Rekordowy kontrakt PPA na energię z wiatru

Pierwsze duże powołanie do zarządu Orlenu
11 kwietnia 2024
Grupa Tauron zbuduje farmy fotowoltaiczne za 1 mld zł
15 kwietnia 2024

Respect Energy będzie odbierał 100 GWh zielonej energii rocznie z farmy wiatrowej Taczalin, o 45,1 MW mocy zainstalowanej. Umowę PPA (Power Purchase Agreement) zawarto na prawie 8 lat. Wartość kontraktu można szacować na ok. 300 mln zł. 

Grupa Respect Energy, która jest nabywcą, producentem, dostawcą i sprzedawcą energii z odnawialnych źródeł do klientów końcowych, działającą obecnie na 24 rynkach, i współpracującą z ponad 600 wytwórcami energii z OZE, pozyskała kolejnego dużego dostawcę na bazie umowy wieloletniej umowy PPA (Power Purchase Agreement). To wrocławska spółka EWG Taczalin Sp. z o.o. Jej jedynym udziałowcem niemiecka firma Solvent Holding GmbH z siedzibą w Zossen, która odkupiła ją w 2020 r. od VSB Holding GmbH z Drezna.

– „Zawarte porozumienie stanowi jedną z największych obowiązujących w Polsce umów typu PPA. Kolejne porozumienie PPA w portfelu Respect Energy to nie tylko odpowiedź na zawirowania na rynku energii ale także gwarancja stabilnego przepływu energii dla naszych klientów na kolejne lata”  stwierdził Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy.

W 2023 r. energia wytworzona w elektrowniach wiatrowych stanowiła 60,14% wolumenu sprzedaży Respect Energy, 34,32% pochodziło z farm fotowoltaicznych, 4,82% z biogazowni i 0,72% z małych hydroelektrowni.

Umowa PPA podpisana została z dużym wyprzedzeniem, bo 7 lipca 2023 r., zaczęła obowiązywać od 1 marca 2024 roku, i zawarto ją na niemal osiem lat, do końca 2031 r. Respect Energy będzie odbierać 100 GWh energii rocznie.

Zeroemisyjna energia dostarczana dla Respect Energy pochodzić będzie z lądowej farmy wiatrowej FW Taczalin o mocy 45,1 MW, jednej z największych na Dolnym Śląsku. Zlokalizowana ona jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego przy wsi Taczalin, w gminie Legnickie Pole, w powiecie legnickim. Farma składająca się 22 turbin o mocy 2,05 MW każda została oddana do użytku w listopadzie 2013 roku. Instalacja zarządzana jest przez firmy: Uniplan i VSB Energie Odnawialne Polska. 

Kontrakt PPA podpisany z Respect Energy jest drugim, jaki EWG Taczalin podpisała w swojej historii. Od 2019 roku firma sprzedawała zeroemisyjną energię elektryczną w ramach długoletniej umowy z Mercedes-Benz Manufacturing Poland, który ma fabrykę silników zlokalizowaną w Jaworze, ok. 10 km od FW Taczalin. Umowa ta była pierwszą tego rodzaju, jaka została zawarta w Polsce pomiędzy przemysłem i branżą onshore. Okres jej obowiązywania skończył się 29 lutego 2024 r., i obecnie odbiorą energii jest Respect Energy. 

– „Z przyjemnością kontynuujemy proces zawierania umów PPA w Polsce, podpisując drugą z rzędu umowę PPA dla tej farmy wiatrowej. Wspólnie z Uniplan, VSB staje się solidnym i wiarygodnym partnerem dla farmy wiatrowej Taczalin, zarządzając elektrownią i dostarczając stabilne źródło przychodów od wiarygodnego odbiorcy – Respect Energy” powiedział Hubert Kowalski, prezes VSB Energie Odnawialne Polska i EWG Taczalin.

Wartości umowy nie ujawniono. Według danych z ostatniego raportu kwartalnego Onde, notowanego na warszawskiej giełdzie dewelopera OZE cena za 1 MWh energii w kontraktach PPA wynosiła w III kwartale ub.r. (umowę zawarto w lipcu ub.r.) ok. 100 euro, czyli 430 zł/MWh. Przy wolumenie 100 GWh, daje to ok. 43 mln zł przychodów ze sprzedaży energii rocznie i ok. 320 mln zł przez cały okres obowiązywania kontraktu. W roku finansowym zakończonym 30 września 2023 r., EWG Taczalin miała 56,4 mln zł przychodów, w tym 47,3 mln zł ze sprzedaży energii z OZE. Zysk netto wyniósł 11,8 mln zł.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu