Pierwsze duże powołanie do zarządu Orlenu

Rośnie liczba punktów ładowania Shell Recharge
10 kwietnia 2024
Rekordowy kontrakt PPA na energię z wiatru
14 kwietnia 2024

Ireneusz Fąfara jest od dzisiaj nowym prezesem Orlen S.A. Na jego I zastępcę, i wiceprezesa ds. korporacyjnych rada nadzorcza wskazała Witolda Literackiego, który od 6 lutego br. był pełniącym obowiązki prezesa koncernu. Rada nadzorcza będzie kontynuować wybór pozostałych członków zarządu na posiedzeniu 16 kwietnia br. 

Multienergetyczny koncern Orlen to, po przejęciu Energi, Grupy Lotos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, od dwóch lat największa polska firma – w ub.r. grupa miała 372,6 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 35,8 mld zł zysku operacyjnego i 27,6 mld zysku netto. A dzięki wynikom także to lider w regionie CEE. 

Orlen, notowany od blisko 25 lat na warszawskiej giełdzie kontrolowany jest przez skarb państwa, którego udział w akcjonariacie (i głosach) zwiększył w wyniku przeprowadzonych fuzji do 49,9%. Dlatego po wygranych przez opozycję wyborach, i stworzeniu (i zaprzysiężeniu) w grudniu koalicyjnego rządu Koalicji Obywatelskiej/Trzeciej Drogi (Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego)/Lewicy zmiany w zarządzie narodowego championa, kierowanego przez prezesa Daniela Obajtka były nieuchronne. Do tego konieczne było zwołanie zgromadzenia akcjonariuszy, i zmiana składu rady nadzorczej. 1 lutego prezes Obajtek oddał się do dyspozycji ówczesnej rady nadzorczej, odwołano go, ale przestał pełnić funkcję 5 lutego. Tego dnia rezygnacje złożyli: Patrycja Klarecka, Armen Artwich i Jan Szewczak. Wcześniej 2 lutego zrobił to Michał Róg.

6 lutego br. odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlen, którego zwołania zażądał w imieniu skarbu państwa, minister aktywów państwowych Borys Budka. Akcjonariusz(e) dokonali wymiany składu rady nadzorczej Orlen. Ta odwołała z zarządu koncernu: Adama Buraka, Krzysztofa Nowickiego, Roberta Perkowskiego, Piotra Sabata, Iwonę Waksmundzką-Olejniczak. Na tym samym posiedzeniu oddelegowano spośród członków rady trzy osoby do czasowego pełnienia obowiązków członków zarządu: Kazimierza Mordaszewskiego, Tomasza Sójkę, Tomasza Zielińskiego. Jednocześnie minister Budka korzystając ze swoich uprawnień powołał Witolda Literackiego. 

Zarząd Orlenu składał się wówczas z 5 członków:

  • Witolda Literackiego, członka zarządu, p.o. prezesa
  • Józefa Węgreckiego, członka zarządu ds. operacyjnych
  • Kazimierza Mordaszewskiego, członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu od 7 lutego 2024 r do czasu powołania członka zarządu, przy czym na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
  • Tomasza Sójki, członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu od 7 lutego 2024 r do czasu powołania członka zarządu, przy czym na okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
  • Tomasza Zielińskiego, członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu od 7 lutego 2024 r do czasu powołania członka zarządu, przy czym na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

9 lutego br. z udziału w radzie nadzorczej, a tym samym w zarządzie zrezygnował prof. Tomasz Sójka. Tydzień później w jego miejsce oddelegowano do władz koncernu Ireneusza Sitarskiego. 

14 lutego br. rada nadzorcza ogłosiła postępowanie kwalifikacyjnej na 9 stanowisk w zarządzie: prezesa, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, członka zarządu ds. korporacyjnych, członka zarządu ds. handlu hurtowego i logistyki, członka zarządu ds. upstream, członka zarządu ds. sprzedaży detalicznej, członka zarządu ds. produkcji oraz członka zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej. Określono warunki, jakie powinny spełniać aplikujące osoby. Od kandydatów na stanowisko prezesa Orlenu oczekiwano co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych (lub samodzielnych) albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, specjalistycznej wiedzy o działalności spółki oraz doświadczenia w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje, a także biegłej znajomość języka angielskiego.

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, czyli 1 marca 2024 r. do godz. 15.00 wpłynęło łącznie 260 zgłoszeń na 9 stanowisk. Wstępne przesłuchania, po analizie zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym zaplanowano od 11 do 16 marca. W tygodniu następującym po 18 marca br. rada nadzorcza miała dokonać wyboru spośród wybranych wstępnie kandydatów. Tego dnia poinformowano jednak, że z uwagi na liczne zgłoszenia, nadal trwające rozmowy kwalifikacyjne proces wyboru i powołań może się nieznacznie wydłużyć.

Pierwsze decyzje zapadły na posiedzeniu 10 kwietnia 2024 r., zgodnie z wyborem rady od dzisiaj nowym prezesem Orlen S.A. Ireneusz Fąfara (64 l). To menedżer z dużym doświadczeniem – był m.in. prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego (2007 – 2009) a wcześniej wiceprezesem zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1998 – 2007). Do tego doskonale znający sektor paliwowy i wyzwania związane z transformacją energetyki. Posiada wiedzę o specyfice Grupy Orlen i zachodzących w niej procesach, bo w latach 2010–2017 był prezesem Orlen Lietuva, i w tym czasie zreformował i doprowadził do zyskowności rafinerię w Możejkach (jak wynika z danych z ostatniego raportu rocznego Orlenu istotną poprawę widać było od 2015 r., w 2017 r. zysk EBITDA LIFO dla Orlen Lietuva wyniósł 1,1 mld zł). Wypracował porozumienia i zakończył wieloletnie spory związane z logistyką, kluczowe dla funkcjonowania i wyników litewskiej spółki, i zwiększył sprzedaż Orlen Lietuva na rynkach eksportowych. 

Jednocześnie rada nadzorcza powierzyła Witoldowi Literackiemu (54 l.) obowiązki I wiceprezesa do spraw korporacyjnych. Jest on zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną, przy czym doświadczenie menadżerskie zdobywał zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich, w tym w PKN Orlen. W l. 2022-2023 był dyrektorem finansowym w państwowym PERN S.A., zarządzającym magazynami paliw i siecią rurociągów naftowych i produktowych. Wcześniej, w l. 2020-2022 był zatrudniony jako dyrektor finansowy w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL-WZM w Warszawie S.A. W latach 2008-2020 był dyrektorem biura podatków w PKN ORLEN S.A. 

Z zarządu odwołano Ireneusza Sitarskiego, członka rady nadzorczej czasowo delegowanego do wykonywania czynności członka zarządu. A to oznacza, że zarząd jest 5-osobowy:

  • Ireneusz Fąfara, prezes;
  • Witold Literacki, I wiceprezes ds. korporacyjnych;
  • Józef Węgrecki, członek zarządu ds. operacyjnych;
  • Kazimierz Mordaszewski, członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu;
  • Tomasz Zieliński, członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.

16 kwietnia br. rada nadzorcza ma kontynuować posiedzenie, a więc zapewne nastąpi wówczas wybór kolejnych członków zarządu. Do obsadzenia zostało jeszcze 7 stanowisk: wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, członka zarządu ds. handlu hurtowego i logistyki, członka zarządu ds. upstream, członka zarządu ds. sprzedaży detalicznej, członka zarządu ds. produkcji oraz członka zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu