Grupa Orlen wybuduje giga farmę solarną na Dolnym Śląsku

Nowy zarząd Orlenu pęcznieje z tygodnia na tydzień
17 kwietnia 2024
Orlen dostał giga dotację na wodorową infrastrukturę
20 kwietnia 2024

Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen kupiła projekt gotowej do budowy farmy fotowoltaicznej o 130 MW mocy przyłączeniowej i 170 MW mocy zainstalowanej. Sprzedającym jest deweloper Lightsource Development Polska. Wartość rynkowa farmy, po jej uruchomieniu wyniesie ok. 600-800 mln zł.

Deweloper solarny Lightsource BP, join venture 50/50 firmy Lightsource i brytyjskiego giganta paliwowo-energetycznego BP (BP złożył w grudniu propozycję odkupu pozostałych udziałów) działa na 19 rynkach i czterech kontynentach. W Polsce od 2021 r., gdzie planował zainwestować 0,5 mld euro w fotowoltaicznych w co najmniej dziewięć farm fotowoltaicznych, zlokalizowanych w trzech województwach: lubuskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim, których docelowa moc miała wynieść 2 GW w 2025 r. Na razie jednak doprowadzono do zaawansowanej fazy cztery projekty o łącznie 710 MW docelowej mocy zainstalowanej, z czego budowa tylko PV Kotuń o mocy 50 MW się rozpoczęła.

Jednym z tych przygotowywanych czterech projektów jest potężna farma fotowoltaiczna, która ma powstać w gminie Kotla, w powiecie głogowskim w województwie dolnośląskim. Zgodnie z planem farma ma moc przyłączeniową 130 MW i docelową moc zainstalowaną na poziomie 170 MW. Deweloper zlokalizował farmę solarną w centrum uprzemysłowionego regionu Dolnego Śląska, gdzie znajdują się huty, i liczne zakłady produkcyjne, dzięki temu produkowana energia mogłaby być sprzedawana lokalnych przedsiębiorstwom zainteresowanym zieloną transformacją. Budowa pierwszego etapu farmy PV Kotla miała rozpocząć się w II półroczu 2023 r., a więc ma opóźnienie, a produkcję energii elektrycznej planowano rozpocząć w 2025 r.

Jednak Lightsource bp postanowił teraz sprzedać ten projekt, doprowadzając go etapu ready to build. Spółkę celową, posiadającą prawa do budowy, wraz z kompletem pozwoleń od spółki celowej należącej do brytyjskiej firmy kupiła Energa Wytwarzanie z gdańskiej grupy energetycznej Energa, kontrolowanej przez Orlen. Po wybudowaniu będzie to druga największa farma fotowoltaiczna Grupy Orlen w Polsce, po hybrydowym projekcie „Kleczew Solar & Wind”, kupionym od Lewandpol Holding, na który składać się będą dwie farmy fotowoltaiczne 193,1 MW + 122 MW, i lądowa farma wiatrowa o mocy 19,2 MW, zlokalizowane w Wielkopolsce. 

Szczegółów transakcji nie ujawniono, ale 1 MW w projekcie fotowoltaicznym w fazie ready to build wyceniany jest obecnie na ok. 150 tys. euro, co daje 20-25 mln euro. Wartość rynkowa farmy, po jej wybudowaniu wyniesie co najmniej 130-170 mln euro, czyli 600-800 mln zł. 

Zgodnie ze strategią Energa łączne nakłady na inwestycje w latach 2024-2030 mają wynieść ok. 48 mld zł, z czego ok. 22,8 mld zł na zostanie przeznaczone w segmencie wytwarzanie, w tym ok. 14,3 mld zł na inwestycje związane z OZE (i ok. 3,2 mld zł na budowę oraz utrzymanie bloków CCGT w Grudziądzu i Ostrołęce). Gdańska Grupa planuje zarówno poprzez inwestycje własne oraz fuzje i przejęcia osiągnąć ok. 3,6 GW mocy zainstalowanych w OZE w 2030 r. Inwestycje mają być finansowane dzięki zatrzymaniu zysków, i dodatkowemu wsparciu finansowemu Orlenu. Projekty mają jednak spełniać kryterium minimalnej atrakcyjności inwestycyjnej, zgodności z wymogami ESG oraz braku ryzyka naruszenia stabilności finansowej. Według szacunkowych danych Grupy Energa za 2023 rok, nakłady inwestycyjne wyniosły 4,33 mld zł, wobec 3,26 mld zł w 2022 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 26,09 mld zł, wobec 20,44 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,86, wobec 2,57 mld zł, a zysk netto 764 mln zł w porównaniu do 1,01 mld zł w 2022 roku. A to oznacza, że Grupa Energa inwestuje znacznie więcej niż zarabia.

Rozpoczęcie budowy farmy PV Kotla planowane jest jeszcze w kwietniu br. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2025 r. Instalacja o mocy zainstalowanej 130 MW, w pierwszym roku eksploatacji będzie w stanie wytworzyć ponad 145 GWh energii elektrycznej, z możliwością zwiększenia produkcji w przyszłości. Będzie więc w stanie zasilić czystą energią ponad 70 tys. gospodarstw domowych rocznie, i pozwoli uniknąć emisji ok. 106 tys. ton CO2 rocznie. Jeśli osiągnie docelową moc zainstalowaną na poziomie 170 MW, będzie zajmować ok. 200 ha i produkować co najmniej 190 GWh energii ze słońca rocznie, oszczędzając środowisku 140 tys. ton C02.

Fotowoltaika przemysłowa, na razie na początkowym etapie, jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju energetyki odnawialnej w Grupie Orlen. W 2023 r. portfel solarny aktywów wytwórczych koncernu powiększył się łącznie o 64 MW mocy zainstalowanej, zarówno poprzez rozbudowę istniejących mocy, jak i akwizycje projektów na różnych etapach rozwoju. Koncern posiada obecnie około 100 MW mocy zainstalowanej w 11 działających farmach fotowoltaicznych oraz mikroinstalacjach. Wśród najważniejszych projektów inwestycyjnych znajdowała się rozbudowa farm fotowoltaicznych Gryf, do 25 MW, oraz Wielbark, łącznie do 70 MW. Energa Wytwarzanie rozpoczęła również budowę farmy Mitra o mocy 65 MW.

Zgodnie z aktualizacją strategii Orlen 2030, przyjętą w końcu lutego ub.r. Grupa Orlen ma do końca dekady dysponować ponad 9 GW mocy w odnawialnych źródłach energii, obejmujących m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, wielkoskalową fotowoltaikę, elektrownie wodne oraz biogazownie i biometanownie. Nakłady inwestycyjne na zielone źródła wytwarzania mają wynieść ponad 50 mld zł, i kwota ta nie obejmuje wydatków na przejęcia.

redakcja@cleaenerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu