PGE i GE chcą testować produkcję zielonego wodoru z użyciem morskiej turbiny wiatrowej

Gigantyczne nakłady na zieloną transformację ciepłownictwa w Grupie PGE
26 października 2023
Pierwsza polska elektrownia atomowa z decyzją lokalizacyjną
30 października 2023

PGE Polska Grupa Energetyczna i dwie spółki amerykańskiego koncernu General Electric będą wspólnie testować możliwości produkcji zielonego wodoru przy użyciu energii wyprodukowanej przez morską turbinę wiatrową GE. Podobne jednostki będą montowane na MFW Baltica, którą PGE buduje na Bałtyku.

PGE Polska Grupa Energetyczna, lider polskiego rynku energii, w tym z OZE oraz ciepła systemowego poprzez spółkę PGE Baltica, joint venture 50/50 z duńskim państwowym koncernem Ørstedinwestuje w morską farmę wiatrową, która powstaje w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyku, między Łebą a Ustką. Projekt składający się z dwóch etapów – MFW Baltica 2 i MFW Baltica 3 – o łącznie 2,5 mocy zainstalowanej, którego koszt szacowany jest na 10 mld euro, będzie największą farmą onshore w regionie. Dodatkowo PGE pozyskała koncesje (pozwolenia na użytkowanie sztucznych wysp) na budowę w strefie pięciu kolejnych farm o łącznie 3,9 mocy zainstalowanej. Co czyni ją – dla 3 z 5 tych lokalizacji przyznano pozwolenia dla j.v. PGE z: Eneą, Tauron Polska Energia oraz Ørsted – największym inwestorem offshore na Bałtyku.

– „Na przyznanych PGE obszarach na Morzu Bałtyckim możliwe jest wybudowanie ponad 7 GW mocy co pozwoli nam dostarczać ok. 26 TWh energii, która może być wykorzystywana również do produkcji zielonego wodoru. Uzyskany wodór może zostać wykorzystany jako alternatywne paliwo w transporcie kolejowym i drogowym, w ciepłownictwie lub znaleźć zastosowanie w przemyśle ciężkim, przyczyniając się do jego dekarbonizacji”  powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE Polska Grupa Energetyczna i amerykański koncern GE (General Electric), reprezentowany przez GE Wind France SAS i GE Power Sp. z o.o. podpisały umowę dotyczącą rozwoju projektu, w ramach którego będą testować możliwości produkcji zielonego wodoru przy użyciu morskiej turbiny wiatrowej GE.

GE Renewables Energy należący do GE jest producentem turbin lądowych i morskich elektrowni wiatrowych, oferując w drugim przypadku o turbiny o mocy 6-14 MW. Testowana od dwóch lat w Rotterdamie turbina Haliade-X o mocy 14 MW, ma podobną wielkość, co turbiny Siemens Gamesa (Renewables Energy), które PGE wraz duńskim partnerem wybrała dla MFW Baltica 2.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/04/20/miliardowe-zamowienie-na-dostawe-turbin-dla-morskiej-farmy-pge-i-orsted/

W planowanym wspólnym projekcie PGE i GE, wodór wytwarzany będzie w elektrolizerze (pływającym lub raczej lądowym) wykorzystującym energię elektryczną produkowaną z testowanego najnowszego modelu turbiny wiatrowej przeznaczonej na rynek offshore (czyli Haliade-X). Ten innowacyjny system produkcji wodoru będzie można potem zaimplementować w projektach morskich farm wiatrowych realizowanych przez PGE w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Pozwoli to na pełne wykorzystanie energii produkowanej z wiatru również w sytuacjach, gdy podaż energii przez farmę offshore będzie przekraczała bieżące zapotrzebowanie w Krajowym Systemie Energetycznym. Partnerzy chcą rozpocząć prace jak najszybciej. Już w 2024 roku PGE wraz z GE planują ubiegać się o wsparcie dla projektu z funduszy krajowych i unijnych oraz pozyskiwać niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne.

Pierwsza z farm offshore MFW Baltica 2 o mocy 1,5 GW, składająca się z 107 turbin ma rozpocząć pracę w 2027 r., i będzie produkować ok. 5,6 TWh energii rocznie, co pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na energię ok. 2,8mln gospodarstw domowych. Druga, o mocy 1 GW ma ruszyć do końca 2030 r. Kolejne farmy mają być oddawane do użytku w kolejnej dekadzie, aż do końca 2040 r.

Do wyprodukowania 1 kg wodoru potrzeba ok. 50-60 kWh energii i 9-10 l wody. Tę jednak trzeba będzie zapewne najpierw odsolić (i dostarczyć do elektrolizera, o ile pracuje na lądzie), co jest też jest energochłonnym procesem (choć polski startup Nanoseen w Torunia opracował technologię odsalania wody bez użycia energii). Szacunki, trzeba powiedzieć, że bardzo ostrożne mówiące o produkcji przez farmy o mocy 7 GW ok. 26 TWh energii rocznie wytwarzanej (co daje 3,7 TWh na 1 GW mocy zainstalowanej) oznaczają, że przy obecnie stosowanych technologiach można by wyprodukować do 0,5 mln ton H2 rocznie.

Teoretycznie, bo nie ma tak wydajnych i dużych elektrolizerów. W czerwcu br. we Francji u wybrzeży Le Croisic na wysokości Nantes zamontowano testowo pływający elektrolizer o mocy 1 MW, współpracujący z (pływającą) turbiną Floatgen o mocy 2 MW, który może produkować do 400 kg wodoru dziennie (5 kg H2 to pojemność „baku” samochodu osobowego na wodór, dzięki którym można przejechać ok. 600 km), czyli ok. 150 ton rocznie.

PGE chce rozwijać kompetencje w produkcji wodoru z energii pochodzącej z morskich farm wiatrowych, bo przyszłości umożliwi to jej poszerzenie portfela oferowanych produktów o zielony wodór. Grupa może też wykorzystywać H2 na własne potrzeby – w jej portfelu wytwórczym po przekazaniu elektrowni węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (o ile to nastąpi), będą dwie jednostki gazowe, o łącznie 2,2 GW mocy zainstalowanej.

CCGT Gryfino 2050, czyli dawna Dolna Odra (dwa bloki gazowe o mocy 1340 MW zastąpiły węglowe jednostki), której budżet szacowany 4,7 mld zł, a budowa ma się skończyć w kwietniu 2025 r. zlokalizowana jest w Nowym Czarnowie w woj. zachodniopomorskim. Druga to Elektrownia Rybnik, gdzie powstaje blok o 882 MW mocy za 4,6 mld zł, który ma zastąpić cztery jednostki węglowe o nieco większej mocy.

Zgodnie z zaktualizowaną (ale zawieszoną) strategią PGE Polska Grupa Energetyczna zakładała osiągnięcie zeroemisyjności do 2040 r. poprzez odejście od gazu na rzecz m.in. wodoru i innych, czystych źródeł energii elektrycznej.Nowe bloki gazowe wyposażane są w technologie umożliwiające współspalanie wodoru, albo całkowite przejście na to zeroemisyjne paliwo.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu