RAPORTY

21 kwietnia 2021

Rozwój biopaliw może przyspieszyć zieloną transformację energetyki

Polski potencjał produkcji biogazu mógłby zabezpieczyć 18 proc. produkcji energii elektrycznej – oceniają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w raporcie „Rozwój i potencjał energetyki odnawialnej w […]
20 kwietnia 2021

Coraz więcej gospodarstw domowych korzysta z gazu do ogrzewania

W ostatnich trzech latach (od marca 2018 do marca 2021 roku) odsetek osób, korzystających do ogrzewania swoich domów i mieszkań piece i kotły węglowe, zmniejszył się o 9 […]
19 kwietnia 2021

W marcu ceny uprawnień do emisji CO 2 wzrosły 14 proc.

Ceny uprawnień do emisji CO2 na rynku giełd ICE i EEX rosły w minionym miesiącu (licząc od 26 lutego 2021 r.) od 37,23 euro do 42,45 […]
15 kwietnia 2021

Samochód elektryczny daje więcej oszczędności niż spalinowy

Samochód elektryczny – chociaż droższy od spalinowego o 25 proc. – daje w całym cyklu użytkowania oszczędności na poziomie 13-20 proc. – piszą eksperci Polskiego Instytutu […]
14 kwietnia 2021

W Polsce sieci ciepłownicze są przestarzałe i wymagają modernizacji

Ponad połowa Polaków uważa, że lokalne sieci ciepłownicze wymagają modernizacji – wynika z opublikowanego raportu „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021” przygotowanego przez firmę Radpol. Prawie […]
6 kwietnia 2021

Jednak są chętni na motocykle napędzane energią elektryczną

W marcu polskie tablice rejestracyjne dostało po raz pierwszy 706 osobowych samochodów napędzanych wyłącznie energią elektryczną. Jak wynika z danych CEPiK, łączna liczba zarejestrowanych po raz […]
1 kwietnia 2021
Wyniki Tauronu

Tauron wyprodukował w ubiegłym roku więcej energii z OZE

W 2020 r. Grupa Tauron wyprodukowała 12,5 TWh energii elektrycznej (w tym 1,9 TWh z OZE), czyli o 10 proc. mniej w porównaniu do 2019 r., […]
29 marca 2021

Rosną obroty gazem ziemnym na giełdzie

Wolumen gazu ziemnego dostarczonego w IV kw. 2020 r. w transakcjach na pozagiełdowym rynku hurtowym wyniósł 4,9 TWh co oznacza prawie dwukrotny spadek w porównaniu do […]
18 marca 2021

W lutym ceny uprawnień do emisji CO2 zanotowały duże wzrosty

W lutym ceny uprawnień EUA wzrosły na rynku spot giełd ICE oraz EEX z 32,89 do 37,23 euro, zyskały na wartości ponad 13 proc. – wynika […]
16 marca 2021

Prosumenci wprowadzili do sieci w zeszłym roku 3 razy więcej energii

Na koniec 2020 r., energia elektryczna wytwarzana była w 459 168 mikroinstalacjach, których łączna moc zainstalowana wynosiła ponad 3 GW – wynika z najnowszego raportu Urzędu […]
15 marca 2021

W lutym ponad połowa energii pochodziła z węgla

Wielkość produkcji energii elektrycznej w lutym tego roku wyniosła 13 716 GWh i wzrosła w ujęciu rocznym o 2,81 proc. – wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych […]
5 marca 2021

Do kolejnej odsłony „Mojego Prądu” rynek fotowoltaiki może wyhamować

Krystian Brymora – dyrektor w Wydziale Analiz DM BDM. Od 2010 roku analityk giełdowy wyceniający spółki z obszaru przemysłu i energetyki Rynek fotowoltaiki rozwinął się mocno […]
Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu