Grupa Erbud z trzema zleceniami od operatorów farm wiatrowych

Prezes URE: Ubóstwo energetyczne maleje
5 września 2019
Producenci energii zwiększą wykorzystanie gazu
5 września 2019

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo Inżynieryjnego S.A., toruńska spółka-córka Erbudu odczuwa skutki ożywienia inwestycyjnego w sektorze OZE w Polsce. Wartość pozyskanych umów w I półroczu br. wyniosła 159,28 mln zł.

Giełdowa spółka, jedna z największych krajowych grup budowlanych, działająca na terenie Polski i krajów europejskich ma za sobą dobre I półrocze 2019 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,12 mld zł w porównaniu z 0,96 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 25 proc. r/r. Grupa Erbud specjalizuje się w świadczeniu usług budowlanych w segmencie kubaturowym: mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej (skąd uzyskała 929 mln zł przychodów), serwisowo-energetycznym (155 mln zł) oraz inżynieryjno-drogowym.

W segmencie inżynieryjno-drogowym giełdowej grupy działa Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo Inżynieryjnego S.A. Toruńska spółka-córka Erbudu (ma jej 90% akcji), zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, ale także robotami elektroenergetycznymi przy budowie farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych.

W I półroczu 2019 r. działalność PBDI przyniosła Grupie Erbud 114,9 mln zł przychodów sprzedaży, o 0,5 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku (114,3 mln zł). Największą część portfela zamówień realizowanych przez PBDI stanowiły kontrakty drogowe. Ale to się może zmienić, za sprawą tegorocznych zamówień. Na koniec czerwca br. ich portfel miał wartości 660 mln zł, podczas gdy w porównywalnym okresie 2018 r. zamówienia wynosiły 82 mln zł, a więc ponad 8-krotnie mniej. Z tej zakontraktowanej kwoty, 230 mln zł przypada jeszcze na 2019 r., a 430 mln zł na kolejne okresy. Poprawa to także skutek tego, że toruńskiej firmie udało się pozyskać trzy znaczące umowy z sektora OZE. W I półroczu br. Erbud oraz PBDI, jako lider konsorcjum (z udziałem Electrum sp. z o. o. z Białegostoku) oraz samodzielnie dostali kontrakty od trzech operatorów farm wiatrowych:

– Windfarm Polska II Sp. z o.o. na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawę, budowę, wykonanie prób oraz uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla farmy wiatrowej Barwice (woj. zachodniopomorskie) o mocy 42 MW, składającej się z 14 turbin wiatrowych, stacji elektroenergetycznej oraz przyłącza do sieci przesyłowej 110 kV. Wartość kontraktu to 41,35 mln zł netto, z czego Grupę Erbud przypadło 29,5 mln zł, a na Elektrum 11,85 mln zł. Umowa ma być wykonana do 29 lutego 2020 r.

– Potęgowo Winergy Sp. z o.o. na roboty budowlane na opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW (woj. pomorskie). Umowę zawarto 12.06.2018 r., ale budowa ruszyła w tym roku, i w lutym zwiększono wynagrodzenie do 128,7 mln zł, a zrealizowanie drugiego etapu projektu. Na Grupę Erbud z tej kwoty przypadnie 88,43 mln zł, a na Elektrum 43,28 mln zł.

– Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o.o. (spółka celowa Innogy Renewables Polska) na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Żukowice (woj. dolnośląskie) o mocy 33 MW, składającej się 11 turbin. Wartość kontraktu dla PBDI S.A to 41,35 mln zł netto. Umowa ma być zrealizowana do 30 czerwca 2020 r.

Łączna wartość kontraktów Grupy Erbud z sektora OZE wyniosła więc 159,28 mln zł.

tb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu