Siedem lokalizacji pod budowę SMR-ów w Polsce

PKN Orlen poda dzisiaj lokalizacje swoich małych reaktorów jądrowych w Polsce
17 kwietnia 2023
Potęgowo to za mało? Helios Energy powiększa portfel wiatrowy
18 kwietnia 2023

PKN Orlen ogłosił, że pierwsze modułowe reaktory atomowe w Polsce mogą powstać we Włocławku, Stawach Monowskich, Ostrołęce, Krakowie, Dąbrowie Górniczej, okolicach Warszawy oraz stref ekonomicznych przy Tarnobrzegu i Stalowej Woli. Budowa zielonego muru z energii z atomu, na który będzie składać się ma 76 reaktorów może pochłonąć 80 mld euro w ciągu 15 lat.

Dzisiaj PKN Orlen ogłosił swoje strategiczne plany w obszarze energetyki jądrowej, gdzie będzie inwestował poprzez Orlen Synthos Green Energy, czyli joint venture z Synthos Green Energy w małe modułowe reaktory jądrowe SMR BWRX-300, produkcji amerykańsko-japońskiej spółki GE Hitachi Nuclear Energy. OSGE chce, aby w Polsce do 2038 r. powstało w 76 SMR-ów w 26 lokalizacjach.

– „To absolutnie przełomowy dzień. Mikro i małe reaktory jądrowe to dobra droga do szybkiego uzupełnienia polskiego mixu energetycznego. Opieramy się na węglu i dziękuję wszystkim górnikom i przemysłowi węglowemu, że nam zapewniają bezpieczeństwo, ale ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej spalanie węgla będzie coraz droższe i wiązać się będzie z wyższymi opłatami za CO2. Miejsce elektrowni konwencjolanych zajmą duże i małe reaktory jądrowe. Dzięki jednemu reaktorowi SMR będzie można zaoszczędzić 100-200 mln USD na kosztach zakupu uprawnień do emisji CO2″ – mówi premier Mateusz Morawiecki.

– „Mała energetyka jądrowa to nie jest już tylko wizja przyszłości. Do 2030 r. chcemy zbudować w Polsce co najmniej jeden nowoczesny i w pełni bezpieczny SMR. Wytypowaliśmy kilkadziesiąt potencjalnych lokalizacji, w których możliwa byłaby realizacja tej strategicznej inwestycji.  Dostrzegamy duże zainteresowanie samorządów, świadomych płynących z niej korzyści. W pierwszym etapie wybraliśmy siedem najbardziej perspektywicznych miejsc. Do końca 2023 roku przedstawimy pierwszych 20 lokalizacji pod budowę SMR-ów. Kluczowe dla nas jest jednak poparcie społeczne, dlatego będziemy prowadzić otwarty dialog z mieszkańcami i to on zadecyduje o wyborze finalnych lokalizacji” – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. 

Według Mateusza Bergera, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Polska przez najbliższe 15-20 lat ma szansę stać się gospodarczym sercem Europy, ale bez taniej energii, której źródłem mogą być właśnie SMR, nie będzie to możliwe.

Pierwszy polski reaktor SMR będzie drugim na świecie, po Kanadzie (pierwszy powstaje na terenie elektrowni jądrowej w Darlington pod Toronto należącej do Ontario Power Generation), i powinien zostać uruchomiony na przełomie 2028 i 2029 r., a energia z krajowego BWRX-300 trafi do sieci najpóźniej w 2030 r.

Nakłady na pierwsze cztery instalacje szacowane są po ok. 1,5 mld euro, na piąty blok ok. 1,3 mld euro, a potem CAPEX, zgodnie z krzywą uczenia się, i dzięki optymalizacji procesów, i polonizacji miałby spaść do 1 mld euro. OSGE chce budować po co najmniej 2 reaktory, by korzystać z ekonomiki skali. Program pochłonie więc ok. 70-80 mld euro!

Ale inwestorzy nie zostaną pozostawieni sami sobie. Program budowy małego reaktora jądrowego Synthosu i Orlenu otrzyma 4 mld dolarów wsparcia finansowego od amerykańskich instytucji finansowych Amerykański EXIM Banku (3 mld USD) i U.S. International Development Finance Corporation – DFC (1 mld USD). List intencyjny w tej sprawie podpisano wczoraj przy udziale ambasadora USA w Polsce Marka Brzezińskiego. Udzielenie finansowania zadeklarowały także Bank Gospodarstwa Krajowego, polski bank rozwoju oraz największe banki komercyjne PKO Bank Polski, Bank Pekao, a także Santander Bank Polska. Miesiąc temu zaangażowanie kapitałowe w OSGE ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/04/17/pkn-orlen-poda-dzisiaj-lokalizacje-swoich-malych-reaktorow-jadrowych-w-polsce/

Dzisiaj w południe, po selekcji ok. 80 lokalizacji koncern ogłosił pierwszych siedem prawdopodobnych miejsc, w których chce, w porozumieniu z partnerami budować siłownie, na potrzeby:

przemysłu

  • Włocławek (Anwil Włocławek z Grupy Orlen) – 2-4 reaktory  
  • Stany Monowskie (Synthos) – 2-4 reaktory
  • Dąbrowa Górnicza (Arcelormitall) – 4 reaktory
  • Tarnobrzeg-Stalowa Wola (Agencja Rozwoju Przemysłu) – po 2 reaktory, na potrzeby energochłonnego przemysłu, który planuje budowę nowych zakładów w tamtejszych strefach ekonomicznych;

energetyki

  • Ostrołęka (Energa z Grupy Orlen) – 4 reaktory;

ciepłownictwa systemowego

  • Kraków Nowa Huta (Arcelormittal) – 2-4 reaktory
  • Warszawa (PGNiG Termika z Grupy Orlen) – 2-4 reaktory, choć nie ma jeszcze konkretnej lokalizacji, jej poszukiwania obejmują tereny nad Wisłą, ale niezalewowe, w odległości ok. 25 km od stolicy.

W dwóch lokalizacjach rozpoczęto już badania sejsmologiczne: we Włocławku i Stanach Manowskich, które potrwają 2 lata.Budowa reaktora trwa 24-36 miesięcy, Orlen Synthos Green Energy (OSGE) będzie więc w stanie rozpocząć inwestycję w pierwszy w Polsce reaktor w 2026 lub 2027 r.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu