Grupa Orlen powiększyła portfel OZE o dwie farmy wiatrowe 

Projekt terminala przeładunkowego CO2 w Gdańsku z unijnym dofinansowaniem
13 grudnia 2023
Tańszy kredyt od BGK na zrównoważone inwestycje
15 grudnia 2023

Orlen Wind 3 należąca do Grupy Orlen sfinalizowała zakup od brytyjskiego funduszu Octopus Renewables Infrastructurue Trust plc. dwóch spółek posiadających dwie działające operacyjnie farmy wiatrowe w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Wartość transakcji obejmującą instalacje o łącznej mocy 59 MW wyniosła 465 mln zł. Tegoroczne transakcje M&A na rynku OZE kosztowały Grupę Orlen 3,1 mld zł.

Zgodnie zaktualizowaną strategią Orlen20230, do końca dekady multienergetyczny champion ma dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW, obejmującymi m.in.: morskie i lądowe farmy wiatrowe, wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne oraz biogazownie i biometanownie. W momencie przyjęcia strategii w marcu br. portfel OZE miał 0,7 GW mocy zainstalowanej. Dzięki zakończonym od tego czasu budowom farm PV i akwizycjom (transakcje M&A) w segmencie onshore posiada obecnie blisko 1 GW mocy zainstalowanych w zielonych źródłach energii, co daje jej pozycję wicelidera w Polsce, po PGE Polskiej Grupie Energetycznej. 

Jedną z trzech transakcji M&A zrealizowanych w tych roku na rynku OZE jest zakup aktywów onshore od notowanego na londyńskiej giełdzie funduszu infrastrukturalnego Octopus Renewables Infrastructure Trust plc. ORIT inwestujący w lądowe i morskie farmy wiatrowe, fotowoltaikę, magazyny energii, i działający w ośmiu krajach miał w Polsce dwie spółki, będące właścicielami dwóch lądowych farm wiatrowych. Pierwsza działa w miejscowości Krzęcin, koło Choszczna w województwie zachodniopomorskim. Składa się z 8 turbin Nordex o mocy 2,4 MW każda, a jej łączna moc zainstalowana przekracza 19 MW. Druga z nich FW Kuślin zlokalizowana jest w pobliżu Nowego Tomyśla w woj. wielkopolskim. Zainstalowano na niej 12 turbin Vestas o mocy 3,3 MW każda, a jej łączna moc wynosi ok. 40 MW. Obie farmy produkują energię elektryczną pokrywającą zapotrzebowanie ponad 100 tys. gospodarstw domowych, i ograniczają emisję CO2 o 150 tys. ton

– „Jako lider transformacji energetycznej w Europie Środkowej, sukcesywnie realizujemy ambitne cele, które mają zapewnić Polakom dostęp do taniej, bezpiecznej i czystej energii. Lądowe farmy wiatrowe odgrywają zasadniczą rolę w osiągnieciu tego założenia. Finalizacja umowy na zakup nowoczesnych farm wiatrowych to ważna akwizycja i istotny krok w zakresie odnawialnych źródeł energii. Transakcja pozwoli zwiększyć produkcję energii o ok. 60 MW i przyczyni się do skutecznej transformacji energetycznej Polski” – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen.

6 października br. Orlen Wind 3, spółka z Grupy Orlen i ORIT podpisały warunkową umowę zakupu tych spółek. Zamknięcie transakcji wymagało zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 13 grudnia, jak podał w komunikacie giełdowym ORIT, transakcja została zakończona. Fundusz otrzymał ok. 92 mln funtów szterlingów netto (465 mln zł), po spłacie zadłużenia związanego z tymi aktywami, co zapewniło 30-proc. wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) w całym okresie życia inwestycji. Fundusz kupił obie farmy będące w budowie w październiku 2021 r. FW Krzęcin została uruchomiona w lutym, a FW Kuślin w grudniu 2022 r. 

W tym roku oprócz tych dwóch farm Orlen Wind 3 kupił jeszcze od hiszpańskiego inwestora branżowego EDP Renováveis S.A. (EDP Renewables) trzy polskie spółki portfelowe posiadające działające farmy wiatrowe w województwie wielkopolskim. Instalacje zostały oddane do użytku w latach 2021-22,  i mają łącznie 142 MW mocy zainstalowanej: FW Ujazd o mocy 30 MW (zlokalizowana w miejscowościach Ujazd, Kowalewo, Wąbiewo w gminie Kamieniec, w powiecie grodziskim), FW Dobrzyca o mocy 49,9 MW (Galew, Dobrzyca, Strzyżew, Sośniczka, Izbiczno w gminie Dobrzyca, w powiecie pleszewskim) oraz FW Dominowo/Wielkopolska, o mocy 62,4 MW (Borzejewo, Gablin, Orzeszkowo, Rusibórz, Sabaszczewo w gminie Dominowo oraz miejscowościach Zdziechowice, Pierzchno, Winna Góra, w gminie Środa Wielkopolska, w powiecie średzkim). Transakcja obejmuje jeszcze 159 MW w rozwijanych hybrydowych projektach fotowoltaicznych zlokalizowanych w większości przy wymienionych farmach onshore. EDPR ma je wybudować po przyjęciu przepisów prawnych, wprowadzających możliwość stosowania cable poolingu dla jednej lokalizacji i umowy przyłączeniowe. Jej wartość określono na 490 mln euro (2 136 mln zł).

Kolejna transakcja inwestycyjna została zrealizowane przez Energa Wytwarzanie spółkę wchodzącą w skład Grupy Orlen, która w lipcu podpisała z portugalskim deweloperem Greenvolt umowę dotyczącą dwóch projektów w budowie: PV Opalenica (gmina miejsko-wiejska Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie), obejmującej trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 22 MW oraz hybrydowy projekt Sompolno (gmina miejsko-wiejska Sompolno, powiat koniński, województwo wielkopolskie) łączący turbiny wiatrowe o mocy 26 MW i instalację fotowoltaiczną o mocy 10 MW. W tym przypadku wartość transakcji określono na 107 mln euro (466 mln zł).

Tegoroczne transakcje M&A kosztowały Grupę Orlen 3,1 mld zł.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu