Grupa Tauron zbuduje farmy fotowoltaiczne za 1 mld zł

Rekordowy kontrakt PPA na energię z wiatru
14 kwietnia 2024
Coraz bliżej startu nowej farmy onshore Taurona 
15 kwietnia 2024

Tauron Zielona Energia rozpoczął w Bałkowie w województwie świętokrzyskim budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 54 MW, która ma ruszyć z produkcją energii elektrycznej w 2025 roku. Katowicka grupa buduje już dwie inne duże elektrownie solarne: PV Proszówek o mocy 55 MW oraz PV Postomino o mocy 90 MW. Szacunkowe nakłady na budowę tych trzech instalacji to ok. 800 mln zł.

Tauron Polska Energia, notowany na warszawskiej giełdzie koncern energetyczny to jeden z największych producentów energii w Polsce, w tym źródeł odnawialnych. Łączna moc zainstalowana w OZE wynosi obecnie ok. 700 MW, w tym katowicka grupa ma 417 MW mocy zainstalowanej w 11 lądowych elektrowniach wiatrowych, 133 MW w 34 hydroelektrowniach, 90 MW w instalacjach biomasowych oraz 56 MW w farmach fotowoltaicznych. 

Jak wynika z ostatniego raportu okresowego dla inwestorów giełdowych moc zainstalowana dwóch wielkoskalowych instalacji PV posiadanych przez koncern na koniec III kwartału ub.r. wynosiła 19 MW. Od tego czasu uruchomiono więc instalację o mocy 37 MW. To zapewne I etap farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach – Dziećkowicach o 37 MW mocy zainstalowanej, którą zbudowano na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych pochodzących z pobliskiej konwencjonalnej Elektrowni Jaworzno. Moc docelowa PV Mysłowice ma wynieść aż 100 MW. 

Grupa Tauron eksploatuje więc obecnie trzy duże elektrownie fotowoltaiczne: PV Jaworzno (5 MW, powstała w miejscu, gdzie znajdowała się Elektrownia Jaworzno I), PV Choszczno I i II (14 MW, gmina Choszczno, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie) i PV Mysłowice (37 MW, gmina i powiat Mysłowice, woj. śląskie).

Grupa Tauron rozpoczęła w kwietniu br. budowę wielkoskalowej PV Bałków o mocy 54 MW, i powierzchni ponad 50 ha, zlokalizowanej w gminie Radków, w powiecie włoszczowskim, w województwie świętokrzyskim. Farma pokryje roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 27 tys. gospodarstw domowych (powiat włoszczowski liczy ok. 46 tys. mieszkańców), i zapobiegnie emisji ok. 43 tys. ton CO2. Szacunkowe nakłady na budowę tej elektrowni solarnej to ok. 200 mln zł.

Oprócz farmy w Bałkowie, Tauron Zielona Energia, spółka odpowiedzialna w Grupie Tauron za przygotowanie inwestycji OZE, akwizycję projektów oraz nadzór inwestycyjny nad budową farm fotowoltaicznych i wiatrowych, buduje dwie wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne: PV Proszówek o mocy 55 MW (Proszówek, gmina Grębocice, powiat polkowicki, woj. dolnośląskie) oraz PV Postomino o mocy 90 MW (Postomino, gmina Postomino, powiat sławieński, woj. zachodniopomorskie), co daje łącznie ok. 200 MW. Szacunkowe nakłady na budowę tych trzech instalacji to ok. 800 mln zł. W przygotowaniu jest także drugi etap farmy w Mysłowicach o mocy około 60 MW, wart ok. 200 mln zł. W sumie więc realizowane i planowane inwestycje w fotowoltaice kosztować będą ok. 1 mld zł

– Transformacja miksu energetycznego w kierunku OZE wraz z inwestycjami w magazynowanie energii będzie priorytetem rozwojowym TAURONA w najbliższych latach. Aktualnie, łącznie z farmą w Bałkowie budujemy nowe aktywa OZE o mocy ponad 360 MW – trzy farmy fotowoltaiczne o mocy niespełna 200 MW i pięć farm wiatrowych o mocy ponad 160 MW” – mówi Michał Orłowski, wiceprezes Tauron Polska Energia do spraw zarządzania majątkiem i rozwoju.

Elektrownia Proszówek zostanie oddana do użytku w tym roku, a PV Postomino w 2025 r. Farma PV Postomino będzie dzielić przyłącze energetyczne z lądową farmą wiatrową FW Marszewo (gmina Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie) o mocy 100 MW, największą we flocie Tauron Ekonergia, i jest pierwszym projektem realizowanym w formule cable pooling. FW Marszewo produkuje ok. 220 GWh czystej energii, działając razem „w układzie hybrydowym” z PV Postomino będą mogły wytwarzać ok. 320 GWh zeroemisyjnej energii, co odpowiada rocznemu zużyciu ok. 160 tys. gospodarstw domowych.

Budowa farm fotowoltaicznych jest istotnym elementem Zielonego Zwrotu Taurona, czyli jego strategii, zgodnie z którą do końca dekady 2030 roku Grupa ma dysponować 1400 MW w instalacjach solarnych. Realizacja tych planów, o ile nie zostaną zmienione przez nowy zarząd powinna znacznie przyśpieszyć w kolejnych latach, bo po zakończeniu budowy II etapu PV Myślenice, katowicki koncern będzie miał ok. 310 MW w wielkoskalowych elektrowniach słonecznych. A to oznacza, że w ciągu 5 lat należałoby wybudować lub kupić farmy fotowoltaiczne o mocy 1,1 GW, aby wypełnić cel strategiczny. 

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu