnia 2024
Rośnie liczba punktów ładowania Shell Recharge
10 kwietnia 2024

Westinghouse Electric Company wybrał siedem polskich firm na dostawców do wsparcia przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu oraz innych europejskich projektów WEC. Są to: Baltic Operator i Energomontaż-Północ Gdynia z Grupy Przemysłowej Baltic, kontrolowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Famak, Mostostal Kielce, Mostostal Kraków, Polimex Mostostal Siedlce, ZKS Ferrum. Cztery ostatnie firmy należą do spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, odpowiednio: Mostostalu Warszawa, Budimeksu, Polimeksu-Mostostalu i Ferrum.

W październiku 2022 r. poprzedni rząd wybrał technologię amerykańskiej firmy Westinghouse Electric Company do realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w województwie pomorskim. Siłownia ma się składać z trzech wodnych ciśnieniowych reaktorów jądrowych generacji III+AP1000, o łącznie 3,75 GW mocy zainstalowanej. Koszt inwestycji szacowany był na ok. 20 mld USD. Pierwszy z reaktorów miałaby powstać do 2033 roku.

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i konsorcjum Westinghouse – Bechtel podpisały trójstronną umowę na zaprojektowanie (ang. Engineering Services Contract) pierwszej atomowej siłowni 27 września ub.r., a więc na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi, które doprowadziły do zmiany władzy w Polsce. Obecny koalicyjny rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i PSL oraz Lewicy wydaje się, że będzie kontynuował projekt z tym partnerem. 

David Durham ds. systemów energetycznych w Westinghouse Electric Company ogłosił właśnie listę polskich dostawców, którzy będą mieli kluczowe znaczenie dla realizowanego przez amerykańską firmę projektu elektrowni jądrowej. Zapewnił także, że proces selekcji został przeprowadzony w sposób transparentny i konkurencyjny, z uwzględnieniem wymogów zapewnienia jakości obowiązujących dla urządzeń reaktora jądrowego.

Wybór polskich podwykonawców jest częścią przygotowań do fazy wykonawczej projektu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Ale będą oni brani pod uwagę także przy innych europejskich projektach Westinghouse Electric Company, bo WEC chce budować elektrownie m.in. w Bułgarii, Czechach, na Ukrainie. Są to: 

  • Baltic Operator Sp. z o.o., producent kadłubów oraz bloków i sekcji statków oraz wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla sektora onshore (m.in. morskich stacji transformatorowych) oraz wież do lądowych elektrowni wiatrowych z Gdańska. Jej jedynym udziałowcem jest Grupa Przemysłowa Baltic, kontrolowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Działalność BO prowadzona jest w oparciu o majątek dzierżawiony od Stoczni Gdańskiej sp. z o.o. (poprzednio GSG Towers sp. z o.o.) oraz Stoczni Gdańsk S.A. (przejętej przez Stocznię Gdańską sp. z o.o.). W 2022 r. spółka zatrudniała ok. 450 osób. Przychody ze sprzedaży wyniosły 559 mln zł, a strata netto 59 mln zł;
  • Famak S.A., producent urządzeń transportowo-dźwigowych (suwnic, żurawi, rozładowarek), konstrukcji stalowych dla przemysłu z Kluczborka, którego akcjonariuszami jest obecnie rodzina p. Zagórskich (poprzednio fundusz TDJ i giełdowy Famur). W 2022 r. firma zatrudniała ok. 310 osób. Przychody ze sprzedaży wyniosły 102 mln zł, a zysk netto 4,8 mln zł;
  • Energomontaż-Północ Gdynia S.A. (w restrukturyzacji), producent wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, działający na rynku offshore wind. Jej akcjonariuszami są Grupa Przemysłowa Baltic, kontrolowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz sama ARP S.A. W 2022 r. spółka zatrudniała ok. 450 osób. Przychody ze sprzedaży wyniosły 115 mln zł, a strata netto 55,4 mln zł;
  • Mostostal Kielce S.A., producent konstrukcji stalowych dla energetyki, przemysłu (instalacje oczyszczania spalin) i budownictwa drogowego (mostów, wiaduktów) należący do notowanego na warszawskiej giełdzie Mostostalu Warszawa S.A., kontrolowanego przez hiszpańską firmę Acciona Construcción S.A. Firma zatrudnia ok. 400 pracowników. W 2022 roku przychody ze sprzedaży netto wyniosły 151,6 mln  zł, a zysk netto 2,6 mln zł;
  • Mostostal Kraków S.A., specjalizuje się w produkcji i montażu konstrukcji stalowych dla energetyki oraz przemysłu cementowego, rafineryjnego petrochemicznego oraz hutnictwa, należący do notowanej na warszawskiej giełdzie grupy Budimex S.A., kontrolowanej przez hiszpański Ferrovial Construction International SE. W 2022 r. firma zatrudniała ok. 700 pracowników. W 2021 r. miała 359,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 10,9 mln zł zysku netto;
  • Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. k, producent konstrukcji stalowych (spalarnie śmieci, elementy konstrukcyjne układów oczyszczania spalin, konstrukcje elektrowni, chłodnie wentylatorowe) oraz krat (np. pomostowych), należący do notowanej na warszawskiej giełdzie grupy Polimex-Mostostal S.A., kontrolowanej przez porozumienie polskich firm energetycznych: Enea, Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz PGNiG Technologie. W 2022 r. firma zatrudniała 1940 pracowników. W 2022 r. miała 1157 mln zł przychodów ze sprzedaży (odpowiadała za dostawy elementów konstrukcji do budowy zapory na granicy z Białorusią) i 38,9 mln zł zysku netto; 
  • Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. w Katowicach, produkcję stalowych rur, zbiorników na paliwa i gaz, zbiorników ciśnieniowych, wież, silosów, kominów, itp.  dla metalurgii, cementowni oraz energetyki, należący do notowanej na warszawskiej giełdzie grupy Ferrum S.A., w której największym akcjonariuszem, posiadającym 49,7% akcji jest PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W 2022 r. firma zatrudniała 165 pracowników. W 2022 r. miała 82,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i 0,3 mln zł zysku netto.

Jak widać wszystkie firmy wybrane przez Westinghouse Electric Company specjalizują się w produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Ich sytuacja finansowa, biorąc pod uwagę historyczne wyniki ze sprawozdań zarządów zamieszczonych w KRS, jest różna. Ale współpraca z WEC może istotnie je poprawić, bo kontrakt budowę elektrowni jądrowej to umowa stulecia.

Trzech dostawców to spółki pośrednio (poprzez ARP S.A. i spółki energetyczne) kontrolowane przez skarb państwa. Cztery ostatnie firmy należą do spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, odpowiednio: Mostostalu Warszawa, Budimeksu, Polimeksu-Mostostalu i Ferrum, więc na kontraktach przy budowie pierwszej elektrowni atomowej mogą zarobić także inwestorzy giełdowi.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu