Monika Morawiecka: Rozwój morskiej energetyki wiatrowej szansą dla polskich firm

Ursus znowu ma „pod górkę”. Musi szukać inwestora dla swojego Busa
30 września 2019
Dziś o godzinie 12.00 odbędzie się transmisja z konferencji prasowej Enei.
30 września 2019

PGE do końca roku chce wyłonić docelowego partnera strategicznego dla swoich projektów morskich farm wiatrowych – mówi Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica w wywiadzie dla portalu cleanerenergy.pl

cleanerenergy.pl: PGE ma ambicję, by przed 2030 r. mieć ok. 2,5 GW zainstalowanej w farmach na Bałtyku. Jakie są kroki milowe tego projektu?

M.Morawiecka: Realizujemy prace zgodnie z założeniami. Zmierzamy do końca dwuletniej kampanii pomiarów wietrzności, powoli finalizowana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko. Niedługo rozpoczniemy badania geotechniczne dna morskiego. Te elementy pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych. W tym kontekście bardzo ważnym krokiem milowym będzie także wybór do końca 2019 roku strategicznego partnera biznesowego do realizacji budowy Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 i Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 o łącznej mocy zainstalowanej 2,5 GW. Plany PGE Baltica zakładają jeszcze realizację trzeciej farmy wiatrowej o mocy 1 GW. Wszystkie trzy projekty posiadają pozwolenia lokalizacyjne (pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp).

cleanerenergy.pl: Wśród czynników, które spowodowały zwrot PGE ku offshore podaje Pani spadek kosztów technologii. Jeszcze w marcu ubiegłego roku przedstawiciele spółki informowali, że wybudowanie farmy wiatrowej o mocy 1 000 MW na morzu to koszty rzędu od 12 do 14 mld zł. Obecne szacunki co do CAPEX-u wynoszą maksymalnie 12 mld zł. Czy to oznacza, że nakłady zostały urealnione właśnie z tego powodu? Czy jest szansa, że ostatecznie będą jeszcze niższe?

M.Morawiecka: Z pewnością inwestycje w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku stają się w miarę upływu czasu coraz bardziej dostępne finansowo – na przestrzeni lat koszty komponentów turbin oraz usług związanych z ich prefabrykacją i budową wyraźnie spadły. Nadal są to bardzo kapitałochłonne inwestycje – pamiętajmy, że ostateczne kwoty będziemy znać po podpisaniu kontraktów na realizację.

cleanerenergy.pl: Jednostkowy wzrost mocy turbin jest dynamiczny. W ubiegłym roku dla nowych jednostek było to 7-8 MW dla elektrowni morskich (na lądzie – 3 MW), choć japońsko-duński MHI Vestas ma w ofercie turbinę V164-9,5 MW, a GE Renewable Energy szykuje turbinę Haliade-X o mocy 12 MW. Jakie turbiny planuje PGE Baltica zakupić na potrzeby farm morskich na Bałtyku? Czy będziecie czekać z zamówieniami aż do 2022 r., czyli do uzyskania zezwolenia na budowę, tak by ich moc jeszcze wzrosła?

M.Morawiecka: Na obecną chwilę rozważamy różne opcje wyboru docelowych turbin, prowadzimy wstępne analizy ich optymalnego rodzaju i rozmieszczenia, dopasowanego do warunków technicznych na Bałtyku. Potrzebujemy solidnych danych, aby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie – zarówno kosztowo, jak i pod kątem efektywności w produkcji energii. Z pewnością będziemy chcieli wybrać najlepsze dostępne rozwiązanie.

cleanerenergy.pl: W grudniu 2018 r. PGE rozpoczęła poszukiwania strategicznego partnera, któremu chce sprzedać 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z nim realizować je w formule joint venture. Pod koniec stycznia br. zamknięto pierwszy etap selekcji strategicznych, do którego zakwalifikowano 13 podmiotów, ponoć m.in.: hiszpański EDP Renováveis, holenderskie Eneco, duński Orsted (poprzednio Dong Energy), Scottish Power Renewables (należący do hiszpańskiej grupy Iberdrola), a także niemieckie EnBW i Innogy oraz E.ON. Z iloma firmami rozmawiacie obecnie? Kiedy można spodziewać wyboru partnera?

M.Morawiecka: Rozmowy toczą się z czterema firmami i planujemy ich zakończenie w czwartym kwartale 2019 r., by do końca tego roku wyłonić docelowego partnera strategicznego.

cleanerenergy.pl: Czy udział inwestora branżowego na poziomie 50 proc. jest przesądzony? Ponoć partnerzy branżowi, którzy rozmawiają z PGE, zgłaszają się do Polskiego Funduszu Rozwoju o współfinansowanie. Czy możliwy jest udział PFR w projekcie? Na jakim etapie? Na jakich warunkach?

M.Morawiecka: W tej chwili prowadzimy proces wyboru strategicznego partnera branżowego. Z pewnością jest to dla nas priorytet, który znacząco obniży ryzyko inwestycyjne. O ewentualnym udziale inwestorów finansowych będziemy być może rozmawiać na późniejszym etapie, jeśli nasze analizy wskażą taką konieczność.

cleanerenergy.pl: Tauron Polska Energia w ramach tzw. Zielonego Zwrotu chce również inwestować w morskie farmy wiatrowe, podobnie Grupa Enea. Czy dopuszczacie udział tych firm w Waszych projektach?

M.Morawiecka: Kibicujemy naszym kolegom z innych firm. Z pewnością potencjał polskiego Bałtyku jest większy niż możliwości inwestycyjne PGE. W tej chwili jest 12 przydzielonych pozwoleń lokalizacyjnych (w tym trzy nasze), a kolejnych kilkanaście projektów może takie pozwolenia dostać w najbliższych kilku-kilkunastu miesiącach. Miejsca jest więc dosyć.

cleanerenergy.pl: Koszt wybudowania instalacji o mocy 2,5 GW przez PGE w wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku może wynieść 30 mld zł. Nawet jeśli podzielicie się wydatkami z partnerem, to na PGE przypadać będzie 15 mld zł. W jaki sposób sfinansujecie wydatki inwestycyjne?

M.Morawiecka: Obecnie analizujemy możliwe struktury finansowania i prowadzimy intensywny dialog z instytucjami finansującymi. Z pewnością inwestycje w morskie farmy wiatrowe są bardzo pożądanym rodzajem projektów inwestycyjnych z punktu widzenia tych instytucji – w szczególności w momencie, kiedy uzyskamy już większą pewność od strony regulacyjnej co do przewidywalności przychodów. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że odczuwamy duże zainteresowanie i odbieramy wiele deklaracji chęci współpracy przy zaplanowaniu optymalnej struktury finansowania.

cleanerenergy.pl: W Polsce koszty pozyskania komercyjnego finansowania na takie inwestycje są jeszcze ciągle wyższe niż na Zachodzie, czy w związku z tym będzie korzystać ze wsparcia NFOŚiGW, EBI, fundusze unijne?

M.Morawiecka: Z pewnością koszt kapitału jest bardzo poważnym czynnikiem przy tego typu kapitałochłonnych inwestycjach. Jednym z najważniejszych sposobów jego obniżenia jest stabilne otoczenie regulacyjne – które notabene się teraz tworzy – w Ministerstwie Energii trwają intensywne prace nad stworzeniem dedykowanej ustawy regulującej sektor morskiej energetyki wiatrowej. Jest to jeden z trzech najważniejszych elementów koniecznych do tego, aby te inwestycje mogły się powieść. Dwa pozostałe do Plan Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich oraz dostosowanie infrastruktury sieciowej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Niewątpliwie inwestycje w odnawialne źródła energii są jednym z najważniejszych celów instytucji multilateralnych jak EBI czy funduszy europejskich. Z pewnością będziemy chcieli z nich w optymalnym zakresie skorzystać.

cleanerenergy.pl: W Polsce jest ok. 100 firm, które produkują na potrzeby sektora onshore i offshore: wieże, elementy trawestacji, łopaty wirników, fundamenty, elementy sterowania. Firma JDR Cable Systems, przejęta w 2017 r. przez Tele-Fonika Kable, która dostarcza podmorskie kable oraz szczeciński ST³ Offshore, producent fundamentów do wież są jednymi z liderów w branży. Jaki będzie stopień polonizacji morskich projektów PGE? Czy będziecie np. zamawiać wieże w gdańskim GSG Towers, kontrolowanym przez ARP S.A.?

M.Morawiecka: Rozwój nowego sektora w Polsce, jakim będzie morska energetyka wiatrowa, stwarza ogromny potencjał rozwoju dla polskich firm, z których wiele może odnaleźć swoje miejsce w łańcuchu dostaw takiego przedsięwzięcia w wielu kluczowych elementach (takich jak łopaty, generatory, przekładnie, systemy odbioru mocy, systemy kontroli kąta natarcia, konstrukcje wsporcze, osprzęt elektryczny, okablowanie). Inwestycje w morską energetykę wiatrową to  nie tylko okazja dla rozwoju polskiego przemysłu stalowego i stoczniowego, ale również usług dodatkowych, które potrzebne są w okresie eksploatacji, a wcześniej w okresie budowy, np: transportu morskiego i śródlądowego. Będzie to istotny impuls dla rynku pracy i przedsiębiorczości lokalnej, zwłaszcza w województwie pomorskim i zachodniopomorskim.

Rozwój polskiego łańcucha dostaw jest jednym z celów listu intencyjnego, który niedawno PGE podpisała z PKN Orlen, który również rozwija duży projekt na Morzu Bałtyckim. Uważamy, że jest to nasz wspólny obowiązek, aby stymulować i wspierać rozwój polskiego przemysłu, aby stał się na tyle konkurencyjny, aby mógł uczestniczyć nie tylko w budowie farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, ale także – a może przede wszystkim – mógł wejść do globalnego łańcucha dostaw i generować dużą wartość dodaną dla polskiej gospodarki.

cleanerenergy.pl: Czy PGE oczekuje, że jej morskie farmy będą otrzymywały systemowe wsparcie, jakie? Czy ma to być system różnicowy, czy aukcyjny? Obowiązujące obecnie przepisy przewidują 15-letnie kontrakty, podczas gdy w sąsiednich Niemczech system aukcyjny przyznaje wsparcie na 20 lat. Czy oczekujecie wydłużenia okresu, co powinno być uwzględnione w odrębnej ustawie dla offshore?

M.Morawiecka: Tutaj krótkie wyjaśnienie – kontrakty różnicowe, które są w tej chwili jako standard stosowane w Europie dla wsparcia morskich farm wiatrowych – występują w wielu odmianach – m.in. jeśli chodzi o ich długość, sposób rozliczeń, czy też sposób przydzielania. Widać pewną prawidłowość – początek rozwoju danej branży wymaga nieco innych instrumentów, a kiedy jest ona już branżą ugruntowaną – przechodzi się na system bardzo konkurencyjny. W tej chwili trwają intensywne prace w Ministerstwie Energii nad wypracowaniem optymalnego modelu wsparcia w polskich warunkach. Wierzymy, że zostanie wdrożone rozwiązanie najlepiej odpowiadające na potrzeby i wyzwania stojące przed polskim sektorem wiatru na morzu i będzie pozwalało na zrealizowanie tych inwestycji w jak najkrótszym czasie, jak najmniejszym budżecie i w najlepszej jakości. Tak jak mówiłam wcześniej – dobrze zaprojektowany system wsparcia jest jednym z najważniejszych czynników obniżenia ryzyka inwestycyjnego a zatem kosztu kapitału – co przekłada się bezpośrednio na koszt wyprodukowanej energii – a zatem obniża ceny dla odbiorców.

Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu