CZYSTSZE POWIETRZE

12 sierpnia 2020

Cztery projekty, 500 mln zł, NFOŚiGW dofinansuje prośrodowiskowe inwestycje PGE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje 4 projekty Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), których zadaniem ma być redukcja emisyjności. Największa kwota wsparcia przeznaczona zostanie […]
7 sierpnia 2020

Powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Rada Ministrów kierunkowo przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której celem jest m.in. walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej […]
6 sierpnia 2020

Komisja Europejska chce ograniczyć emisję gazów w branży lotniczej

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze lotnictwa – poinformowała Komisja. „Aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu, sektor transportu będzie musiał […]
5 sierpnia 2020

20 mln zł i krakowska elektrociepłownia PGE znajdzie się na rynku mocy

Krakowska elektrociepłownia przygotowuje się do wymagań rynku mocy. W najbliższym czasie PGE Energia Ciepła, właściciel elektrociepłowni przeznaczy prawie 20 mln zł na inwestycje i modernizacje w […]
4 sierpnia 2020

W Szczecinie powstanie pierwsza w Polsce sieć ciepłownicza 5. generacji

Szczecińska Energetyka Cieplna stworzy sieć niskotemperaturową, umożliwiającą wykorzystanie ciepła odpadowego, a także dostawy chłodu. Ma to być sieć ciepłownicza 5. generacji, współpracująca z pompami ciepła. Pierwszy […]
3 sierpnia 2020

Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów kończy działalność

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) poinformował, że podjął uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów – poinformował ZE PAK w komunikacie. ZE […]
3 sierpnia 2020

Columbus Energy wprowadza ofertę z dotacjami z „Czystego Powietrza”

Columbus Energy wprowadza do swojej oferty trzy pakiety obejmujące dotacje z programu „Czyste Powietrze”. Chodzi o sprzedaż pomp ciepła z oraz magazyny energii. Columbus Energy przygotował […]
31 lipca 2020

NFOŚiGW wprowadza ułatwienia do „Czystego Powietrza”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych, aby ułatwić wnioskodawcom wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w […]
29 lipca 2020

Szykuje się duża inwestycja w sektorze biogazowni

Orlen Południe, spółka z Grupy PKN Orlen, analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych. W tym celu spółka podpisała list intencyjny ze spółką H.Cegielski-Poznań z Krajowym Ośrodkiem […]
27 lipca 2020

Kwota dofinansowania wniosków z „Czystego Powietrza” przekroczyła 3 mld zł

Ponad 150 tys. wniosków wpłynęło w ramach programu „Czyste Powietrze” od początku jego funkcjonowania czyli od 19 września 2018 r. Wielkość kwoty dofinansowania zawarto we wspomnianych […]
10 lipca 2020

Kolejny krok przy budowie bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) podpisała umowę z  firmą SPIE Elbud Gdańsk na budowę – w formule „pod klucz” – układu wyprowadzenia mocy do […]
9 lipca 2020

„Czyste Powietrze” pojeździ po Śląsku i Małopolsce

Po Śląsku i Małopolsce będą jeździć mobilne biura programu „Czyste Powietrze” – informuje resort klimatu. Mobilne biura będą w trasie przez całe wakacje (do końca sierpnia), […]
Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu