Orlen zbuduje w Polsce sieć stacji tankowania wodorem

Equinor zainwestował 0,5 mld zł onshore w Polsce
31 grudnia 2023
Wielkoskalowa fotowoltaika to kura znosząca złote jajka
2 stycznia 2024

Plnění vodíkového autobusu na čerpací stanici na Barrandově, 17. ledna 2023, Praha.

Orlen uruchomił w tym roku w Poznaniu pierwszą stację tankowania wodoru w Polsce. Druga stacja H2 Orlenu w naszym kraju ma być uruchomiona w Katowicach. Znamy lokalizacje kolejnych sześciu takich instalacji, w Warszawie, Wałbrzychu, Pile, Gorzowie Wielkopolskim, Bielsku Białej i Krakowie. Do 2025 r. ma powstać ok. 30 ogólnodostępnych stacji tankowania wodorem pod marką polskiego koncernu.

Orlen ma ambicje bycia liderem we wdrażaniu mobilności wodorowej w Europie Środkowej, aktywnie wspierającego dekarbonizację sektora transportu. Zgodnie z opublikowaną w lutym 2022 r. strategią wodorową, do 2025 r. koncern planuje budowę sieci ogólnodostępnych stacji tankowania H2, wykorzystanie wodoru, jako paliwa do autobusów miejskich oraz kolei, a w następnych pięciu latach w ciężarowym transporcie dalekobieżnym oraz w transporcie lotniczym, a w kolejnej dekadzie także dla transportu morskiego (paliwa syntetyczne). 

Do 2025 r. ma powstać ok. 30 ogólnodostępnych stacji tankowania wodorem. Docelowo w ciągu najbliższych 7 lat sieć wodorowa Grupy Orlen będzie obejmowała 111 stacji tankowania H2 w trzech krajach: Polsce (57), Czechach (28) i na Słowacji (26). Mają być zasilane paliwem produkowanym w 10 hubach: 3 zlokalizowanych przy istniejących zakładach w Płocku, Trzebini, Włocławku, 4 nowych elektrolizerach zasilanych z OZE na lądzie (HUB Południe, HUB Północ, HUB Bystra, HUB Litvinov) i elektrolizera zasilanego z OZE na Morzu Bałtyckim oraz 2 zakładach przetwarzanie odpadów komunalnych do wodoru (HUB Płock, HUB Ostrołęka).

Do tej pory uruchomiono trzy ogólnodostępne stacje H2 w Czechachna stacjach Orlen Benzina w Pradze, Litvinovie, i w Ostravie oraz jedną w Polsce. Pod koniec września br. w Poznaniu ruszyła pierwsza taka stacja w naszym kraju, zlokalizowana przy dotychczasowym obiekcie SP Orlen 1328 przy ul. Warszawskiej 231. Orlen udostępnił tam trzy dystrybutory: dwa o ciśnieniu 350 bar będą służyć do tankowania autobusów i pojazdów ciężarowych, a także samochodów osobowych, a trzeci dyspenser, o ciśnieniu 700 bar, będzie przeznaczony dla aut osobowych. Druga stacja H2 Orlenu w Polsce ma być uruchomiona w Katowicach przySP 428 (al. Murckowska 22, 40-265 Katowice). 

Znamy też lokalizacje kolejnych stacji H2:

  • Piła – SP 4255, ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 104, 64-920 Piła;
  • Gorzów Wielkopolski – SP 1254, ul. 11 Listopada 148, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
  • Wałbrzych – SP 4272, ul. Wysockiego 43, 58-304 Wałbrzych;
  • Bielsko-Biała – SP 1318, ul. Bystrzańska 96, 43-300 Bielsko-Biała;
  • Kraków – Zajezdnia autobusowa MPK Płaszów, ul. Biskupińska 2, 30-732 Kraków; 
  • Warszawa – SP 4392 ul. Jamesa Gordona Bennetta 2A, 02-159 Warszawa.

Stacja H2 Orlen w Poznaniu, i kolejne, w Katowicach, Wałbrzychu, Pile powstają przy wsparciu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naborze ogłoszonym w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Koszt całkowity budowy stacji w czterech miastach określono na 95 mln zł, a dofinansowanie wyniosło ok. 20 mln zł. Jeden obiekt kosztuje więc ok. 24 mln zł, z czego Orlen zapłaci 18,8 mln zł (choć stacja w Poznaniu może być droższa, bo ma trzy dyspensery). Na tej podstawie nakłady inwestycyjne na budowę sieci 111 stacji można więc szacować na 2,6 mld zł.

Wodór dla poznańskiej stacji H2 pochodzi z własnych mocy wytwórczych Grupy Orlen, czyli prawdopodobnie z uruchomionego przez Orlen w 2021 r. pierwszego w Polsce HUB-u produkcji wodoru jakości automotive, zlokalizowanego w Trzebini (Orlen Południe – Zakład w Trzebini dostarcza H2 MPK Kraków). Kolejny powstaje we Włocławku, przy Anwil S.A. należącym do grupy Orlen. Planowany CAPEX na 10 hubów H2 wyposażonych w elektrolizery o mocy 540 MW do końca 2030 r. to ok. 7,4 mld zł. Najwięcej, bo 4,1 mld zł zostanie przeznaczone na rozwój aktywów produkujących wodór wykorzystaniem instalacji elektrolizy z OZE, instalacje produkcji H2 z odpadów komunalnych, infrastrukturę logistyczną i magazynową pod wytwarzany gaz oraz sieć stacji tankowania. 2 mld zł będzie kosztować dekarbonizacja aktywów, a 0,9 mld zł elektrolizery OZE.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu