Arkadiusz Sekściński mówi o ambitnych planach PGE Energia Odnawialna

Z rurociągu Przyjaźń wyciekła ropa
23 września 2019
Orlen Paliwa szuka chętnych do zarządu
23 września 2019

„Nie wykluczamy, że weźmiemy udział już w najbliższej aukcji dla projektów PV” – mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna w wywiadzie dla portalu cleanerenergy.pl. I dodaje, że istotny przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice firma planuje od 2021 r.

cleanerenergy.pl: W ramach uruchomionego kilka miesięcy temu programu rozwoju fotowoltaiki (PV), Grupa Kapitałowa PGE zadeklarowała osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. To wręcz rewolucja w podejściu do inwestycji z sektora PV, wszak jeszcze niedawno mówiło się o projektach o łącznej mocy ok. 100 MW realizowanych w latach 2020-2021. Co przesądziło o takiej zmienia?

A.Sekściński Grupa Kapitałowa PGE stale analizuje sytuację i trendy na rynku energii. Dostrzegamy wzrost efektywności technologii fotowoltaicznej przy jednoczesnym spadku kosztów związanych z jej budową. Wzmocnienie naszego zaangażowania w PV ma silne uzasadnienie ekonomiczne i strategiczne. Nie bez znaczenia dla naszych planów było też przedstawienie pod koniec ubiegłego roku projektu rządowego dokumentu pt. „Polityka energetyczna Polski do roku 2040” zakładającego powstanie w ciągu najbliższych 20 lat ponad 20 GW mocy w fotowotalice.

cleanerenergy.pl: Należąca do Grupa Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest na razie właścicielem jednej farmę fotowoltaiczną o mocy 600 kW zbudowanej na górze Żar. W ubiegłym roku spółka otworzyła też w Siedlcach laboratorium fotowoltaiczne. Na ile doświadczenia zdobyte przy tych inwestycjach będą wykorzystane przy realizacji wieloletniego programu rozwoju PV w GK PGE?

A.Sekściński Zarówno elektrownia PV, jak i laboratorium fotowoltaiczne są dla nas cennym źródłem wiedzy, z której korzystamy przy rozwoju nowych instalacji. Dzięki doświadczeniom związanym z zarządzeniem farmą słoneczną na górze Żar jesteśmy w stanie bardziej efektywnie projektować kolejne inwestycje. Z kolei laboratorium daje nam możliwość porównania różnych technologii PV. Uzyskujemy przez to miarodajne dane z różnych rodzajów paneli słonecznych oraz informacje na temat czasu ich eksploatacji, produkcji, jak również zmian parametrów, zależnych od panujących warunków pogodowych.

cleanerenergy.pl: Czy PGE Energia Odnawialna zamierza samodzielnie budować farmy fotowoltaiczne? A może bierzecie pod uwagę możliwość przejmowania już działających instalacji, ewentualnie zakup powstających lub projektowanych elektrowni?

A.Sekściński W pierwszej kolejności stawiamy na samodzielny rozwój projektów PV. Pozyskujemy też partnerów, którzy posiadają duże tereny oraz są zainteresowani współpracą z nami. W tym gronie mamy już podmioty z Grupy Azoty, PKP czy KGHM. Jesteśmy również otwarci na nabywanie projektów lub gotowych instalacji PV, które spełniają nasze standardy jakościowe.

cleanerenergy.pl: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia pierwszych, nowych instalacji PV?

A.Sekściński Nie wykluczamy, że weźmiemy udział już w najbliższej aukcji dla projektów PV. Gdyby zakończyła się ona dla nas pomyślnie, to budowa i uruchomienie pierwszych instalacji nastąpi już w 2020 roku. Skala tych projektów nie będzie jeszcze duża. Natomiast istotny przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice planujemy od 2021 r.

cleanerenergy.pl: Wielokrotnie powtarzał Pan, że Grupie Kapitałowej PGE najbardziej zależy na projektach wielkoskalowych.  Jaka może być moc największej zbudowanej przez GK PGE farmy PV?

A.Sekściński Granice pod tym względem wyznaczają powierzchnie gruntów, które można wykorzystać pod lokalizację paneli PV , uwarunkowania przyrodnicze oraz  możliwości przyłączeniowych. Myślę, że w Polsce będą powstawać projekty fotowoltaiczne o mocy nawet kilkuset megawatów.  

cleanerenergy.pl: Realizując program rozwoju fotowoltaiki PGE Energia Odnawialna planuje wykorzystać grunty należące do innych spółek Grupy Kapitałowej PGE, w tym między innymi tereny  poprzemysłowe objęte procesami rekultywacji. Jakiej mocy instalacje PV mogą tam powstać?

A.Sekściński W ramach współpracy ze spółkami należącymi dla naszej  Grupy Kapitałowej analizujemy odpowiednie grunty pod inwestycje. Na dzisiaj mamy wyodrębnione tereny, na których można zbudować instalacje o łącznej mocy około 300 MW.

cleanerenergy.pl: Jaki będzie preferowany przez GK PGE model współpracy ze spółkami Skarbu Państwa i samorządami? Czy będzie to budowa instalacji na wydzierżawionym gruncie z przeznaczeniem do udziału w systemie aukcyjnym? A może zdecydujecie się raczej na korporacyjne umowy na sprzedaż energii, tzw. PPA (z ang. Power Purchase Agreement)?

A.Sekściński Nasza oferta kierowana do partnerów zewnętrznych, w tym samorządów jest bardzo elastyczna i uzależniona od poziomu zaangażowania jakim są zainteresowane poszczególne podmioty. Oferujemy atrakcyjne warunki dzierżawy nieruchomości i samodzielną budowę elektrowni przez naszą spółkę. Jesteśmy również otwarci na wspólną realizację takich przedsięwzięć, np. w formule joint venture.

cleanerenergy.pl: W ostatnim czasie GK PGE podpisała listy intencyjne w sprawie budowy instalacji PV z PKP i KGHM Polska Miedź. Te spółki Skarbu Państwa są odpowiednio pierwszym i drugim konsumentem energii elektrycznej w Polsce. Czy można spodziewać się, że w tym roku zostaną podpisane porozumienia z innymi równie dużymi podmiotami?

A.Sekściński Nie można wykluczyć takiego scenariusza. Wśród odbiorców energii elektrycznej widoczny jest ostatnio istotny wzrost zainteresowania inwestowaniem w OZE. Każde takie porozumienie jest wynikiem indywidualnych rozmów i analiz, a dla jego powodzenia niezbędna jest zbieżność potrzeb i celów

cleanerenergy.pl: PKP  i KGHM Polska Miedź to spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Czy to jest preferowana grupa docelowa GK PGE przy zawieraniu umów PPA?

A.Sekściński Spółki Skarbu Państwa są dla nas ważnym partnerem, ale w naszych planach nie ograniczamy się tylko do nich. Staramy się w równym stopniu adresować naszą ofertę do wielu podmiotów, również zupełnie nie związanych z energetyką czy biznesem.

cleanerenergy.pl: Wybudowanie instalacji PV o łącznej mocy 2,5 GW oznacza nakłady CAPEX w wysokości ok 7,5 mld zł w ciągu 10 lat. Jakie będą źródła finansowania planowanych inwestycji, środki własne, kredyty i pożyczki, obligacje, fundusze UE, środki z NFOŚiGW?

A.Sekściński Program budowy PV ma charakter strategiczny w GK PGE, dlatego jego finansowanie jest osadzone w naszych możliwościach korporacyjnych. Ale bierzemy również pod uwagę możliwość  sięgnięcia po środki zewnętrzne z innych, wymienionych źródeł.

cleanerenergy.pl: GK PGE w energetyce wiatrowej realizuje na razie jeden projekt. To budowa dwóch farm wiatrowych: Starza/Rybice i Karnice II o łącznej mocy zainstalowanej 97,2 MW. Zgodnie z planowane mają być one oddane do eksploatacji w połowie 2020 roku. Czy to oznacza, że PGE Energia Odnawialna nie jest zainteresowana udziałem w kolejnych aukcjach OZE dla lądowej energetyki wiatrowej, szacowanych na 2,5 GW?

A.Sekściński PGE Energia Odnawialna nie posiada obecnie w swoim portfelu projektów wiatrowych, które spełniałyby kryteria udziału w najbliższej aukcji. Niemniej jednak analizujemy rynek oraz projekty, które przygotowują inni inwestorzy, nie wykluczając akwizycji w tym zakresie.

cleanerenergy.pl: Jak będzie wyglądał docelowy mix energetyczny PGE Energia Odnawialna po zrealizowaniu wszystkich planowanych inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych?

A.Sekściński Mamy ambicje, by w 2030 roku PGE Energia Odnawialna była liderem w Polsce we wszystkich segmentach energetyki odnawialnej opartej o siły natury, tzn. w wodzie, słońcu i wietrze.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu