Ruszają badania geologiczne na terenie elektrowni jądrowej

Coraz bliżej startu nowej farmy onshore Taurona 
15 kwietnia 2024
Nowy zarząd Orlenu pęcznieje z tygodnia na tydzień
17 kwietnia 2024

Polskie Elektrownie Jądrowe zrobiły kolejny krok milowy w procesie przygotowawczym do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zatwierdziło spółce inwestorskiej projekt robót geologicznych na 30 ha terenu przeznaczonego pod planowaną nad Bałtykiem siłownię o mocy 3,75 GW. Badania zostaną wykorzystane przy projektowaniu głównych obiektów elekrowni, np. trzech jądrowych bloków energetycznych.

Polskie Elektrownie Jądrowe to państwowa spółka celowa, która odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe. Mają one zastąpić siłownie konwencjonalne, opalane węglem brunatnym i kamiennym, i dzięki dużej efektywności i stabilności tych niskoemisyjnych źródeł, mają one stanowić tzw. podstawę krajowego systemu elektroenergetycznego. 

Na razie wskazano lokalizację, i trwają prace przygotowawcze przy pierwszej z nich, w Choczewie w woj. pomorskim.  Elektrownia ma się składać z trzech wodnych ciśnieniowych reaktorów jądrowych AP1000, generacji III+, o łącznie 3,75 GWe mocy zainstalowanej. Koszt inwestycji szacowany był na ok. 20 mld USD. Pierwszy z reaktorów miałaby ruszyć z produkcją energii do 2033 roku.

Na dostawcę technologii w listopadzie 2022 r. rząd wybrał amerykańską firmę Westinghouse Electric Company (WEC), według której zbudowano w ciągu sześciu dekad 430 reaktorów na całym świecie. 27 września ub.r. Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i konsorcjum Westinghouse – Bechtel Power Corporation podpisały trójstronną umowę na zaprojektowanie (ang. Engineering Services Contract) pierwszej atomowej siłowni. Od tego momentu, już oficjalnie rozpoczęły się prace przygotowawcze, w tym obejmujące proces uzyskiwania pozwoleń. 

Kilka dni temu WEC poinformował, że wybrał siedem polskich firm, z którymi będzie współpracował przy budowie siłowni: Baltic Operator i Energomontaż-Północ Gdynia z Grupy Przemysłowej Baltic, kontrolowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Famak, Mostostal Kielce z grupy Mostostalu Warszawa, Mostostal Kraków z grupy Budimeks, Polimex Mostostal Siedlce, ZKS Ferrum. 

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2024/04/10/siedmiu-wspanialych-w-polski-wybranych-do-budowy-elektrowni-jadrowej/

Teraz osiągnięciem kamienia milowego pochwaliły się PEJ. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (a właściwie to podległy mu Państwowy Instytut Geologiczny) zatwierdziło spółce inwestorskiej projekt robót geologicznych dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dokument umożliwia rozpoczęcie pogłębionych badań geologicznych we wskazanej lokalizacji. Decyzja wydana przez resort potwierdza, że przedłożony przez PEJ projekt spełnia wymogi stawiane tego typu inwestycjom i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

Za badania geologiczne w projekcie PEJ odpowiada spółka inżyniersko-wykonawcza Bechtel – członek amerykańskiego konsorcjum WEC/Bechtel, odpowiedzialnego za realizację projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Prace geologiczne rozpoczną się już w przyszłym miesiącu w planowanej lokalizacji elektrowni w gminnie Choczewo i będą prowadzone na terenie o powierzchni ok. 30 ha. 

Planowane jest wykonanie 220 odwiertów w wyznaczonych punktach badawczych o głębokości od ok. 20 do ok. 210 metrów. Dane pozyskane dzięki tym nowych badaniom uszczegółowią przeprowadzone dotychczas rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych terenu przyszłej inwestycji. Wyniki badań zostaną wykorzystane w pracach nad raportem lokalizacyjnym, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę przyszłej elektrowni, wydawanego przez szefa Państwowej Agencji Atomistyki. 

Według PEJ, pierwszy etap badań zakończy się w 2024 roku, a wyniki zostaną także wykorzystane przez konsorcjum Westinghouse-Bechtel przy projektowaniu elektrowni, w szczególności jej głównych obiektów budowlanych, tj. trzech jądrowych bloków energetycznych, basenu napływowego i kanałów wody chłodzącej oraz kanału zrzutowego wód pochłodniczych.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu