Ulgi dla właścicieli fotowoltaiki w 2023

Enea przebudowała GPZ w Chodzieży z myślą o inwestycjach w OZE
20 lutego 2023
Rola gazu ziemnego w strategiach Polski i UE musi zostać zweryfikowana
21 lutego 2023

Rosnące ceny prądu i coraz większa potrzeba niezależności energetycznej, spowodowały znaczny wzrost zainteresowania fotowoltaiką. Często barierą staje się wysoki koszt instalacji, który można obniżyć. Jak uważają eksperci Otovo Polska, pomóc w tym mogą nie tylko odliczenia kosztu instalacji od podatku dochodowego czy ulgi w ramach rządowych dotacji, ale również oferty fotowoltaiki na wynajem.

Według Rystad Energy, w 2022 roku inwestycje w źródła energii oparte o wiatr i słońce były po raz pierwszy większe niż inwestycje w energetykę opartą o ropę naftową i gaz.

To właśnie kryzys energetyczny i związany z nim skokowy wzrost cen za gaz i prąd, napędziły ogromne zainteresowanie alternatywnymi źródłami pozyskiwania energii, w tym przede wszystkim fotowoltaiki, która w sektorze OZE zajmuje pierwsze miejsce z ponad 54-proc. udziałem, wyprzedzając wiatr (35,7 proc.) oraz wodę (4,4 proc.)” mówi Paulina Ackermann, dyrektor generalna Otovo w Polsce. 

Według danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), na koniec grudnia 2022 r. do sieci przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji, a ich moc przekraczała 9,25 GW. (Czytaj więcej: Na koniec 2022 r. przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji). Wpływ na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką ma nie tylko chęć obniżenia rachunków za prąd, ale również szereg ulg i dotacji, z których skorzystać mogą inwestorzy indywidualni. 

Niższy podatek VAT

Pierwsza z nich to preferencyjna stawka VAT 8 proc. dla osób, które wykorzystują energię wytworzoną przez instalację na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Dotyczy ona instalacji PV montowanych na dachu oraz gruncie. 

Chcąc skorzystać z preferencyjnej stawki 8 proc. VAT, inwestor musi spełnić określone warunki, takie jak posiadanie domu o powierzchni użytkowej do 300m.kw. lub mieszkania do 150m.kw. Z preferencyjnej stawki mogą również skorzystać rolnicy, którzy wykorzystują energię instalacji do pokrycia zapotrzebowania energetycznego własnego gospodarstwa domowego” – komentuje Kamil Jeznach – dyrektor operacyjny w Otovo.

Ulga termomodernizacyjna

W 2019 roku rząd wprowadził ulgę termomodernizacyjną, dzięki której każda osoba, która posiada fotowoltaikę, może odliczyć koszty związane z jej zakupem i montażem od podatku dochodowego (PIT).

„Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie maksymalnie 53 tys. zł i przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego, w którym zrealizowano przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Przyjmijmy, że instalacja o mocy 5 kWp to koszt około 24 000 zł brutto. Na podstawie tych danych możemy obliczyć jaka ulga termomodernizacyjna nam przysługuje. Ulgę, jaką można uzyskać, zależy od progu podatkowego, w którym się rozlicza 12 proc., 19 proc., 32 proc. W tym przykładzie za ulgę termomodernizacyjną możliwe jest więc otrzymanie odpowiednio 2 880 zł, 4 560 zł lub 7 680 zł zwrotu” – mówi Jeznach.

Fotowoltaika na wynajem

Otovo oferuje w Polsce leasing konsumencki. Jest to forma wypożyczenia instalacji na okres 20 lat, podczas których cała instalacja objęta jest gwarancją. Instalację można wykupić po zakończeniu umowy, ale można też zrobić to wcześniej – w dowolnym momencie trwania leasingu. Jej wykup na koniec umowy kosztuje tyle, ile wynosiła miesięczna rata.

Programy dotacji rządowych 

Oprócz ulg podatkowych, rząd opracował dwa programy, dzięki którym inwestycja w instalację fotowoltaiczną, w tym – magazyn energii, staje się jeszcze bardziej opłacalnym przedsięwzięciem. 

Mój Prąd 4.0

W czwartej edycja programu, właściciele instalacji PV mogą rozliczać się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie, tzw. net-billing, a także w starym systemie, tzw. net-metering. Ci drudzy muszą jednak spełniać określone warunki.

Program zachęca do inwestycji nie tylko w panele, ale również w magazyny energii. Tegoroczna zmiana rozliczenia prosumentów spowodowała zmianę w myśleniu o profilu zużycia energii. Dziś dużo bardziej opłaca się konsumować energię na własne potrzeby niż odsprzedawać ją do sieci.

Za magazyn energii o pojemności 5 kWh zapłacimy obecnie około 25-27 tys. zł, zaś o pojemności 10 kWh – ok. 36-38 tys. zł. Bez dotacji jest to kosztowna inwestycja, jednak dzięki wsparciu w ramach programu Mój Prąd można liczyć nawet na 16 tys. zł zwrotu na instalację magazynów energii. Składanie wniosków jest możliwe do 30 marca 2023 roku. 

Czyste Powietrze

Program ten jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jego celem jest zachęcenie do wymiany pieców, tzw. kopciuchów na alternatywne, ekologiczne źródła ciepła. Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 135 tys. zł.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu