Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ocalona. Drugi raz

Holenderski DIF Capital Partners rusza z piątą farmą onshore w Polsce
31 sierpnia 2023
Jak przebiega budowa morskiej farmy wiatrowej?
1 września 2023

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie rozpoczęte na wniosek kilku organizacji ekologicznych, które chcąc zablokować pracę turoszowskiego kompleksu energetycznego zakwestionowały decyzję środowiskową wydaną Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Powód? Kwestie proceduralne związane z ostatecznym zakończeniem postępowania ws. zmiany decyzji środowiskowej prowadzonego równoległe na wniosek inwestora.

Położony w okolicach Bogatyni na Dolnym Śląsku w tzw. trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec kompleks energetyczny Turów, składający się z kopalni węgla kamiennego (KWB Turów) i konwencjonalnej elektrowni cieplnej (Elektrownia Turów) jest jednym z największych producentów energii w Polsce. Należący do niedawna do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (obecnie sprzedanej przez PGE do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego) w ub.r. wyprodukował 10,7 TWh energii elektrycznej (co pokrywa potrzeby ok. 3 mln gospodarstw domowych) i 635 tys. GJ ciepła.

Jako, że siedem bloków Elektrowni Turów o 2,06 GW mocy zainstalowanej opalane jest węglem brunatnym wydobywanym z lokalnego złoża odkrywkowego (i biomasą), to jest ona, choć spełniają one restrykcyjne wymogi dotyczące ochrony środowiska, atakowana przez ekologów. Od kilku lat  lat walczą oni unieważnienie koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża „Turów”, podważając raport środowiskowy inwestora, będący podstawą do wydania 30 września 2022 r. decyzji  o „Kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia”. przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a konsekwencji przedłużenia przez ministra klimatu i środowiska koncesji do 2044 r.

Ekolodzy, m.in. czeski i niemiecki oddział Greenpeace, Fundacja Frank Bold, Die Grosse Kreisstadt Zittau i Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, którego prezesem jest Radosław Gawlik, były poseł i wiceminister ochrony środowiska w rządzie PO/PSL miały powód do świętowania. Pod koniec maju w odpowiedzi na ich skargę na decyzję środowiskową warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie decyzji wydanej przez GDOŚ, do czasu jej rozpatrzenia, z powodu rzekomego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody środowisku. Pod postanowieniem podpisał się sędzia Jarosław Łuczaj, członek Stowarzyszenia Iustitia, z zastrzeżeniem, że jego decyzja nie wstrzymuje pracy KWB Turów.

Po stanowczej reakcji rządu, i samego inwestora zażalenia na postanowienie WSA złożyli: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, jako inwestor oraz Prokuratura Krajowa (przystąpiła do tej sprawy przed sądem administracyjnym)  – szala sprawiedliwości zdaje się przechylać w drugą stronę zwolenników stopniowej transformacji energetycznej. Najpierw w połowie lipca br. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił te zażalenia i uchylił postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej. W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie skarg niemieckich, czeskich i polskich organizacji ekologicznych oraz władz niemieckiego miasta Zittau (Żytawa)+, które kwestionowały wydanie decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów. Powodem był brak prawomocnego zakończenia toczącego się równolegle postępowania przed GDOŚ z wniosku PGE GiEK o zmianę zaskarżonej decyzji środowiskowej. Jak uzasadniła w czwartek sędzia Agnieszka Wójcik, zgodnie z przepisami sąd administracyjny był zobowiązany do zawieszenia postępowania z urzędu. Zawieszenie podlega zaskarżeniu. Walka o Turów trwa więc nadal.

– „Kopalnia i Elektrownia Turów pozostaną przez co najmniej 20 lat jednym z najważniejszych źródeł energii w Polsce. Dlatego od początku nie uznawaliśmy zasadności jakichkolwiek zarzutów skierowanych wobec decyzji środowiskowej. W trakcie starań o nią KWB Turów intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w  przy przygotowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Do tej pory przeznaczyła 42 mln zł na realizację jej zapisów, czego efektem jest szereg inwestycji proekologicznych pozytywnie wpływających na stan środowiska naturalnego w regionie. Od trzech lat walczymy o to, aby Kopalnia Turów mogła prowadzić swoją działalność i będziemy to robić nadal, bo kompleks to istotny element naszego bezpieczeństwa energetycznego” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach uzgodnień treści raportu odbyły się liczne spotkania ze stroną czeską i niemiecką, w tym z udziałem mieszkańców rejonów przygranicznych. Zarówno Czechy jak i Niemcy zgodziły się na określone środki i inwestycje minimalizujące oddziaływanie Kopalni Turów na pobliskie tereny, podpisując w 2019 r. protokoły z uzgodnień transgranicznych. Warunki zawarte w protokołach transgranicznych zostały przeniesione do decyzji środowiskowej.

Wśród działań zrealizowanych przez KWB Turów w ramach decyzji środowiskowej wskazać można m.in. budowę podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego, uniemożliwiającego odwonienie terenów po czeskiej stronie granicy, budowę ekranów przeciwhałasowych i przeciwpyłowych, monitoring wód, hałasu i powietrza, systemy zraszania dróg.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu