Konsorcjum Westinghouse i Bechtel zbuduje elektrownię jądrową

Polacy dają zielone światło dla małych reaktorów jądrowych
24 maja 2023
GreenWay łączy siły z Ionity
29 maja 2023

Kolejny krok w procesie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Firma Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała dzisiaj umowę o współpracy z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse Electric Company i Bechtel, które zbudują ją na Pomorzu.

W czwartek 25 maja br. zawarto umowę, określająca główne zasady współpracy pomiędzy Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEK), spółką odpowiedzialną za budowę elektrowni jądrowych w Polsce a konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse Electric Company, dostawcą technologii oraz inżynieryjno-wykonawczą Bechtel. W uroczystym podpisaniu umowy, poza przedstawicielami stron kontraktu udział wzięli: Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, Mateusz Berger, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz ambasador USA Mark Brzezinski.

– „To ważny dzień dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i ważny dzień dla relacji polsko-amerykańskich. – Do projektu dołącza kolejny gigant energetyki. Jest to spółka Bechtel, która będzie pełniła rolę wykonawcy w projekcie. Dzięki temu, że wykonawca jest obecny na wczesnym etapie prac przygotowawczych i inżynieryjnych, to potem obniża to ryzyko jakichkolwiek opóźnień i dodatkowych uzgodnień” – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Tandem Westinhouse-Bechtel wybudował już 80 reaktorów jądrowych w USA (w tym jeden AP1000, a drugi jest na ukończeniu) i 150 na całym świecie (4 AP1000). To, że zostanie wybrane było tajemnicą poliszynela. Na pewno spodziewali się tego Amerykanie. Na początku kwietnia Westinghouse i Bechtel zorganizowały w hotelu Sheraton w Warszawie 2-dniowe sympozjum poświęcone możliwościom współpracy z lokalnymi dostawcami, z branży budowlanej, mechanicznej i elektrycznej (ponad 100 firm, i 250 osób), którzy mogliby uczestniczyć programie jądrowym, czyli budowie elektrowni w oparciu o reaktory AP1000. W spotkaniu brał udział Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska. W tym czasie zapewne trwały negocjacje w sprawie umowy.

Pierwsza elektrownia atomowa ma być zbudowana w tzw. lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” na Pomorzu w gminie Choczewo (preferowana) lub Gniewino i Krokowa. Zgodnie z wnioskiem o decyzję środowiskową miałyby tam powstać trzy reaktory wodne ciśnieniowe (chłodzone wodą pod ciśnieniem) AP1000, generacji III+. Szacunkowy koszt budowy elektrowni to ok. 20 mld USD (90-100 mld zł). Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej pierwszy z trzech reaktorów miałby ruszyć za 10 lat, w 2033 r.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe liczy, że decyzję środowiskową dostanie w 2023 r. Projektowanie elektrowni ma zająć dwa lata. W tym czasie, równolegle będzie trwał proces uzyskiwania decyzji administracyjnych, np. lokalizacyjnej (po uzyskaniu pozytywnej decyzji środowiskowej), pozwolenia na budowę oraz prace przygotowawcze na placu budowy.

W tym roku, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, podpisana ma zostać jeszcze umowa na usługi inżynieryjne i na prace projektowe związane z budową elektrowni planowanej w okolicach Choczewa. Konsorcjum liczy, że nastąpi to w III kwartale.

Równocześnie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w oparciu o konwencję Espoo prowadzi konsultacje merytoryczne o charakterze transgranicznym dotyczące budowy elektrowni (o mocy do 3750 MW) z 14 krajami, które zgłosiły się do postępowania. Pomyślnie zakończono jej z sześcioma państwami: Czechami, Estonią, Finlandią, Holandią, Łotwą i Węgrami. Obecnie toczą się jeszcze z Niemcami. W kolejce są Dania i Austria.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu