Szwedzki deweloper OZE będzie zarządzał trzema farmami onshore Orlenu

famur
Kombajny górnicze na zielonym zasilaniu
2 lipca 2024
Będą dotacje do zakupów rowerów elektrycznych
5 lipca 2024

OX2 Polska będzie odpowiadał za kompleksową obsługę trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 142 MW, kupionych w ub.r. przez Grupę Orlen za 2,23 mld zł. Są to jedne z najbardziej efektywnych i najnowocześniejszych OZE w Polsce, które pokrywają zapotrzebowanie na energię elektryczną 240 tys. gospodarstw domowych, czyli produkują jej ok. 500 GWh rocznie.

Farmy wiatrowe należą pośrednio (i bezpośrednio) do Orlen Wind 3, odpowiedzialnej w Grupie Orlen za rozwój portfela aktywów onhore wind, na razie poprzez akwizycje. W ramach tych transakcji 12 października 2023 roku ta spółka holdingowa odkupiła 100% udziałów trzech spółek projektowych: Ujazd sp. z o.o., EW Dobrzyca sp. z o.o. i Wind Wielkopolska sp. z o.o. od EDP Renewables Polska, wicelidera segmentu onshore wind w Polsce, należącego do hiszpańskiego firmy EDP Renováveis, kontrolowanej przez portugalską państwową grupę Energias de Portugal. 

Transakcja objęła de facto zakup trzech lądowych farm wiatrowych położonych w Wielkopolsce, o łącznie 142,3 MW mocy zainstalowanej:

  • FW Ujazd (30 MW) zlokalizowana w miejscowości Ujazd (gmina Kamieniec, powiat grodziski), uruchomiona w kwietniu 2022 r. Składa się z 15 turbin Siemens G114;
  • FW Dobrzyca (49,9 MW) zlokalizowana w miejscowości Dobrzyca (gmina Dobrzyca, powiat pleszewski), uruchomiona w kwietniu 2022 r. Składa się z 19 turbin Siemens G126;
  • FW Wielkopolska (62,4 MW) zlokalizowana w miejscowości Dominowo (gmina Dominowo, powiat średzki), uruchomiona w grudniu 2021 r. Składa się z 14 turbin Vestas V136 oraz 1 turbiny Vestas V126.

Zakupione farmy mogą dodatkowo zostać rozbudowane o wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy około 160 MW, przy wykorzystaniu do tego już istniejącego przyłącza sieciowego (tzw. cable pooling), co zwiększyłoby zainstalowaną moc wytwórczą do 301 MW łącznie w jednostkach wiatrowych i fotowoltaicznych, przy dużo większej efektywności ekonomiczną takiej hybrydowej instalacji (przy szacunkowych nakładach inwestycyjnych rzędu 500-600 mln zł). 

Wartość transakcji, która obejmowała zakup udziałów, jak również spłatę (refinansowanie) łącznie ok. 600 mln zł pożyczek udzielonych przez byłego udziałowca spółkom, które zbudowały farmy wiatrowe, wyniosła 2 231 mln zł, co było rekordem w historii polskiego rynku OZE. Nabycie farm wiatrowych w ramach projektu Chopin II wzmocniło jednak potencjał wytwórczy Grupy Orlen poprzez zwiększenie mocy zainstalowanych w lądowych farmach wiatrowych. Zgodnie z przyjętą w lutym ub.r. aktualizacją strategii 0rlen 2030, chce ona mieć do końca dekady ponad 9 GW mocy w OZE, obejmujących m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę oraz jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. 

W GK Orlen Wind 3 na koniec ub.r. było siedem spółek, które miały siedem farm o łącznie 251,7 MW mocy zainstalowanej. Produkcja zeroemisyjnej energii elektrycznej (netto) wyniosła 429 GWh. Z tego wolumenu 148 GWh pochodziło z trzech wielkopolskich farm wiatrowych kupionych w ramach projektu Chopin II (ich wyniki konsolidowano od IV kwartału 2023 r.). Zarząd Orlenu w „Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Orlen za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.”, podaje że gdyby ich przejęcie miało miejsce na początku roku, przychody ze sprzedaży i zysk netto wyniosłyby odpowiednio 373,02 mln zł i 20,81 mln zł. Trudno się dziwić, bo są to bowiem jedne z najbardziej efektywnych i najnowocześniejszych OZE w Polsce, które pokrywają zapotrzebowanie na energię elektryczną 240 tys. gospodarstw domowych, czyli produkują jej ok. 500 GWh rocznie. 

Teraz tymi trzema farmami onshore ma kompleksowo zarządzać OX2 Polska, spółka córka szwedzkiego dewelopera OZE, której portfolio projektów ma około 3,1 GW mocy, i obejmuje farmy wiatrowe (blisko 850 MW), fotowoltaiczne (ponad 1,7 GW) oraz magazyny energii (ponad 550 MW). OX2 Polska, działająca u nas od 2019 r. wybudowała i skomercjalizowała (przekazała inwestorom) cztery elektrownie onshore wind o łącznie 133,5 MW mocy (z czego część teraz obsługuje w zakresie umów O&M), i jest trakcie budowy trzech farm wiatrowych (łącznie 106,5 GW) i pierwszej fotowoltaicznej (100 MW). Deweloper nie był jednak zaangażowany na żadnym etapie w budowę wielkopolskich elektrowni wiatrowych, należących do obecnie do Grupy Orlen (Wind 3). Umowa OX2 Polska przewiduje zapewnienie pełnej obsługi technicznej, eksploatacyjnej i serwisowej, a także zarządzanie umowami gruntowymi oraz współpracą z podwykonawcami, a także obsługę komercyjną farm. Wartości wynagrodzenia nie podano, ani okresu umowy.

Z analiz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, przytoczonych w raporcie „Energetyka wiatrowa w Polsce 2023”, wynika, że w Polsce gotówkowe koszty operacyjne w trakcie użytkowania farmy wiatrowej wynoszą średnio ok. 140 zł/MWh, i zależą m.in. od wielkości (mocy i liczby turbin), wieku instalacji, przy czym największy bo ok. 50-proc. udział mają koszty serwisowania i utrzymania. Dla jednostek o wysokiej produktywności, a więc jak te trzy farmy Orlen Wind 3 przyjmuje się, że wydatki wynoszą mniej, bo 100 zł/MWh. Na tej podstawie można szacować, że obsługa tych trzech farm może kosztować 25 mln zł rocznie.

Na koniec marca br., jak podał w raporcie dla inwestorów giełdowych zarząd OX2, grupa zarządzała instalacjami o mocy 4 823 MW, co oznacza wzrost o 73 MW, w porównaniu do końca 2023 r., i o 746 MW licząc rok do roku. W komunikacie dotyczącym rozpoczęcia współpracy z Grupą Orlen szwedzka firma podaje, że zarządza już aktywami o mocy ponad 5 GW, na które składa się ponad 1000 turbin wiatrowych oraz kilka farm fotowoltaicznych i magazynów energii, zlokalizowanych na sześciu europejskich rynkach, na których działa, czyli w: Szwecji, Finlandii i Polsce oraz na Litwie, we Włoszech i w Australii. W Polsce firma OX2 zakontraktowała dotychczas kompleksowe zarządzanie dla 250 MW w OZE, z czego 112,5 MW to umowy na farmy wiatrowe należące do holenderskiej firmy zarządzającej aktywami DIF Capital Partners i brytyjskiej Octopus Renewables, które OX2 Polska wybudował i im sprzedał, a reszta to instalacje Orlen Wind 3.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu