Fotowoltaiczna farma z dodatkową misją

Impact będzie dalej współpracował z Solarisem
21 listopada 2023
Orlen skomercjalizuje technologię Multifuel wykorzystującą wodór i gaz
23 listopada 2023

Wielkoskalowa farma solarna EPV Wesółka o mocy 5 MW, której właścicielami są Diecezja Płocka i Diecezja Toruńska dostała 20-letnią koncesję na wytwarzanie i sprzedaż zielonej energii. Szacunkowy wolumen produkcji zeroemisyjnej instalacji wynosi 5100 MWh rocznie. Średnia cena hurtowa energii wynosi ok. 740 zł/1MW, a to oznacza, że OmnInvest, właściciel farmy może uzyskiwać ok. do 4 mln zł przychodów ze sprzedaży rocznie. Pieniądze, po uwzględnieniu kosztów, opłaceniu podatków mają być przeznaczane na utrzymanie szkół i domu seniora, prowadzonych przez Diecezję Płocką.

OmnInvest Sp. z o.o. to spółka, która została zarejestrowana w lutym 2019 r., a powstała w 2018 r. z inicjatywy Biskupa Płockiego Piotra Libery, i jej jedynym udziałowcem była Diecezja Płocka, którą kierował w latach 2007-2022. Jej zadaniem była budowa wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW, która miała powstać pod Płockiem na gruntach należących do kościoła. Koszt przygotowania terenu oraz budowy farmy został wyceniony na 17,5 mln zł netto, czyli 21,5 mln zł brutto, co oznacza ok. 4,3 mln zł nakładów na 1 MW mocy zainstalowanej.

Wówczas była to jedna z największych projektowanych farm fotowoltaicznych w Polsce. Proces pozyskiwania zgód i pozwoleń zajął ponad trzy lata, w ramach prac przygotowawczych wykonano m.in. raport środowiskowy, badania geologiczne gruntu oraz uzyskano szereg wymaganych przez prawo szereg uzgodnień, i równocześnie rozpoczęło się projektowanie tej wielkoskalowej instalacji fotowoltaicznej. W 2020 r. uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Energa-Operator, koncesjonowanego operatora sieci elektroenergetycznej w tamtym regionie.

OmnInvest miał zarejestrowane początkowo 5 tys. kapitału zakładowego, co jest rynkową praktyką. Pod koniec kwietnia 2021 r., jak wynika z wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym Diecezja Płocka podwyższyła kapitał zakładowy spółki celowej do 100 tys. zł. Cena emisyjna objętych udziałów musiała być wyższa, bo przygotowanie projektu do fazy gotowa do budowy kosztuje ok. 200 tys. zł za 1 MW, co oznacza 1 mln zł nakładów. Wydatki na budowę są wielokrotnie większe, bo szacowane są na co najmniej 4 mln zł za 1 MW.  Aby sfinansować tę zieloną inwestycję Biskup Płocki zaprosił do współpracy Diecezję Toruńską, która objęła część udziałów w OmnInvest Sp z o.o., podwyższając kapitał zakładowy spółki do 125 tys. zł. Dzięki czemu udziałowcy mogli finansować i sfinalizować inwestycję korzystając wyłącznie ze środków własnych.

W lipcu 2022 r., jak podaje Kuria Płocka wybrano grudziądzką firmę P.N.B.E. Odnawialne Źródła Energii Z. Paczkowski, K. Smacki Sp. j na generalnego wykonawcę farmy i rozpoczęto budowę elektrowni w obrębie ewidencyjnym Góry, na terenie miasta gminy Płock. Na farmie, która zajmuje 8,5 ha zamontowano 9256 paneli fotowoltaicznych, co przy łącznej mocy 4,999 MW, oznacza, że mają średnio 540 kWe mocy. Na farmie zainstalowano też 18 inwerterów, 2 kontenerowe stacje transformatorowe, wyposażone w niezbędne układy pomiarowo-zabezpieczające oraz położono 3,5 km linii kablowej za pośrednictwem, której energia elektryczna jest kierowana do Głównego Punktu Zasilania Radziwie. Farma została wyposażona w instalację oświetleniową i CCTV, dzięki czemu elektrownia objęta jest 24- godzinnym  monitoringiem wizyjnym (dodatkowo jest objęty ochroną ubezpieczeniową). Obsługę elektrowni zlecono wyspecjalizowanej firmie.

EPV Wesółka została uruchomiona 23 czerwca br., ale tak duża instalacja (o mocy powyżej 1 MW) musi mieć koncesję dla wytwórcy energii elektrycznej wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki. OmnInvest Sp. z o.o., właściciel solarnej elektrowni dostał, jak wynika z rejestru URE 17 listopada br. 20-letnie zezwolenie na produkcję i sprzedaż energii wyprodukowanej na solarnej farmie. Firma, choć stoją za nią bardzo nobliwi i nietypowi inwestorzy czekała na nie pięć miesięcy, a więc trudno mówić o preferencyjnym traktowaniu.

OmnInvest nie ma wśród firm, które wygrały akcje dla OZE organizowane przez regulatora na kontrakty na dostawy energii po gwarantowanej cenie. W takiej sytuacji  spółka może więc sprzedawać energię na Towarowej Giełdzie Energii, odsprzedawać ją Enerdze Obrót albo za pośrednictwem brokera dużym odbiorcom. Szacunkowy wolumen zeroemisyjnej produkcji EPV Wesółka wynosi 5100 MWh rocznie. Do końca września średnia cena hurtowa energii wynosiła ok. 740 zł/1MW. A to oznacza ok. do 4 mln zł przychodów ze sprzedaży rocznie, i ok. 80 mln zł w ciągu 20 lat obowiązywania koncesji. Oczywiście przychody uzyskane przez OmnInvest, działającą na zasadach podobnych jak inne firmy w Polsce, zostaną pomniejszone o podatki, a także wszystkie koszty eksploatacyjne, obsługowe i ubezpieczeniowe.

– „Wygospodarowany dochód z prowadzonej działalności będzie służył dziełom, za które odpowiedzialna jest Diecezja Płocka, czyli m.in. za: Szkoły Katolickie w Płocku, Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „Studnia” w Płocku, Dom Seniora „Piękne Życie” w Sikorzu. Działalność tych instytucji służy dzieciom, młodzieży oraz osobom starszym, wymagającym stałej opieki. Na utrzymanie obiektów oraz ich modernizację, a także na wyposażanie w infrastrukturę poszerzającą możliwości pomocy, niezbędne są określone środki finansowe. Zwiększenia nakładów wymaga także utrzymanie obiektów, zarówno diecezjalnych, jak parafialnych” – czytamy na stronie internetowej Diecezji Płockiej, poświęconej EPV Wesółka.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu