Ładowarki litewskiego operatora staną pod Stokrotkami

Będą dotacje do zakupów rowerów elektrycznych
5 lipca 2024
Grupa Orlen dostarczy amerykański gaz na Słowację
8 lipca 2024

Inbalance grid zainstaluje w ciągu dwóch lat blisko 140 ogólnodostępnych ładowarek AC o mocy 2×22 kW na parkingach przy 114 sklepach ogólnopolskiej sieci handlowej Stokrotka. W tym roku usługa ma być dostępna w 60 lokalizacjach, m.in w Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, ale też w mniejszych miejscowościach. Cena ma wynosić 1 zł/kWh.

Sieć handlowa Stokrotka należąca do Emperia Holding, kontrolowana jest od blisko sześciu lat przez litewską firmę Maxima Grupe, która działa w pięciu krajach: na Litwie, Łotwie, Estonii oraz w Polsce i Bułgarii. W naszym kraju Stokrotka ma ok. 2,5-proc. udział w rynku, ale rośnie szybko, otwierając (netto) do 100 placówek rocznie. Na koniec 2023 r. ogólnopolska sieć liczyła już 976 sklepów, wobec 916 rok wcześniej. Pod brandem Stokrotki działało 414 supermarketów, 383 marketów, 86 sklepów franczyzowych, 85 typu express oraz 8 nowego formatu optima

Teraz pod częścią z nich zostaną zamontowane stacje ładowania samochodów elektrycznych. Stokrotka Sp. z o.o. podpisała umowę z litewskim operatorem stacji ładowania Inbalance grid. Firma z Wilna, która powstała pięć lat temu, obecnie udostępnia ponad 800 publicznych i prywatnych punktów ładowania, i jest wiceliderem na rodzimym rynku i największym graczem w państwach nadbałtyckich. Podstawę jego floty stanowią ładowarki 2 x 22 kW. Litewski operator ma teraz zainstalować przy sklepach sieci Stokrotka urządzenia z 276 punktami ładowania pojazdów elektrycznych w 114 lokalizacjach, co oznacza że przy niektórych marketach zamontowanych będzie więcej niż jedna ładowarka AC z dwoma punktami o mocy do 22 kW. Cena za ładowania w urządzeniach Inbalance Grid zamontowanych przy Stokrotkach ma wynosić 1 zł/kWh.

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, przygotowanych na podstawie informacji z Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego, na koniec maja br. w Polsce działało 3535 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (z 6746 punktów), z czego 63% ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy do 22 kW. 

Infrastruktura ma być udostępniana przez Inbalance grid w szybkim tempie. Jeszcze 2024 r. użytkownicy samochodów elektrycznych mają uzyskać dostęp do niej w 60 lokalizacjach, oferujących 138 punktów. W tym roku urządzenia zostaną zainstalowane m.in. w Lublinie (gdzie mieści się centrala, i jest ok. 70 sklepów Stokrotka różnych formatów), Warszawie (34), Łodzi (ok. 20 marketów), Wrocławiu (7), ale też w mniejszych miejscowościach. Sieć ma placówki handlowe w ok. 280 miastach. 

Ładowarki Inbalance grid zapewne będą montowane w pierwszej kolejności na przysklepowych parkingach największych sklepów, czyli Stokrotka Supermarket. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, właściciel i zarządca budynku niemieszkalnego z ponad 20 miejscami parkingowymi będzie musiał udostępnić co najmniej jeden punkt ładowania aut elektrycznych do końca 2024 r. Na koniec ub.r. w sieci było 414 placówek Stokrotka Supermarket (+40 r/r) w ok. 150 polskich miastach.

Partnerzy nie podali, jakie są planowane koszty projektu, ani jaki będzie ich udział w nakładach. W sprawozdaniu z działalności spółki za 2023 r. zarząd Stokrotka Sp. z o.o. nie informuje o planach instalowania przysklepowych ładowarek do BEV (a jedynie o budowie instalacji fotowoltaicznych). W 2023 roku łączne wydatki inwestycyjne sieci hadlowej wyniosły niemal 226 mln zł. W 2024 roku zarząd planował wydać 218,2 mln zł. 

W ub.r. Stokrotka Sp. z o.o. miała 7,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, o 20,9% więcej niż rok wcześniej, głównie na skutek nowych otwarć. EBIDTA, czyli zysk netto powiększony o amortyzację wyniosła 519,4 mln zł (+26,1 r/r), a zysk netto: 15,2 mln zł. Maxima Grupe podaje, że zatrudniała w ub.r. w Polsce 12 935 pracowników.

redakcja@clenarenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu