innogy Renewables Polska: farmy fotowoltaiczne tylko ze wsparciem

hulajnogi elektryczne
Unimot podpisał umowę inwestycyjną z Green Electricity
19 czerwca 2019
Blinkee.city prognozuje wyższy zysk w tym roku
19 czerwca 2019

Firma innogy Renewables Polska, należąca do niemieckiego koncernu RWE uruchomiła w lutym br. pierwszą wielkoskalową instalację fotowoltaiczną w Polsce. Pilotażowa farma „Nowy Staw I” znajduje się w gminie Nowy Staw, w powiecie malborskim, w woj. pomorskim. Elektrownia składa się z 2 200 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 594 kWp. Inwestor, aby przyłączyć farmę do sieci przesyłowej średniego napięcia wybudował dodatkowo stację transformatorową oraz linię kablową.

Farma fotowoltaiczna „Nowy Staw I” powstała po wygranej w czerwcu 2017 r. przez spółkę celową Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o. aukcji zwykłej Nr AZ/1/2017, zorganizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki (beneficjentami ze wsparciem zostało wówczas ok. 350 projektów fotowoltaicznych i wiatrowych do 1 MW, o łącznej mocy ok. 300 MW ). To nie był przypadek. Instalacja została wybudowana przy eksploatowanych od kilku lat przez firmę dwóch lądowych farmach wiatrowych Nowy Staw I i II, o łącznej mocy zainstalowanej 73,1 MW (36 turbin).

– „Dzięki temu możemy wykorzystać synergię pomiędzy tymi instalacjami” – wyjaśnia Robert Macias, Członek Zarządu w innogy Renewables Polska.

Nie chce zdradzić, czy farma PV będzie rozbudowywana.

– „Aktualnie pracujemy nad wieloma projektami zlokalizowanymi w różnych częściach Polski, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby mówić ile z nich powstanie i gdzie będą zlokalizowane” mówi Robert Macias, Członek Zarządu w innogy Renewables Polska.

Firma ma, oprócz elektrowni Nowy Staw I i II ma Polsce jeszcze sześć innych lądowych farm wiatrowych: EW Suwałki (41,4 MW), EW Tychowo (34,5 MW), EW Piecki (32 MW), EW Taciewo (30 MW), EW Opalenica (16,8 MW), EW Krzęcin (14 MW). Niewykluczone, że przy której z nich powstanie także farma solarna.

– „Sprawdzamy czy w przypadku tych instalacji również istnieją możliwości wykorzystania efektu synergii podczas eksploatacji” – przyznaje Robert Macias.

Jedno jest pewne innogy Renewables Polska nie planuje budowy instalacji PV, które będą sprzedawać energię elektryczną bez wsparcia w postaci aukcji, np. na podstawie na podstawie umowy PPA (Power Purchase Agreements), czyli na potrzeby wybranego odbiorcy przemysłowego.

– „Podstawowym warunkiem realizacji wybranego projektu jest jego ekonomiczna opłacalność. Przy obecnych cenach technologii inwestycje w elektrownie słoneczne nadal wymagają wsparcia” – wyjaśnia Robert Macias.

Ministerstwo Energii planuje, że tegoroczne aukcje pozwolą na budowę nowych mocy wytwórczych w wielkości około 700 MW dla energetyki słonecznej oraz 2500 MW dla energetyki wiatrowej na lądzie. Szacując ceny referencyjne w planowanej aukcji OZE dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW, resort zakłada, że przeciętny koszt budowy farmy fotowoltaicznej wyniesie 3,1 mln zł/MW, a dla większych instalacji, o mocy powyżej 1 MW przyjęto, że CAPEX wyniesie 2,75 mln zł. Oznacza to, że łączne nakłady inwestycyjne na budowę farm solarnych, które przejdą tegoroczną aukcję wsparcia mogą wynieść ponad 2 mld zł.  

tb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu