Orlen dostał giga dotację na wodorową infrastrukturę

Grupa Orlen wybuduje giga farmę solarną na Dolnym Śląsku
18 kwietnia 2024
Wiemy gdzie mogą powstać kolejne SMR-y w Polsce
22 kwietnia 2024

Trzeci etap projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland, realizowanego przez Orlen otrzymał 62 mln euro, czyli ok. 260 mln zł bezzwrotnego dofinansowania z Unii Europejskiej. Z unijnym wsparciem koncern zbuduje 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, na jego stacjach paliw rozmieszczonych przy drogach szybkiego ruchu i autostradach (sieć TEN-T) w różnych częściach Polski. W Szczecinie powstanie hydrolizer do produkcji zielonego wodoru zasilany odnawialną energią z pobliskiej farmy lądowej wiatrowej.

Zgodnie ze strategią wodorową, przyjętą dwa lata temu Grupa Orlen miała rozbudować do 2030 roku bazę produkcyjną wodoru do 10 hubów H2. Oprócz trzech istniejących instalacji zlokalizowanych w polskich zakładach koncernu w Płocku, Włocławku i Trzebini, cztery elektrolizery zasilane energią z OZE na lądzie miały zostać zainstalowane w hubach: Północ (w północno-zachodniej Polsce), Bystra, Południe (w południowo-wschodniej części naszego kraju), Litvinow (w Czechach), dwa przetwarzające odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór w Płocku i Ostrołęce oraz jeden na Morzu Bałtyckim, zasilany energią z morskich farm wiatrowych. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie ORLEN do 2030 roku wyniesie około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 tys. ton rocznie odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady. Koncern planował też budowę sieci 111 stacji tankowania wodoru jakości automotive dla transportu drogowego: indywidualnego, publicznego i cargo, oraz kolejowego w trzech krajach regionu: Polsce (57), Czechach (28) i na Słowacji (26). 

Planowane nakłady inwestycyjne miały wynieść 7,4 mld zł, z ambicjami do zwiększenia w perspektywie długoterminowej, z czego 4,1 mld zł ma zostać przeznaczone na huby produkujące wodór jakości automotive i stacje napełniania samochodów H2, 2 mld zł na dekarbonizację aktywów, i 0,9 mld zł na elektrolizery. Przy czym przez pierwsze trzy lata, do 2024 r. planowano wydać 0,6 mld zł, a w latach 2025-2030 wydatki miały wynieść 6,8 mld zł. Ale koncern nie wyda tyle ze środków własnych – zakładał, że ze względu na innowacyjność, kompleksowość i transgraniczność projektów przy każdym z nich ubiegać będzie się o bezzwrotne dofinansowanie na poziomie 40-80%. 

Komisja Europejska opublikowała właśnie wyniki kolejnego naboru w ramach konkursu CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility, ogłoszonego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA). Projekty zakładające budowę infrastruktury tankowania wodoru otrzymały ponad 120 mln euro, z czego połowa to dofinansowanie dla projektu realizowanego przez Orlen (62 mln euro). Koncern dostanie więc ok. 260 mln zł bezzwrotnego wsparcia. Unijne finansowanie zostało przekazane na realizację trzeciej fazy projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland. 

W ramach pierwszych dwóch etapów tego projektu, które dostały łącznie 70 mln zł dofinansowania z funduszu unijnego „Łącząc Europę”, Orlen buduje instalację do produkcji wodoru jakości automotive we Włocławku i realizuje budowę 8 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru przeznaczonych do zasilania autobusów miejskiej komunikacji publicznej, pojazdów ciężarowych oraz samochodów osobowych. Pierwszą z nich uruchomił w Poznaniu (ul. Warszawska 231) a obecnie prowadzi testy rozruchowe stacji tankowania wodoru w Katowicach (ul. Murckowska 22). Kolejne takie obiekty będą uruchamiane w: Pile (al. Powstańców Wielkopolskich 104), Warszawie (ul. J. G. Bennetta 2A), Gorzowie Wielkopolskim (ul. 11 Listopada 148), Krakowie (ul. Biskupińska 2), Bielsku-Białej (ul. Bystrzańska 96), Wałbrzychu (ul. P. Wysockiego 45), Włocławku. Dodatkowo budowa stacji H2 w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu, Pile, których koszt oszacowano na 95 mln zł (czyli średnio 23,8 mln zł za obiekt) wsparta została 20 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w sumie więc Orlen uzyskał 350 mln zł bezzwrotnego finansowania). 

W ramach trzeciego etapu projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland, z wykorzystaniem przyznanych 62 mln euro, Orlen planuje zbudować kolejnych 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych na sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej) w różnych częściach Polski. Ich lokalizacje nie zostały podane. Koszt ich budowy, opierając się na budżecie inwestycji współfinansowanej przez NFOŚiGW to co najmniej 380 mln zł.

Oprócz tego, w Szczecinie, koncern zbuduje instalację produkcji wodoru jakości automotive, działającej w oparciu o elektrolizę wody, zasilanej odnawialnymi źródłami energii. To w tym mieście zapewne będzie wspomniany wcześniej Hub Północ. Grupa Orlen ma w województwie zachodniopomorskim sześć lądowych farm wiatrowych: FW Krzęcin (19,2 MW), FW Karcino (51 MW), FW Karścino (90 MW), FW Myślino (20 MW), FW Parsówek (26 MW) i FW Kanin (20 MW). Najbliżej Szczecina zlokalizowana jest FW Parsówek, należąca do Grupy Energa – położona jest w powiecie gryfińskim, w gminie Gryfino.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu