E-ładowarki: grono dużych graczy się powiększa

Ponad ¾ Polaków uważa, że zmiana klimatu wpływa na ich codzienne życie
9 grudnia 2020
W listopadzie rosła rozpiętość cen na rynku węgla
9 grudnia 2020

1 818 punktów ładowania baterii samochodów elektrycznych zgłosili na koniec listopada 2020 r. operatorzy ogólnodostępnych e-ładowarek do prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Jest już siedem firm, które ma ją co najmniej 100 publicznych punktów ładowania: GreenWay Polska, TAURON Nowe Technologie oraz PKN Orlen, EV Plus, Rawicom, PGE Nowa Energia oraz awansująca do tego grona Energa Obrót. Do liderów należy 68% rynku.

W zestawieniu przygotowanym dla Cleanerenergy.pl przez Urząd Dozoru Technicznego na koniec listopada br. znajdowało się 1 884 punktów ładowania, z czego 1 818 dla samochodów elektrycznych (BEV – Battery Electric Vehicle) i hybryd P-HEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), a 66 dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym CNG i LNG.

Od początku 2020 r. infrastruktura paliw alternatywnych zwiększyła o 529 punkty, czyli o 47,1%, z czego o 425 punkty ładowania samochodów elektrycznych i hybryd (wzrost o 40,6%) oraz o 4 punkty (tj. o 6,5%). napełniania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

W porównaniu z końcem października br. infrastruktura techniczna na potrzeby e-mobility zwiększyła się łącznie o 49 (tj. o 2,8%) ogólnodostępne punkty ładowania. W listopadzie liczba punktów napełniania gazem CNG/LNG nie zmieniła się.

W listopadzie 2020 r. posiadanie ogólnodostępnych punktów ładowania baterii samochodów elektrycznych i hybrydowych wykazało 43 operatorów, o 2 mniej niż miesiąc wcześniej. Ale zainteresowanie budową infrastruktury – przynajmniej potencjalne – wciąż rośnie. Do EIPA zgłosiły się już 93 podmioty, o 9 więcej niż miesiąc wcześniej. W listopadzie 50 nie wykazywało żadnego urządzenia, ale choć w Polsce zarejestrowano dopiero 8 384 osobowych samochodów elektrycznych (w sumie jest już 17 840 takich pojazdów) – firmy najwyraźniej dostrzegają, że polski rynek ma jednak potencjał.

Spośród 44 operatorów posiadających miesiąc temu infrastrukturę (ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o., która miała jeden punkt, w listopadzie wypadła z rankingu) 12 z nich rozwijało ją i dzięki nim przybyło 61 punktów ładowania. 28 nie zgłosiło nowych urządzeń, a 4 zmniejszyło stan posiadania (sumie ubyło im 12 punktów). Miesięczne saldo wyniosło +49 punkty. Wygląda na to, że wreszcie kończy się czyszczenie bazy EIPA przez UDT. Czołówka zestawienia pozostała stabilna. Jest już siedem firm, które ma ją co najmniej 100 publicznych punktów ładowania: GreenWay Polska, TAURON Nowe Technologie oraz PKN Orlen, EV Plus, Rawicom, PGE Nowa Energia oraz awansująca do tego grona Energa Obrót. Do liderów 68% rynku. Żeby dostać się do pierwszej 10. należy mieć co najmniej 66 ogólnodostępnych punktów ładowania, czyli ok. 30 stacji.

W listopadzie pierwsza pozycja, pod względem tempa rozwoju infrastruktury przypadła PKN Orlen S.A. z 10 nowo zgłoszonymi punktami do EIPA. Według UDT, nasz narodowy champion multienergetyczny ma obecnie 161 punktów ładowania, w 65 ładowarkach znajdujących się w 65 lokalizacjach

Drugą lokatę pod względem liczby nowych zgłoszonych punktów zajęła poznańska Arinea Sp. z o.o. z wielkopolskiego Borka, która w listopadzie zgłosiła 9 punktów do EIPA. Firma zajmuje się sprzedażą i instalacją wallbox-ów oraz stacji ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych (oprócz tego zajmuje się sprzedażą i instalacją technologii energetycznych oraz świadczy usługi z zakresu automatyki budynkowej) ujawniła się w EIPA w maju br. z 5 punktami, ale od sierpnia intensywniej rozwija ogólnodostępną infrastrukturę, awansując systematycznie w rankingu.

Trzecie miejsce, z 8 nowo zgłoszonymi do EIPA punktami ładowania zajęła RAWICOM Sp. z o.o. Sp. K. z Łabiszyna, która zgłosiła do rejestru 8 punktów. Firma jest wyłącznym dystrybutorem ładowarek DBT CEV (Charging Electric Vehicle), wiodącego europejskiego  producenta stacji ładowania pojazdów elektrycznych, będącego częścią francuskiej DBT Le Groupe. Równolegle buduje własną sieć ogólnodostępnych ładowarek Revnet, a jej głównym partnerem jest sieć mega hurtowni z produktami dla handlu, gastronomii i biur Makro Cash and Carry Polska.

Warto zauważyć Energę Obrót, która dzięki temu, że w listopadzie zgłosiła 7 nowych punktów i awansowała do grona największych operatorów, posiadających co najmniej 100 punktów. Energa Operator, według danych EIPA ma 50 publicznych ładowarek.

Spadek liczby ogólnodostępnych punktów w listopadzie to głównie „zasługa” niezależnych operatorów. Choć trzeba przyznać, że są one symboliczne. Stan posiadania GreenWay Polska, lidera rynku skurczył się o 5 punktów. Drugie pod tym względem Last Mile Solutions z Zabrza miało o 4 punkty mniej (spadek do 56, choć jeszcze w kwietniu firma wykazywała 224 punkty). Kolejny miesiąc z rzędu regres – tym razem o 2 ogólnodostępne punkty odnotowało Elocity Sp. z o.o. Od szczytu we wrześniu gdy krakowska firma wykazywała w EIPA 88 punktów jej stan posiadania skurczył się do 5. Zmniejszenie stanu posiadania przez dwie ostatnie firmy może być pokłosiem porządków, jakie operatorom w sierpniu zalecił UDT. Od tego czasu w EIPA można rejestrować wyłącznie stacje, które są dostępne na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza samochodu.

Na koniec listopada liderem rankingu był niezmiennie GreenWay Polska, z 448 punktami ładowania, w 205 stacjach ładowania (w 180 bazach, czyli lokalizacjach). Gdyńska firma ma obecnie z 24,6% udziałów w polskim rynku (działa również na Słowacji).

Na drugim miejscu, za sprawą 6 nowych punktów, umocniła się wrocławska TAURON Nowe Technologie S.A. (wcześniej TAURON Dystrybucja Serwis S.A.), która ma obecnie 195 punktów ładowania w 87 stacjach, i w 75 lokalizacjach. Jej sieć ładowarek pokrywa się z obszarem koncesyjnym TAURON Dystrybucja S.A., operatora systemu dystrybucyjnego z Grupy TAURON Polska Energia, a więc zlokalizowana jest głównie w województwach: śląskim, małopolski, dolnośląskim i opolskim.

Na trzecim miejscu znajduje się PKN ORLEN S.A. który ma 161 punktów ładowania w 65 urządzeniach, w 65 lokalizacjach (bazach), a głównie na swoich stacjach paliwowych.

W budowę infrastruktury dla e-aut w Polsce na początku zaangażowały się trzy główne grupy inwestorów: niezależni operatorzy, firmy energetyczne oraz koncerny paliwowe. Z czasem dołączyły do nich samorządy, choć nadal na niewielką skalę oraz firmy, które chciały stworzyć wartość dodaną do swojej podstawowej oferty, jak: dealerzy samochodowi, przewoźnicy (PKP), czy sieci handlowe (Kaufland, Lidl, i od listopada także Żabka).

W tej pierwszej grupie znajduje się ponad 10 podmiotów, dysponujących według UDT łącznie 1 007 ogólnodostępnymi punktami ładowania, czyli 55,4% wszystkich (z zastrzeżeniem, że np. Ionity deklaruje 48 punktów, a nie uruchomiła żadnego). Najwięksi niezależni operatorzy to obecnie: GreenWay Polska, EV Plus, RAWICOM Sp. z o.o., GO+ EAuto, czy Arinea i NOXO Energy, które w II połowie 2020 roku włączyły się do gry.

Na koniec listopada 2020 r. w segmencie firm energetycznych liderem z 195 punktami ładowania był TAURON Nowe Technologie, który umacnia się na tej pozycji z miesiąca na miesiąc. Drugie miejsce przypadło PGE Nowa Energia Sp. z o.o. (105 punktów) z PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a trzecie Energa Obrót S.A. (100 punkty), spółce-córce gdańskiej Energa S.A., będącej teraz częścią Grupy PKN ORLEN. Czwarte miejsce przypadło niemieckiej innogy Polska S.A., której sieć w Warszawie i okolicach liczy 76 punktów ładowania. Piąte miejsce wśród firm energetycznych ma, z 6 punktami poznańska Enea S.A. Pięć firm energetycznych miało łącznie 482 punktów, czyli 26,5% zgłoszonych do EIPA.

Spośród koncernów paliwowych działających w Polsce na razie w budowę infrastruktury dla e-mobilności zaangażowały się na razie dwie firmy: PKN ORLEN S.A., Grupa LOTOS. Najwięcej punktów ładowania samochodów PHEV i BEV ma PKN ORLEN S.A., lider branży paliwowej w Polsce. Druga pozycja w segmencie koncernów paliwowych, z 50 punktami ładowania na przypadła LOTOS Paliwa. Grupa LOTOS to trzeci największy sprzedawca paliw w Polsce. BP i Shell, odpowiednio druga i czwarta firma paliwowa na rynku przygotowują się do uruchomienia pierwszych ładowarek. Na razie na stacjach paliw jest 211 ogólnodostępnych punktów ładowania, czyli 11,6% wszystkich.

Według UDT w samodzielną budowę infrastruktury na rzecz elektromobilności zaangażowanych było 10 samorządów, bezpośrednio bądź przez spółki infrastrukturalne. Dotychczasowe inwestycje mają, biorąc pod uwagę obowiązki narzucone przez ustawę o elektromobilności, niewielką, na pewno niewystarczającą skalę. W sumie samorządy uruchomiły 41 ogólnodostępnych punktów, czyli 2,3% wszystkich.

Wśród dystrybutorów gazu ziemnego znów zastój. W podsegmencie CNG liderem jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., która ma 59 punktów tankowania na 17 stacjach CNG. Jej znacznie mniejszy konkurent – CNGvitall Polska Sp. z o.o.  ma tylko jedną stację z trzema dystrybutorami. W podsegmencie skroplonego gazu ziemnego LNG (ang. Liquefied Natural Gas) równorzędne pozycje mają firma BISEK LNG Sp. z o.o. z Kostomłotów, która ma 1 stację z 2 punktami tankowania i Shell Polska Sp. z o.o., który w październiku uruchomił w Bielanach Wrocławskich stację LNG z 2 punktami napełniania gazu skroplonego.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Najwięksi operatorzy punktów ładowania e-aut w Polsce*

*według zgłoszonych do EIPA punktów ładowania, stan na 30.11.2020
Źródło: UDT, obliczenia własne
Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu