Gigantyczne nakłady na zieloną transformację ciepłownictwa w Grupie PGE

Chemiczny potentat też chce mieć małe reaktory jądrowe
26 października 2023
PGE i GE chcą testować produkcję zielonego wodoru z użyciem morskiej turbiny wiatrowej
29 października 2023

PGE Polska Grupa Energetyczna konsekwentnie modernizuje swoje elektrociepłownie w największych miastach Polski wymieniając wysokoemisyjne węglowe jednostki na niskoemisyjne gazowe źródła kogeneracyjne. W ten sposób zmodernizowano elektrociepłownie w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu. W 2023 r. zakończą się inwestycje w źródła gazowe w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Wrocławiu, a na początku 2024 r. w Lublinie oraz Siechnicach. W ciągu sześciu lat PGE Energia Ciepła przeznaczy na inwestycje w tym segmencie łącznie ponad 7,7 mld zł.

PGE Polska Grupa Energetyczna to nie tylko największy w naszym kraju producent energii elektrycznej, w tym z OZE, ale też największy dostawca ciepła głównie na potrzeby komunalne, ale też dla przemysłu. Wytwarzane jest ono w pięciu elektrowniach konwencjonalnych, które mają łącznie 12,9 GWe mocy zainstalowanej elektrycznej i 0,8 GWt mocy cieplnej, ale przede wszystkim w 16 elektrociepłowniach o blisko 7 GWt mocy cieplnej (i 2,6 GWe mocy elektrycznej).  

Ich jednostki wytwórcze zasilane są różnymi rodzajami paliwa od węgla brunatnego i kamiennego przez niskoemisyjny gaz ziemny po zeroemisyjną biomasę. PGE Energia Ciepła, odpowiedzialna za ten ważny segment w Grupie PGE konsekwentnie od 2018 roku prowadzi proces modernizacji elektrociepłowni w największych miastach Polski systematycznie zastępując nieefektywne i wysokoemisyjne źródła wytwarzania nisko- i i zeroemisyjnymi. Dzięki transformacji sektora ciepłowniczego już w latach 30-tych węgiel, który wciąż będzie pozostawał jednym z najważniejszych źródeł energii elektrycznej w Polsce, przestanie być wykorzystywany do produkcji ciepła przez Grupę PGE. Zastąpienie dotychczasowych źródeł ciepła technologią opartą na gazie ziemnym spowoduje spadek emisji: tlenków siarki o 90%, dwutlenku węgla o 40%, tlenków azotu o 20%i pyłów o 85%.

– „Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb lokalnych rynków ciepła, zwiększamy bezpieczeństwo dostaw dla mieszkańców, poprawiamy elastyczność źródeł wytwarzania, a także znacząco ograniczamy wpływ na środowisko naturalne. Modernizacja elektrociepłowni to także korzyści biznesowe dla Grupy PGE. Po kryzysie wywołanym agresją Rosji na Ukrainę ceny gazu obecnie ustabilizowały się, a pewność dostaw zapewnia Polsce gazociąg Baltic Pipe i Terminal LNG w Świnoujściu. Stopniowe odejście od wykorzystania węgla w ciepłownictwie do 2030 roku pozwoli nam w pełni zrealizować wymogi unijne, ale także znacząco obniżyć emisje C02 stanowiącego istotny koszt w produkcji ciepła i energii” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Obecnie niskoemisyjne jednostki działają w EC Zielona Góra (302 MWt i 198 MWe) i EC Toruń (362 MWt i 107 MWe), w których do produkcji ciepła (i energii elektrycznej) wykorzystywany jest wyłącznie gaz ziemny (w EC Zielona Góra z krajowego wydobycia). Ale transformacja już nabiera tempa. W ciągu sześciu lat PGE Energia Ciepła przeznaczy na projekty inwestycyjne w tym segmencie łącznie ponad 7,7 mld zł. Proces modernizacji segmentu ciepłownictwa obejmuje wszystkie źródła ciepła w 16 miastach, w których spółka zajmuje się produkcją i dostarczaniem ciepła sieciowego. Część już ukończono, np. w ub.r. w EC Gdańsk uruchomiono innowacyjne, pierwsze w Polsce kotły elektrodowe o mocy 130 MW, a część jest toku lub je zaplanowano.

Wartość największej obecnie inwestycji PGE Energia Ciepła – Nowa EC Czechnica-2 w Siechnicach to ponad 1,24 mld zł. Nowa, niskoemisyjna elektrociepłownia będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła. EC Czechnica-2 ma rozpocząć pracę w II kwartale 2024 r. Moc cieplna nowej jednostki osiągnie 315 MWt (wobec 247 MWt obecnie), a moc elektryczna 179 MWe (100 MWe).

W 2023 roku PGE Energia Ciepła oddała do eksploatacji trzy kolejne inwestycje. W maju br. uruchomiono kotłownię gazową w Kielcach o mocy 160 MWt (jeszcze w tym roku planowane jest oddanie do użytkowania bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową 8 MWe z wodnym kotłem odzysknicowym). W lipcu br. w EC Bydgoszcz do eksploatacji weszła niskoemisyjna kotłownia gazowa o łącznej mocy ok. 40 MW, która pozwoliła na wyłączenie kotłów węglowych (w EC Bydgoszcz I). Łączny koszt inwestycji zarówno w EC Bydgoszcz I, jak i EC Bydgoszcz II, to 487 mln zł. W październiku br. zakończono inwestycję w jednostkę kogeneracyjną w EC Zgierz, o mocy 13,5 MWe i 15 MWt, która będzie produkować energię elektryczną i ciepło w turbinie gazowej, uzupełnionej kolektorami słonecznymi. Koszt tej inwestycji to 96 mln zł.

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie 9 projektów inwestycyjnych, związanych z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych, w: Bydgoszczy, Kielcach, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie Wrotków, Rzeszowie oraz w Siechnicach koło Wrocławia i w dzielnicy Wrocław-Zawidawie. Jeszcze w listopadzie br. w Gorzowie Wielkopolskim oddana do użytku zostanie gazowa kotłownia szczytowo – rezerwowa o mocy 62 MWt oraz kocioł wodny 32,5 MW. Inwestycja kosztuje 44 mln zł. We Wrocławiu-Zawidawie uruchomione zostaną dwa agregaty kogeneracyjne o mocy 1,06 MW każdy oraz zabudowa instalacji kolektorów słonecznych. W grudniu br. w Rzeszowie będzie oddana do użytku, wybudowana kosztem 86 mln zł kotłownia gazowa o łącznej mocy 186 MWt (w stolicy Podkarpacia równolegle trwa budowa drugiej linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii o wartości 406 mln zł, która będzie gotowa pod koniec 2024 r.). Pod koniec stycznia 2024 r. gotowa będzie inwestycja w EC Wrotków w Lublinie, która obejmuje kotłownię rezerwowo-szczytową i mobilne kotły gazowo-olejowe. Jej łączny koszt to 86 mln zł.

Już teraz trwają przygotowania do kolejnych 15 inwestycji, dzięki którym nowe kogeneracyjne oraz ciepłownicze jednostki, oparte o nisko i zeroemisyjne technologie zastąpią wyłączane nieefektywne i wysokoemisyjne źródła węglowe. PGE Energia Ciepła planuje zainwestować 4,5 mld zł m.in. w Krakowie, Gdyni i Gdańsku. Na Wybrzeżu będą to m.in. zaplanowany na maj 2025 r. gazociąg, dzięki któremu wodne trzy kotły gazowo-olejowe (na olej lekki) o mocy 30 MWt w kotłowni rezerwowo-szczytowej II w EC Gdynia będą mogły być zasilane gazem (w kotłowni rezerwowo-szczytowej nr 1 zamontowano kocioł parowy o mocy 27 MW). W 2026 r. spółka planuje zrealizować instalację silników gazowych oraz kotła biomasowego. Z kolei w Gdańsku w 2028 r. do eksploatacji mają być oddane wielkoskalowe pompy ciepła.

PGE Energia Ciepła inwestuje w źródła kogeneracyjne m.in. wsparte OZE. Przykładem jest EC Toruń, gdzie praca jednostki gazowej wspierana jest przez ciepłownię geotermalną oraz biogazownię, dzięki czemu już tamtejszy system ciepłowniczy już teraz spełnia on wymogi UE określone na 2026 rok, kiedy co najmniej 5% ciepła ma być wytwarzane przez OZE. Również w Zgierzu i Wrocławiu-Zawidawiu spółka zainwestowała w systemy OZE.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu