Rusza przetarg na budowę magazynu energii za 2 mld zł

Grupa Orlen ustanowiła rekord w wydatkach na OZE
4 czerwca 2024
Ekoenergetyka inwestuje w nową linię produkcyjną ładowarek EV
5 czerwca 2024

PGE Polska Grupa Energetyczna przygotowuje się do uruchomienia postępowania zakupowego na zaprojektowanie i budowę wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii elektrycznej, o mocy do 263 MW oraz pojemności minimalnej 900 MWh. Będzie on zlokalizowany w Kartoszynie w sąsiedztwie należącej do Grupy PGE Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec, z którą będzie tworzył instalację hybrydową. Koszt magazynu, jednego z największych w Europie to ok. 2 mld zł, ale PGE ma dostać 200 mln euro bezzwrotnego dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. 

Wygląda na to, że Program Magazynowania Energii Elektrycznej w GK PGE po kilku latach analiz i testów instalacji (np. w Rzepedzi, Porąbce Żar) wkracza w fazę realizacji. Obowiązująca strategia PGE Polskiej Grupy Energetycznej, lidera rynku elektroenergetycznego w Polsce przewiduje ogromne inwestycje w tym segmencie, obejmujące budowę bateryjnych magazynów energii o mocy co najmniej 800 MW do końca 2030 r. Budowa instalacji w ramach sieci dystrybucyjnej, przy farmach wiatrowych, elektrowniach i elektrociepłowniach gazowych ma pozwolić na zapewnienie bezpiecznej pracy systemu przy pełnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych źródeł zero- i niskoemisyjnych.

Jedną z największych inwestycji ma być bateryjny magazyn energii elektrycznej (BMEE) o mocy do 263 MW oraz pojemności minimalnej 900 MWh, za którego projekt i budowę odpowiada spółka celowa PGE Inwest 14 sp. z o.o. Instalacja ma powstać na około 5 ha w Kartoszynie, w gminie Krokowa, w powiecie puckim w województwie pomorskim. BMEE będzie zlokalizowany w sąsiedztwie Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec, należącej do PGE Energia Odnawialna, z którą będzie tworzył instalację hybrydową.

– „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie wytwórczym pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania systemu elektroenergetycznego na magazynowanie energii. Dlatego przyspieszamy nasze inwestycje w tym obszarze. Bateryjne magazyny energii, jak ten planowany przy ESP Żarnowiec, zwiększą potencjał magazynowania energii, co wpłynie na poprawę stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w warunkach transformacji energetycznej oraz zapewni źródło stabilnych przychodów dla PGE” – mówi Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wielkoskalowy bateryjny magazyn energii elektrycznej przy ESP Żarnowiec będzie największą tego typu instalacją w całej Unii Europejskiej. Planowane połączenie istniejącej ESP Żarnowiec o mocy 716 MW z BMEE pozwoli na uzyskanie instalacji hybrydowej o łącznej mocy co najmniej 921 MW i pojemności ponad 4,6 GWh, przez co jej moc będzie porównywalna do największych konwencjonalnych bloków energetycznych w Polsce. Według PGE będzie to miało znaczący pozytywny wpływ na podniesienie poziomu elastyczności krajowego systemu energetycznego, biorąc pod uwagę stale rosnący udział OZE i stopniowe wycofanie bloków węglowych. Dodatkowo BMEE będzie pełnił funkcję bilansowania technicznego i handlowego dla niestabilnych źródeł OZE, tj. lądowych i morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych należących do Grupy PGE. 

Projekt BMEE Żarnowiec, rozwijany od kilku lat uzyskał już w tym czasie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, posiada podpisaną umowę przyłączeniową, wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki promesę koncesji na magazynowanie energii (pierwszą w Polsce) oraz zgłoszenie do certyfikacji ogólnej na rynek mocy. Po zakończonym w listopadzie 2022 r bez rozstrzygnięcia postępowaniu zakupowym na wybór generalnego wykonawcy i budowę BMEE, Grupa PGE nie złożyła broni. W 2023 r. wybrano doradcę technicznego, który miał pomóc zarządowi PGE Inwest 14 sp. z o.o. w opracowaniu dokumentacji przetargowej na budowę BMEE. W I kwartale br., jak wynika z ostatniego kwartalnego raportu PGE, prowadzone były prace nad dokumentacją, tak aby w II kwartale 2024 roku uruchomić przetarg na budowę magazynu wraz z układem wyprowadzenia mocy. 

Z końcem maja br. proces wyboru wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj ruszył ponownie. Postępowanie zakupowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Planowany termin formalnego wszczęcia postępowania przetargowego to przełom czerwca i lipca 2024 roku, ale już teraz PGE opublikowała planowane warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy, aby wziąć udział w przetargu. 

Warunki zostały opublikowane 30 maja 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/318786-2024

oraz udostępnione w Systemie Zakupowym Grupy PGE:

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000i0001&MP_module=intranetRepository

Wielkoskalowy bateryjny magazyn energii elektrycznej przy ESP Żarnowiec będzie największą tego typu instalacją w całej Unii Europejskiej. Jego koszt, Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej szacował niedawno na ok. 2 mld zł. Jednak Grupa PGE nie będzie musiała pokrywać całości nakładów. Dla projektu przewidziane jest bowiem bezzwrotne wsparcie w wysokości 200 mln euro w przyjętym w grudniu 2023 r. przez Radę EU Krajowym Planie Odbudowy w ramach działania Energy Storage System. W finansowanie inwestycji ma zaangażować się także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jako, że Grupa PGE ubiega się o uzyskanie dofinasowania budowy magazynu energii w Żarnowcu z puli dotacyjnej środków przewidzianych w ramach KPO, oznacza, że dotrzymanie terminów realizacji inwestycji przez wykonawcę będzie miało kluczowe znaczenie. 

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu