Holenderski DIF Capital Partners rusza z piątą farmą onshore w Polsce

PAD RES uruchomił w Wielkopolsce farmę solarną o mocy 35 MW
30 sierpnia 2023
Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ocalona. Drugi raz
31 sierpnia 2023

Farma Wiatrowa Grajewo o mocy 41,4 MW, należąca pośrednio do funduszu infrastrukturalnego DIF Infrastructure Fund VI, zarządzanego przez holenderską firmę DIF Capital Partners dostała koncesję Urzędu Regulacji Energetyki dla wytwórcy energii elektrycznej. W tym roku takie papiery dostały cztery farmy onshore należące do Holendrów: Pruszcz, Markowice, Piaski i Wyszki o łącznie 108 MW mocy. Na oficjalną zgodę na start czeka jeszcze farma w Szulmierzycach. 

Warszawska spółka Contino Polska Sp. z o.o. dostała od Urzędu Regulacji Energetyki 19-letnią koncesję dla wytwórcy energii elektrycznej z OZE dla Farmy Wiatrowej Grajewo o 41,4 MW mocy. Instalacja zlokalizowana jest na Podlasiu w okolicach pięciu miejscowości: Flesze, Popowo, Kurajewa, Boczki-Świdrowo, Wierzbowo w gminie Grajewo, w powiecie grajewskim.

Według Krajowego Rejestru Sądowego jedynym udziałowcem Contino Polska jest DIF Infra 6 Participations 2 B.V., fundusz infrastrukturalny należący do holenderskiej niezależnej firmy zarządzającej aktywami DIF Capital Partners. Poprzednim właścicielem spółki celowej był OX2 AB, szwedzki deweloper OZE (a właściwie jego polska zależna spółka holdingowa). Szwedzi sprzedali Holendrom spółkę z gotowym do budowy projektem farmy onshore w marcu 2021 r. (wraz z drugą spółką posiadającą projekt farmy Sulmierzyce o mocy 23,1 MW). OX2 Polska był deweloperem, a DIF poprzez zaliczki finansował budowę farmy (i równolegle FW Sulmierzyce). Po jej uruchomieniu OX2 będzie odpowiadać za serwis techniczny i sprzedaż energii. 

FW Grajewo składa się z 12 turbin Vestas V126, o mocy 3,45 MW każda (co daje łącznie 41,4 MW). Szacowana roczna produkcja energii: 131 GWh. Instalacja wygrała aukcję URE i ma zapewniony zbyt na produkowaną energię na podstawie 15-letniego kontraktu różnicowego, co zapewniło bankowalność i realizację projektu. Nakłady inwestycyjne, na podstawie transakcji rynkowych można szacować na 83 mln euro, czyli 380 mln zł. 

Jest to już piąta farma onshore, należąca do DIF Capital Partners, która dostała w tym roku koncesję URE.Holenderska niezależna firma, założona w 2005 r., zarządza funduszami infrastrukturalnymi, których inwestycje warte są ponad 15 mld euro. Działa na czterech kontynentach: Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii. W Polsce inwestuje od dwóch lat poprzez fundusz DIF Infrastructure Fund VI (w sumie w 2020 r. pozyskano do niego 3,03 mld euro), na razie w lądową energetykę wiatrową. W lipcu br. cztery spółki celowe, kontrolowane przez fundusz DIF otrzymały koncesję dla wytwórców energii elektrycznej w instalacji OZE do końca 2040 r., dla instalacji o łącznie 108 MW mocy:

  • Elektrowni Wiatrowej Wyszki 1 (2 MW) i EW Wyszki 2 (2 MW), o łącznej mocy zainstalowanej 4 MW, zlokalizowanych w okolicach wsi Wyszki, w gminie Kotlin, w powiecie jarocińskim, w województwie wielkopolskim;
  • Farmy Wiatrowej Markowice, o 26 MW mocy zainstalowanej (13 x 2 MW), zlokalizowanej w miejscowościach: Niemojewko, Markowice, Górki, w gminie Strzelno w powiecie mogileńskim oraz w Ludzisko, w gminie Janikowo w powiecie inowrocławski w województwo kujawsko – pomorskim;
  • Farmy Wiatrowej Piaski, o 8 MW mocy (4 x 2 MW), zlokalizowanej w pobliżu trzech miejscowości: Podrzecze, Bodzewo, Grabonóg, w gminie Piaski, w powiecie gostyńskim, w województwie wielkopolskim;
  • Farmy Wiatrowej Pruszcz, o 70 MW mocy (35 x 2 MW), zlokalizowanej w okolicach 6 miejscowości: Gołuszyce, Łaszewo, Łowin, Łowinek, Brzeźno, Nieciszewo, Pruszcz, w gminie Pruszcz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko – pomorskim.

Na farmach zainstalowano 54 turbin duńskiej firmy Vestas V100/V90, o mocy 2 MW. Całkowitą produkcję energii szacuje się na ok. 300 GWh rocznie. Wartość inwestycji nie została ujawniona, ale szacować ją na 216 mln euro, czyli ok. 1 mld zł.

W kolejce po licencję czeka FW Sulmierzyce, budowana przez spółkę celową Contino Zeta Sp. z o.o. (otwarto ją 15 czerwca). Farma lokalizowana w gminie Sulmierzyce, w powiecie krotoszyńskim, w woj. wielkopolskim składa się z 7 turbin Vestas 126, o mocy 3,3 MW każda (łącznie to 23,1 MW) a jej budowa rozpoczęła się w marcu 2021 r. Szacowana roczna produkcja energii to 67,6 GWh. Farma ma zapewniony zbyt na produkowaną energię na podstawie kontraktu różnicowego przez 15 lat, po wygraniu aukcji URE.

Holenderska firma DIF Capital Partners będzie miała w Polsce sześć działających operacyjnie farm o łącznie 171 MW mocy zainstalowanej, produkujące ok. 500 MWh czystej energii, której zapewne większość będzie trafiać do sieci elektroenergetycznej, na podstawie 15-letnich umów z URE. Wartość inwestycji to ok. 340 mln euro, a więc 1,6 mld zł. Inwestycje w polskie farmy stanowiły także ok. 10% aktywów DIF Infrastructure Fund VI (projekty Grajewo i Sulmierzyce finansowane były 175 mln zł kredytu pomostowego udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy Rozwoju).

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu