Miliardowe wyniki finansowe Grupy Orlen

MFW Baltica 2: inwestorzy mają już wszystkie umowy i pozwolenia
21 lutego 2024
Gigantyczny przyrost nowych mocy OZE
27 lutego 2024

Grupa Orlen, największa polska firma miała w ub.r. 372,64 mld zł przychodów ze sprzedaży, o 31,9% więcej licząc rok do roku. Multienergetyczny koncern zakończył ub.r. z 44,8 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO, a skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 27,6 mld zł.

Multienergetyczny champion Orlen, notowany na warszawskiej giełdzie podsumował 2023 r., pierwszy pełny rok po połączeniu z Grupą Lotos i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, przejętymi w 2022 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży największej polskiej firmy wyniosły w ub.r. 372,64 mld zł, o 31,9% więcej licząc rok do roku. W samym IV kwartale ub.r., kiedy odnotowano historycznie trzeci wynik, sprzedaż zewnętrzna przyniosła Grupie Orlen 98,28 mld zł, co oznacza wzrost o 30,4% w porównaniu do poprzedzającego kwartału i spadek o 7,5% licząc rok do roku.

Jak widać w 2024 roku polski koncern ma szansę przebić barierę 400 mld zł przychodów. Polski koncern awansuje zapewne w rankingu Fortune Europe 500 z 44 miejca, ale do lidera listy, czyli brytyjsko-holenderskiego giganta energetycznego Shell Plc., który z miał 381 mln dolarów (355,8 mln euro) przychodów w 2022 r., dystans jest ogromny. Zwiększenie skali działalności będzie łatwiejsze, po zrealizowanych transakcjach M&A. Dzięki sfinalizowaniu w styczniu r. przejęcia austriackiej spółki Doppler Energii dysponującej 267 stacjami paliw Turmöl stał się trzecim graczem na detalicznym rynku paliw w Austrii. Segment detalu, choć nie przoduje pod względem zysku operacyjnego. jest kluczowy dla przychodów. W 2023 r. liczba stacji – wówczas na sześciu rynkach – zwiększyła się o 73 obiekty, do 3170, ale koncern zanotował ponad 20-proc. (r/r) wzrost wolumenów sprzedaży w obszarze detalicznym, m.in. dzięki przejęciu stacji na Węgrzech i Słowacji. Inny przykład: w listopadzie ub.r. PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN przejęło kontrolę nad całą działalnością spółki wydobywczej KUFPEC Norway, co przełoży się na wzrost wydobycia gazu ziemnego przez Grupę Orlen w Norwegii o jedną trzecią i przekroczy 4 mld m3 rocznie.

Wynik operacyjny, czyli tzw. EBITDA LIFO (uwzględniający profil działalności koncernu) wypracowany przez Grupę Orlen wyniósł 44,81 mld zł, wobec 38,79 mld zł, co oznacza wzrost o 15,5% licząc rok do roku. W samym IV kwartale ub.r. EBITDA LIFO wyniosła 11,16 mld zł, o 35,8% więcej niż w poprzedzającym kwartale (na co miała wyższa sprzedaż hurtowa i niższe koszty pozyskania gazu) i 30,7% mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. Największy udział w wypracowanym wyniku w całym 2023 r. miały segmenty: gazu (27,96 mld zł, czyli 62,3%), który rok wcześniej był na dużym minusie (-2,07 mld zł) oraz petrochemiczny (10,48 mld zł, 23,4%), co potwierdza słuszność decyzji o konsolidacji aktywów, i pokazuje większą odporność koncernu na trudne warunki makro dzięki dywersyfikacji działalności.

Do tego warto dodać, że już w pierwszym roku synergie wynikające z połączenia Orlenu z Grupą Lotos i PGNiG wyniosły w ub.r. 1,48 mld zł, z czego 549 mln zł pochodziło z upstreamu zagranicznego, dzięki optymalizacji warunków zobowiązań gwarancyjnych, uwolnieniu środków i redukcji kosztów, 272 mln zł w handlu gazem (uwolnienie kapitału obrotowego) i 250 mln zł z logistyki. W sumie w ciągu 10 lat szacowany łączny efekt finansowy netto synergii ma wynieść 20 mld zł.

W 2023 r. skonsolidowany zysk netto Grupy Orlen wyniósł 27,57 mld zł, o 30,8% mniej niż rok wcześniej. W samym IV kwartale zysk netto wyniósł 7,27 mld zł, o 110,2% więcej niż w poprzednim kwartale, ale licząc rok do roku odnotowano spadek o 60,1% wobec IV kwartału 2022 r., który był rekordowy w historii, m.in. ze względu na nadzwyczajne zyski związane z przejęciem PGNiG.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu