Będą dotacje do zakupów rowerów elektrycznych

Szwedzki deweloper OZE będzie zarządzał trzema farmami onshore Orlenu
3 lipca 2024
Ładowarki litewskiego operatora staną pod Stokrotkami
8 lipca 2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce uruchomić nowy program priorytetowy „Mój rower elektryczny”. Jego budżet to 300 mln zł. NFOŚiGW szacuje, że bezzwrotne dofinansowanie obejmie co najmniej 46 667 pojazdów: rowerów ze wspomagającym napędem elektrycznym, w tym cargo oraz wózków rowerowych.

W ramach projektowanego programu „Mój rower elektryczny” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje, że wypłacać dotacje do zakupu nowych rowerów elektrycznych, w tym także transportowych (cargo) i wózków rowerowych. Z przedłożonego do konsultacji społecznych (potrwają od 4 do 18 lipca 2024 r.) projektu wynika, że z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby prywatne (wnioskodawcy będą mogą ubiegać się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu), ale też jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy zajmujący się drogowym transportem towarów, świadczący usługi pocztowe (czyli Poczta Polska, która jest operatorem wyznaczonym do świadczenia usługi powszechnej), firmy kurierskie oraz zajmujące się wypożyczaniem i dzierżawą sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 

Budżet programu ma wynieść 300 mln zł. Program ma być realizowany w latach 2025-2029, lub do wyczerpania środków, przy czym zakupu pojazdu będzie można dokonać od 30 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2029 r. NFOŚiGW szacuje, że bezzwrotne dofinansowanie obejmie co najmniej 46 667 pojazdów. Celem programu „Mój rower elektryczny” jest m.in. uniknięcie niskiej emisji – poprzez zmniejszenie zużycia paliw w transporcie, co powinno przełożyć się na spadek emisji: CO(83 139 Mg/rok), pyłów PM10 (0,393 Mg/rok) i tlenków azotu (283,24 Mg/rok). 

NFOŚiGW planuje, że dotacja wyniesie przy zakupie: 

  • rowerów elektrycznych – do 50% wartości i nie więcej niż 5 tys. zł;
  • elektrycznych rowerów cargo – do 50% i nie więcej niż 9 tys. zł;
  • wózków rowerowych – do 50% i nie więcej niż 9 tys. zł.

Do dofinansowania będzie można zgłaszać zakup nowego roweru, tym cargo o szerokości do 0,9 m, a także nowego wózka rowerowego o szerokości powyżej 0,9 m, potwierdzony fakturą VAT lub paragonem imiennym. Dotacja będzie wypłacona po zakupie lub zapłacie ostatniej raty kredytu ratalnego. Do programu kwalifikowane będą wyłącznie pojazdy nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu, i tylko przez firmę pochodzącą z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Rower ma zapewniać możliwość jazdy bez wspomagania elektrycznego. Powinien być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km. Uruchomienie wspomagającego napędu elektrycznego następuje automatycznie po rozpoczęciu pedałowania, po jego zaprzestaniu silnik elektryczny przestaje wspomagać napęd i nie ma możliwości jazdy wyłącznie z użyciem silnika elektrycznego, bez pedałowania.

Rowery muszą być wyposażone w akumulator litowo-jonowy lub podobnej technologii, o pojemności minimum 10Ah, ładowany z domowego gniazdka elektrycznego, a kable, adapter, ładowarka powinny być w komplecie. Minimalny zasięg jazdy ze wspomaganiem musi wynosić 50 km.

Dotowany rower lub wózek musi być oznaczony naklejką przez dwa lata (w okresie trwałości), zostać zarejestrowany na Policji (właściciel otrzymuje dowód rejestracyjny, jako poświadczenie rejestracji w policyjnej bazie danych) oraz oznakowany specjalnym numerem wygrawerowanym na ramie (kombinacja 4 liter i 6 cyfr). W przypadku kradzieży wymagane jest zgłoszenie tego faktu na Policję oraz przedłożenie protokołu do NFOŚiGW a w przypadku uszkodzenia pojazdu, które uniemożliwia jego dalsze użytkowanie należy przedłożyć do NFOŚGW dokumentację fotograficzną (min. 5 zdjęć). W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej, dopuszcza się ponowne ubieganie się o dofinansowanie kolejnego pojazdu przez tego samego beneficjenta.

Pieniądze na nowy priorytetowy program NFOŚiGW nie będą pochodzić z budżetu, ani środków własnych a z unijnego Funduszu Modernizacyjnego, zasilanego środkami ze sprzedaży 4,5% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU-ETS. Pieniądze mają trafić do 13 państw członkowskich, z czego na Polskę ma przypaść ok. 60 mld zł, czyli 34,2% całej puli na lata 2021-2030. Fundusz Modernizacyjny ma konkretne przeznaczenie. Służy do wspierania inwestycji w produkcję i wykorzystywanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym zielonego wodoru, ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem OZE, zmniejszenie ogólnego zużycia energii poprzez efektywność energetyczną, m.in. w przemyśle, transporcie, sektorze budowlanym, rolnictwie i gospodarce odpadami, magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych, wsparcie gospodarstw domowych o niskich dochodach, i zapobieganie problemowi ubóstwa energetycznego. Gdzie wśród tych celów jest miejsce dla dotowania zakupu rowerów ze wspomagającym napędem elektrycznym, trudno powiedzieć.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu