Veolia Environnement kończy kluczową inwestycję w Polsce

Pizza Guseppe z Polski ze słonecznym dodatkiem
6 maja 2024
Dwie nowe hybrydy plug-in w ofercie Škody
8 maja 2024

Veolia Energia Poznań finalizuje budowę dwóch bloków gazowych w EC Karolin o łącznej mocy cieplnej do 214 MW i mocy elektrycznej do 114 MW, które mają zastąpić jeden z eksploatowanych bloków węglowych. W maju i czerwcu br. mają się odbyć testy rozruchowe urządzeń. Wymiana źródeł na niskoemisyjne pozwoli na ograniczenie spalania paliw stałych o 6,5 tys. wagonów węgla kamiennego rocznie i zmniejszy emisję CO2 o 35%, czyli 390 tys. ton CO2.

Francuski koncern Veolia Environnement zakłada odejście od węgla do 2030 roku oraz osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 r. poprzez rozwój energetyki opartej na biometanie, wodorze oraz cieple odpadowym. Zgodnie z planem strategicznym Impact 2023, nakłady na dekarbonizację aktywów energetycznych mają wynieść do końca dekady 1,6 mld euro. W Europie Środkowej, głównie w Polsce i Czechach planowano wydać pierwotnie 400 mln euro, jednak zostały one zwiększone, i jak wynika z ostatniego raportu łączne inwestycje objęte tym planem na koniec 2023 r. wyniosły 529 mln euro.

Jedną z kluczowych inwestycji w Polsce jest realizowana przez Veolia Energia Poznań, producenta ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzającego siecią ciepłowniczą w stolicy Wielkopolski (zaopatruje w ciepło ok. 60% mieszkańców). Chodzi budowę dwóch nowych jednostek zasilanych gazem ziemny, o łącznej mocy cieplnej do 214 MW i mocy elektrycznej do 114 MW, które mają zastąpić jeden z eksploatowanych bloków węglowych w EC Karolin, podstawowej jednostce wytwórczej VEP. Nowe jednostki będą rocznie produkowały 3,5 tys. GJ ciepła i 800 GWh energii elektrycznej (VEP ma już kontrakt, wygrany na aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2026 r.). 

Nowe bloki gazowe w EC Karolin będą wyposażone w turbiny gazowe typu SGT-800. Wymiana źródeł na niskoemisyjne pozwoli na ograniczenie spalania paliw stałych o 6,5 tys. wagonów węgla kamiennego rocznie. Częściowa dekarbonizacja aktywów zmniejszy emisję CO2 o 35%, czyli 390 tys. ton CO2, co można porównać z pochłanianiem tego cieplarnianego gazu przez ok. 40 tys. ha lasu. W przyszłości, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii nowe bloki umożliwią również współspalanie wodoru oraz wykorzystanie biometanu.

Inwestycja, której generalnym wykonawcą jest Siemens Energy (jest także dostawcą turbin gazowych) ma być gotowa na sezon grzewczy 2025/2026, przy czym przekazanie do eksploatacji ma nastąpić już na przełomie 2024 i 2025 r. Budowa bloków, która przebiega zgodnie z harmonogramem jest na bardzo zaawansowanym etapie – na poziomie ok. 90%. 

Aktualnie wykonawca finalizuje montaż mechaniczny urządzeń i instalacji wodnych oraz gazowych. Montaż elektryczny, obejmujący m.in. rozprowadzenie zasilania do poszczególnych urządzeń na całym obiekcie oraz okablowanie sygnałowe do systemu sterowania, jest na ukończeniu. Dzięki wysokiemu zaawansowaniu projektu, wkrótce można będzie rozpocząć testy instalacji technologicznej, tzw. prace rozruchowe, które są niezbędnym etapem przed wdrożeniem instalacji do ciągłej pracy. 

– “Trwające obecnie prace montażowe są kluczowe dla budowy powstających bloków gazowych. Ich całkowite ukończenie pozwoli na rozpoczęcie prac rozruchowych, które stanowią ostatni etap realizacji inwestycji. Nadrzędnym celem rozruchu jest sprawdzenie, czy inwestycja została wykonana prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa. Uzyskanie prawidłowych wartości pomiarowych, gwarantowanych kontraktem, stanowi podstawę do przekazania inwestycji do użytkowania” – mowi Jan Pic, prezes Veolia Energia Poznań. 

Testy nowych instalacji ruszą w maju br. W ramach pierwszej fazy, nazywanej rozruchem zimnym, poszczególne urządzenia będą uruchamiane indywidualnie oraz przeprowadzone zostaną próby funkcjonalne układów technologicznych bez podania mediów. W czerwcu br. w ramach kolejnego etapu, tzw. testów gorąco, czyli z użyciem zasilania urządzeń energią elektryczną, gazem oraz wodą sieciową. 

W Polsce Veolia prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Veolia EKOZEC, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. Koncern zatrudnia w naszym kraju ponad 4,6 tys. pracowników.

Veolia Environnement, notowana na Paris Euronext (VIE) osiągnęła 45,3 mld euro skonsolidowanych przychodów w 2023 roku. W Europie Środkowo-Wschodniej przychody wzrosły o 19,1% do 11,36 mld euro, dzięki wyższym cenom energii elektrycznej oraz wzrostowi taryf za ogrzewanie (w Polce, Czechach, Niemczech oraz Węgrzech i Słowacji), pomimo niekorzystnego wpływu pogody (-159 mln euro). Zysk netto VIE wyniósł 1,34 mld euro.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu