Polacy dają zielone światło dla małych reaktorów jądrowych

Sieć hubów szybkiego ładowania Orlenu ze wsparciem od BGK
24 maja 2023
Konsorcjum Westinghouse i Bechtel zbuduje elektrownię jądrową
25 maja 2023

Większość Polaków określa nowoczesne technologie jądrowe, jakimi są małe reaktory BWRX-300, produkcji amerykańsko-japońskiego konsorcjum GE Hitachi, jako bezpiecznewynika z badania przygotowanego na zlecenie PKN Orlen. I nie mają nic przeciw, aby zbudowano je w ich sąsiedztwie.

Multienergetyczny koncern PKN Orlen, który jest udziałowcem joint venture Orlen Synthos Green Energy, przygotowującego się do budowy w naszym krasu floty małych modułowych reaktorów jądrowych zlecił pogłębione badanie opinii publicznej, żeby stwierdzić, w myśl zasady „nic o Was, bez Was”, czy Polacy są gotowi na transformację energetyczną, zakładającą duży udział rozproszonej energetyki atomowej.

Zrealizowała je firma Instytut Badań Rynkowych i Społecznych od 28 kwietnia do 8 maja metodą CAPI (za pomocą ankiet wspomaganych komputerowo) na ogólnopolskiej próbie 1124 osób. Dodatkowo nastroje próbie 200 osób w każdej z następujących lokalizacji: Dąbrowa Górnicza, Kraków, Ostrołęka, Stalowa Wola-Tarnobrzeg Stawy Manowskie (k. Oświęcimia), Warszawa i Włocławek.

I choć badanie przeprowadzono jeszcze przed ostatnią, trwającą kampanią reklamową „Mały atom, wielka sprawa”, zarząd koncernu może być zadowolony, bo Polacy dają zielone światło dla takich inwestycji: zdaniem 57% respondentów nowoczesne (czyli oparte na zachodnich rozwiązaniach) technologie jądrowe są bezpieczne. Sprzeciw zgłosiło 19% ankietowanych na poziomie ogólnopolskim. Podobny odsetek ankietowanych uważa, że w kraju potrzeba co najmniej kilku reaktorów SMR (z ang. small modular reactors) i że powinny one stanowić jeden z filarów transformacji energetycznej Polski. Gdyby rozwój floty małych elektrowni jądrowych na terenie naszego kraju pozwolił na uniezależnienie się od konieczności importu rosyjskich surowców kopalnych (jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel) to za ich budową opowiedziało się aż 63,5% ankietowanych rodaków.

– „Małe reaktory modułowe to przede wszystkim źródło stabilnej, zeroemisyjnej i bezpiecznej energii, które ułatwi przeprowadzenie w Polsce transformacji energetycznej. Wyniki badania przeprowadzonego przez IBRiS dowodzą, że rozumie to także większość Polaków, którzy popierają technologię SMR, a nawet zgodziłoby się na budowę takiej elektrowni w swoim bliskim sąsiedztwie. Badanie stanowi solidną bazę pod dialog, który będziemy chcieli przeprowadzić z lokalnymi społecznościami w każdej z potencjalnych lokalizacji pod takie inwestycje. Dopiero na tej podstawie zdecydujemy, gdzie będą realizowane kolejne projekty” – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

IBRiS sprawdził również, jak wyglądają preferencje, jeśliby taka inwestycja miałaby powstać w konkretnym województwie, gminie czy miejscowości. Orlen Synthos Green Energy planuje bowiem zbudować w Polsce ok. 70 reaktorów BWRX-300, i w kwietniu wskazał już pierwszych 7 z 20 planowanych lokalizacji. To właśnie te miasta (ich okolice) przywołano wcześniej, czyli: Dąbrowa Górnicza, Kraków, Ostrołęka, Stalowa Wola-Tarnobrzeg, Stawy Manowskie (k. Oświęcimia), Warszawa i Włocławek.  

Co ciekawe, największe poparcie dla budowy SMR-ów było wśród mieszkańców Krakowa, z których 58% chciałoby mieć reaktor w obrębie własnego województwa, a 51% nawet bliżej, bo w stolicy Małopolski lub okolicy. Przeciwnego zdania było odpowiednio 13% i 19% spośród 200 ankietowanych mieszkańców Krakowa. Może mieć to związek z zeroemisyjnością technologii jądrowych, a kwestie czystości powietrza są dla Krakusów bardzo ważne. Poniżej 50% badanych populacji popierało budowę takich reaktorów we Włocławku czy Dąbrowie Górniczej.

Akceptacja dla budowy małych reaktorów jądrowych rośnie, gdy badanym przedstawiane są korzyści z funkcjonowania takiej jednostki w ich sąsiedztwie. 56% Polaków zgodziłoby się na budowę reaktora w najbliższej okolicy, jeżeli obniżyłoby to ich koszty rachunków za energię elektryczną, czy ciepło (SMR to jednostki kogeneracyjne – wytwarzane przy produkcji energii ciepła woda, z chłodzenia reaktora może być wykorzystywana do ogrzewania mieszkań).

Dotyczy to szczególnie respondentów z wytypowanych przez Orlen Synthos Green Energy siedmiu lokalizacji. Najbardziej przychylni małym elektrowniom jądrowym są mieszkańcy Stalowej Woli i Tarnobrzegu, z których aż 65% zgodziłoby się na budowę takiego obiektu w swojej okolicy. We wszystkich kolejnych lokalizacjach przychylnych było ponad połowa respondentów: Włocławek (62%), Kraków (60%), Oświęcim (59%), Warszawa (58%), Dąbrowa Górnicza (58%) i Ostrołęka (52%).

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu