Chemiczny potentat też chce mieć małe reaktory jądrowe

Atomowe konsorcjum szuka lokalnych dostawców na Pomorzu
25 października 2023
Gigantyczne nakłady na zieloną transformację ciepłownictwa w Grupie PGE
26 października 2023

Grupa CIECH, kontrolowana pośrednio przez miliardera Sebastiana Kulczyka i Orlen Synthos Green Energy zawarły 25 października br. porozumienie dotyczące analizy możliwości wspólnej budowy modułowych elektrowni jądrowych. Chemiczny koncern ma sześć zakładów produkcyjnych w Polsce, ale najbardziej prawdopodobne są lokalizacje w Inowrocławiu lub/i Janikowie.

Orlen Synthos Green Energy to powstałe na początku grudnia 2021 r. joint venture multienergetyczego championa Orlen i Synthos Green Energy S.A., które od dwóch lat rozwija wspólnie projekt małych modułowych elektrowni jądrowych, opartych o reaktory BWRX-300 opracowane przez GE Hitachi Nuclear Energy Americas LLC. W kwietniu br. OSGE, które ma wyłączność na tę technologię w Polsce wskazało wstępnie siedem lokalizacji, wraz z potencjalnymi partnerami: Stawy Manowskie (Synthos), Ostrołęka (Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen), Włocławek (Anwil z Grupy Orlen), Dąbrowa Górnicza (Arcelormitall), Kraków – Nowa Huta (Arcelormitall), Tarnobrzesko – Stalowowolska Specjalna Strefa Ekonomiczna (Agencja Rozwoju Przemysłu) oraz obszar warszawski (PGNiG Termika z Grupy Orlen), gdzie po wstępnej weryfikacji mogłyby stanąć modułowe elektrownie.

Okazuje się, że jest szansa na kolejne lokalizacje, i co równie ważne budowę elektrowni z udziałem partnera. Grupa CIECH, kontrolowana przez KI Chemistry s. à r. l. z Luksemburga, należące do miliardera Sebastiana Kulczyka i Orlen Synthos Green Energy zawarły 25 października br. porozumienie dotyczące analizy możliwości realizacji projektu budowy modułowych elektrowni jądrowych. Ponad dwa lata temu, dokładnie 9 września 2021 r. CIECH i Synthos Green Energy podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie wykorzystania technologii SMR. Teraz gdy notowany na warszawskiej giełdzie CIECH jest po wezwaniu na akcje, pod pełną kontrolą KI Chemistry potwierdzono i pogłębiono współpracę, tym razem już z OSGE, czyli joint venture Orlenu i Synthos Green Energy.

CIECH jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, a w Polsce największym producentem soli warzonej i środków ochrony roślin oraz wiodącym wytwórcą pianek poliuretanowych. Chemiczna grupa ma osiem zakładów produkcyjnych, m.in. w Polsce (6), Niemczech i Rumunii. Największy jest segment to sodowy. Za produkcję sody w odpowiadają trzy spółki: CIECH Soda Polska S.A. (zakłady Janikowo i Inowrocław), CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG (Stassfurt) i CIECH Soda Romania S.A. (Ramnicu Valcea). W procesie produkcyjnym sody największą część kosztu wytworzenia stanowi energia cieplna w postaci pary technologicznej – zakłady produkcyjne w Polsce i w Niemczech posiadają własne elektrociepłownie kogeneracyjne, spółka rumuńska kupuje ją od zewnętrznego dostawcy. Własne jednostki wykorzystują węgiel kamienny (zakłady w Inowrocławiu i Janikowie) oraz gaz ziemny (Stassfurt).

Porozumienie z OSGE reguluje zasady współpracy przy weryfikacji możliwości budowy modułowych elektrowni jądrowych na wybranych nieruchomościach będących w dyspozycji CIECH. Jako, że OSGE wyłącznym prawem do dysponowania technologią BWRX-300 na terytorium Polski, to zapewne będą analizowane przede wszystkim dwie podstawowe lokalizacje, w: Inowrocławiu (Soda Mątwy, produkująca sodę) i Janikowie (Janikosoda, czyli warzelnia soli, gdzie powstaje popularna „Sól Kujawska”).

W Polsce chemiczna grupa działa w trzech innych segmentach: CIECH Sarzyna (dawniej ZCH Organika-Sarzyna), produkująca środki ochrony rośli ma zakład w Sarzynie, CIECH Pianki (poprzednio ZAMECH) wytwarzającą  pianki poliuretanowe zakładzie w Bydgoszczy, a CIECH Vitrosilikon krzemiany sodu i potasu w fabrykach w Iłowej i Żarach.

Gdy analiza przydatności potwierdzi, że określone lokalizacje mogą być potencjalnie wykorzystane do budowy reaktorów, CIECH i OSGE mają prowadzić w dobrej wierze, rozmowy ukierunkowane na zawarcie wiążącej umowy o współpracy do końca I półrocza 2024 roku. Jak podaje CIECH, współpraca z OSGE wpisuje się w ogłoszoną w maju ub.r. strategię na lata 2022-2024, przewidującą m.in. wycofanie węgla, jako surowca do produkcji energii do 2033 r. To pośrednio wyznacza horyzont, kiedy pracę mógłby rozpocząć BWRX-300 należący do joint venture CIECH-u i OSGE.  

Małe modułowe reaktory lekkowrzące BWRX-300, opracowane przez GE Hitachi Nuclear Energy mogą wyprodukować do 2,4 TWh energii elektrycznej rocznie, co pokrywa z nadwyżką zapotrzebowanie dużego energochłonnego zakładu przemysłowego lub miasta liczącego 100-150 tys. mieszkańców oraz ciepła (pary z chłodzenia), które może być wykorzystane w instalacjach przemysłowych i do celów komunalnych. W przypadku CIECH-u, który sprzedaje energię produkowaną w swoich elektrociepłowniach, wykorzystując głównie ciepło (parę) to idealne rozwiązanie.

Podpisane porozumienie przewiduje uzgodnienie i negocjacje warunków współpracy w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji obejmującej projekt reaktora SMR, a także wypracowanie docelowego modelu biznesowego współpracy w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji. OSGE ocenia koszt budowy reaktora BWRX-300 na ok. 1,5 mld euro. Współpraca da możliwości rozłożenia ryzyka i podziału kosztów budowy elektrowni pomiędzy partnerów.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu