MFW Baltica 2: inwestorzy mają już wszystkie umowy i pozwolenia

PHN może zainwestować w odnawialne źródła energii 250 mln zł
20 lutego 2024
Miliardowe wyniki finansowe Grupy Orlen
26 lutego 2024

Grupa PGE i duński Ørsted zakontraktowały statki do instalacji 59 zestawów turbin i wież dla projektu MFW Baltica 2. Tym samy konsorcjum budujące wspólnie największą morską farmę wiatrową na Bałtyku ma już wszystkie umowy na zakup komponentów i usługi instalacyjne. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem budowy farmy o mocy 1,5 GW będzie podjęcie przez inwestorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Koszty I etapu mogą wynieść nawet 6 mld euro.

Grupa PGE, lider polskiego rynku energetycznego i duński koncern energetyczny Ørsted to partnerzy w joint ventures, które od 3 lat wspólnie przygotowuje projekt morskiej farmy wiatrowej MFW Baltica, która będzie zlokalizowana w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim na tzw. r Ławicy Słupskiej w odległości około 25-40 km od brzegu. Farma o łącznej mocy 2,5 GW będzie największą na Bałtyku, i składać się będzie dwóch etapów Baltica 2 i Baltica 3. PGE i Ørsted planują zakończenie budowy Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, a Baltica 3 o mocy ok. 1 GW trzy lata później do 2030 r.

Farma Baltica 2 składać się będzie, w morskiej części z 107 elektrowni (turbin i wież) o mocy 14 MW każda oraz dwóch morskich stacji transformatorowych. Partnerzy zakończyli wybór firm, które zainstalują wieże i turbiny na stalowych fundamentach typu monopal w wyznaczonych miejscach. Prace instalacyjne zostały podzielone na dwie części, co ograniczało ryzyko, a wykonawcę każdego z nich wyłaniano w oddzielnych przetargach. Na początku stycznia br. kontrakt na instalację pierwszej partii 48 zestawów został przyznany norweskiej firmie Fred. Olsen Windcarrier. Drugą partię 59 turbin i wież zainstaluje duński Cadeler, który od ponad 15 lat specjalizuje się w takich usługach dla inwestorów prowadzących  projekty offshore. Firma zajmująca się budową, konserwacją i demontażem morskich farm wiatrowych dysponuje czteroma statkami instalacji fundamentów i turbin: Wind Orca i Wind Osprey, o udźwigu do 1600 ton oraz Wind Scylla i Wind Zaratan. Do tego planuje powiększenie floty o kolejne dwa statki, o udźwigu do 2500 ton: do trzeciego kwartału 2024 r. wzmocni ją Wind Peak, a w drugim kwartale 2025 r. Wind Pace.

PGE i Ørsted nie podały wartości kontraktówna instalację turbin (ani spodziewanego CAPEX na cały projekt). W Planie łańcucha dostaw usług i materiałów dla Baltica 2 przedłożonym w 2021 r. dla Urzędu Regulacji Energetyki, konsorcjum oszacowało wydatki na zakup: turbin na ok. 50% CAPEX, fundamentów i wież na 15%, podmorskich kabli wewnętrznych i eksportowych na 10%, 2 morskich stacji transformatorowych na ok. 10%, zaś koszty instalacji obejmujące zarówno posadowienie fundamentów, ułożenie kabli jak i montaż turbin oraz morskich stacji transformatorowych z wykorzystaniem specjalistycznych jednostek instalacyjnych na ok. 10%. Roboty lądowe wliczając stację transformatorową na ok. 5%.

Wartość nakładów na MFW Baltica 2 (i składowe projektu) można jednak oszacować na podstawie warunków kontraktu na dostawę turbin Siemens Gamesa o mocy 14,4 MW dla projektu MFW Bałtyk, realizowanego przez konsorcjum Polenergii i norweskiego koncernu Equinor. Wynagrodzenie za 100 zestawów indeksowane m.in. inflację określono na 1,66 mld euro. PGE i Ørsted zamówiły podobne turbiny u tego samego producenta, co oznacza, że mogą zapłacić za nie 1,8 mld euro, a wydatki na prace instalacyjne na morzu wyniosą więc ok. 360 mln euro.

Grupa PGE i Ørsted podały, że mają zakontraktowane już wszystkie niezbędne komponenty dla MFW Baltica 2, a także podpisane umowy na instalację fundamentów, turbin i kabli. Partnerzy wybrali też generalnego wykonawcę lądowej infrastruktury przyłączeniowej. Posiadają już wszystkie niezbędne pozwolenia budowlane.

Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem budowy morskiej farmy będzie podjęcie przez inwestorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). Nakłady na cały projekt – na bazie kontraktu konkurencyjnego konsorcjum – można oszacować bardzo ostrożnie na co najmniej 3,6 mld euro. Jednak we wniosku o dofinansowanie przez Europejski Bank Inwestycyjny budowy MFW Baltica 2 i 3 o łącznie 2,5 GW mocy konsorcjum określiło koszty na ok. 10 mld euro (co daje ok. 6 mld euro na I etap, czyli Baltica 2).

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu