Nowy zarząd Orlenu pęcznieje z tygodnia na tydzień

Ruszają badania geologiczne na terenie elektrowni jądrowej
16 kwietnia 2024
Grupa Orlen wybuduje giga farmę solarną na Dolnym Śląsku
18 kwietnia 2024

Zarząd największej polskiej firmy i lidera w regionie CEE powiększy się od 1 maja o trzy osoby: Magdalenę Bartoś, wiceprezesa ds. finansowych, Roberta Soszyńskiego, wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju oraz Wiesław Prugar, członek zarządu ds. upstream, zdecydowała rada nadzorcza koncernu. Wciąż nie zakończono postępowań konkursowych na członków zarządu odpowiedzialnych za: handel hurtowy i logistykę, produkcję oraz energetykę i transformację energetyczną. Będzie nowy konkurs na wiceprezesa/członka zarządu od sprzedaży detalicznej.

Multienergetyczny koncern Orlen to, po przejęciu Energi, Grupy Lotos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, od dwóch lat największa polska firma i lider w regionie CEE– w ub.r. według wstępnych danych grupa miała 372,6 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 35,8 mld zł zysku operacyjnego i 27,6 mld zysku netto. W wyniku przeprowadzonych fuzji udział skarb państwa w akcjonariacie Orlenu (i głosach) zwiększył do 49,9%, dlatego choć jest on notowany na warszawskiej giełdzie, to ministerstwo aktywów państwowych decyduje bezpośrednio i pośrednio kto zasiada we władzach spółki.

Wymiany składu rady nadzorczej akcjonariusze dokonali 6 lutego br. na NWZA. Ta odwołała niemal wszystkich członków zarządu Orlenu, którzy pozostali w nim po wcześniejszych dymisjach m.in. prezesa Daniela Obajtka. Na stanowisku został tylko Józef Węgrecki, członek zarządu ds. operacyjnych. Rada delegowała ze swojego składu trzy osoby do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu Kazimierza Mordaszewskiego, prof. Tomasza Sójkę (zrezygnował po kilku dniach), Tomasza Zielińskiego. Jednocześnie minister aktywów państwowych Borys Budka korzystając ze swoich uprawnień powołał bezpośrednio Witolda Literackiego, który został p.o. prezesa. 

14 lutego br. rada nadzorcza ogłosiła postępowanie kwalifikacyjnej na dziewięć stanowisk w zarządzie: prezesa, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, członka zarządu ds. korporacyjnych, członka zarządu ds. handlu hurtowego i logistyki, członka zarządu ds. upstream, członka zarządu ds. sprzedaży detalicznej, członka zarządu ds. produkcji oraz członka zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej. Do 1 marca wpłynęło łącznie 260 zgłoszeń od kandydatów. 

10 kwietnia br., po przesłuchaniach grona wybranych osób, rada nadzorcza zdecydowała, że nowym prezesem Orlen S.A. będzie Ireneusz Fąfara (64 l), który w l. 2010–2017 był wysokim rangą menedżerem w Grupie Orlen, tj. prezesem Orlen Lietuva, i w tym okresie zreformował i doprowadził do zyskowności rafinerię w Możejkach. Jednocześnie rada nadzorcza powierzyła Witoldowi Literackiemu (54 l.) obowiązki I wiceprezesa do spraw korporacyjnych. Z zarządu odwołano Ireneusza Sitarskiego, członka rady nadzorczej czasowo delegowanego do wykonywania czynności członka zarządu. Rada zapowiedziała, że 16 kwietnia br. wróci do wyboru kolejnych członków zarządu

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2024/04/11/pierwsze-duze-powolanie-do-zarzadu-orlenu/

Przez ostatni tydzień skład zarządu Orlenu był 5-osobowy:

 • Ireneusz Fąfara, prezes;
 • Witold Literacki, I wiceprezes ds. korporacyjnych;
 • Józef Węgrecki, członek zarządu ds. operacyjnych;
 • Kazimierz Mordaszewski, członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu;
 • Tomasz Zieliński, członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.

Wczoraj rada odwołała z dniem 30 kwietnia br, Józefa Węgreckiego, członka zarządu ds. operacyjnych. Udało się zakończyć procedurę konkursową dla trzech stanowisk. Nowo członkowie zarządu zostali powołani od 1 maja 2024 roku na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok, to: 

Magdalena Bartoś (l. 43), wiceprezes ds. finansowych – jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również cykl egzaminów międzynarodowej organizacji ACCA (ang.Association of Chartered Certified Accountants), dla praktyków zajmujących się rachunkowością finansową i zarządczą. W latach 2019-2023 pracowała jako członek zarządu W.A.G. payment solutions a.s. gdzie odpowiadała między innymi za przygotowanie i przeprowadzenie debiutu giełdowego Grupy Eurowag, platformy do obsługi flot transportu ciężkiego na londyńskiej giełdzie. W l. 2017-2018 była członkiem zarządu Paged S.A. Wcześniej w l. 2014-2016 była dyrektorem zarządzającym ds. ekonomiczno-finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wcześniej pracowała w Enea Operator oraz Nike Poland, jako dyrektor finansowy, a w l. 2009-2012 pełniła funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego Grupy Zelmer, producenta sprzętu AGD. W latach 2007-2009 w Grupie PKN Orlen odpowiadała za integrację obszaru finansów po akwizycji rafinerii w Możejkach i pełniła funkcję zastępcy dyrektora finansowego Mazeikiu Nafta, odpowiedzialnego za obszary księgowości oraz raportowania i planowania finansowego. 

Robert Soszyński (59 l.), wiceprezes ds. strategii i zrównoważonego rozwoju – jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim. W 2015 roku był wiceprezesem zarządu Polskiego LNG S.A., gdzie odpowiadał za oddanie do użytku gazoportu w Świnoujściu, jednej z kluczowych inwestycji z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. W latach 2008-2011 był prezesem zarządu PERN Przyjaźń S.A., gdzie koordynował m.in. budowę parku zbiorników ropy naftowej.

Dr inż. Wiesław Prugar (61 l.), członek zarządu ds. upstream – jest absolwentem i doktorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, ukończył studia podyplomowe na Politechnice Gliwickiej oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni członek Rady Doradczej Energy and Geoscience Institute (EGI) na państwowym Uniwersytecie Utah w Sant Lake City, specjalizującym się w rozwiązaniach dla przemysłu Oil & Gas. Ostatnio doradca Trend Energy Solutions S.A. z grupy Trend Glass, inwestującej na rynku energii oraz nieruchomości, gdzie współtworzył inwestycje w zakresie niskoemisyjnych, gazowych kogeneracyjnych źródeł wytwarzania energii i ciepła oraz energetyki odnawialnej (w KRS jest wpisany w kilkunastu spółkach celowych, jako prezes). Wcześniej był związany z Instytutem Nafty i Gazu, firmą Gazomontaż, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Orlen.

Skład zarządu Orlenu od 1 maja br. będzie więc co najmniej 6-osobowy:

 • Ireneusz Fąfara, prezes;
 • Witold Literacki, I wiceprezes ds. korporacyjnych;
 • Magdalena Bartoś, wiceprezes ds. finansowych;
 • Robert Soszyński (), wiceprezes ds. strategii i zrównoważonego rozwoju
 • Wiesław Prugar, członek zarządu ds. upstream;
 • Kazimierz Mordaszewski, członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu (do 6 maja);
 • Tomasz Zieliński, członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu (do 6 maja).

To co może zwrócić uwagę, to że Ireneusz Fąfara, prezes Orlen (współ)pracował wcześniej z Robertem Soszyńskim w RN Rockbridge TFI, od 22 października 2021 r.

Rada nadzorcza Orlenu nie zakończyła jeszcze postępowań dotyczących wyboru: członka zarządu ds. handlu hurtowego i logistyki, członka zarządu ds. produkcji oraz członka zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej. Zakończono postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu ds. sprzedaży detalicznej bez rozstrzygnięcia, ale rada podjęła decyzję o ponownym wszczęciu postępowania na to stanowisko.

Po dymisji Józefa Węgreckiego pojawi się wakat na stanowisku członka zarządu ds. operacyjnych. W przeprowadzonym obecnie postępowaniu rada nie uwzględniła stanowiska członka zarządu ds. marketingu i komunikacji.

Na razie po dotychczasowych powołaniach, i czasowych oddelegowaniach wydaje się, że kobiety są niedoreprezentowane w zarządzie (i radzie nadzorczej) Orlenu. Zgodnie z tzw. dyrektywą Women on Boards (w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek, których akcje są notowane na giełdzie), od lipca 2026 roku w dużych spółkach giełdowych z siedzibą w UE (Orlen jest notowany na GPW w Warszawie od blisko 25 lat) niedoreprezentowana płeć, czyli zazwyczaj kobiety, będzie musiała stanowić co najmniej 40% członków rad nadzorczych lub minimum 33% łącznego składu zarządu i rady nadzorczej.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu