Październik był przeciętny pod względem produkcji energii z OZE

bloki wielka płyta
Za 2 tygodnie poznamy szczegóły wsparcia fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
13 stycznia 2020
Naftoport notuje rekordowy wynik przeładunków
13 stycznia 2020

Odnawialne źródła energii podłączone do krajowego systemu energetycznego wyprodukowały w październiku ub.r. 2,02 TWh energii elektrycznej, o 2,4% (tj. o 47,1 GWh) więcej niż miesiąc wcześniej – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. To wynik bliski średniej z 10 miesięcy.

Po wrześniowym błyskotliwym rajdzie, kiedy produkcja energii elektrycznej z czystych ekologicznych źródeł wzrosła o 35,3% (tj. o 515 GWh) do 1,97 TWh, październik z wynikiem na poziomie 2,02 TWh wygląda pod względem dynamiki blado. Średnia arytmetyczna dla 10 miesięcy wynosiła 2 037 GWh, a mediana 1 997 GWh. Jednym słowem październik AD 2019 był przeciętny. A że mogło być lepiej pokazuje zestawienie danych Agencji Rynku Energii (ARE) rok do roku. W porównaniu do października 2018 r. produkcja OZE spadła o 8,4% (tj. o 184,2 GWh), głównie z powodu słabszych efektów pracy elektrowni wiatrowych.

Za niewielki wzrost wolumenu czystej energii w październiku ub.r. odpowiadają współspalanie biomasy/biogazu oraz elektrownie biomasowe, wodne i biogazowe. Lądowe elektrownie wiatrowe wyprodukowały 1,18 TWh energii, o 2,2% (tj. o 26 GWh) mniej porównaniu z wrześniem. Był to piąty wynik w 2019 r., i nieco poniżej średniej arytmetycznej i mediany dla 10 miesięcy, które wyniosły 1,19 TWh. Niższa o 19,4%, tj. o 15,2 GWh licząc miesiąc do miesiąca była produkcja energii elektrycznej z instalacji solarnych. Generacja fotowoltaiki w październiku – 62,2 GWh – była pod względem wolumenu dopiero siódmym miejscu w 2019 r. I widocznie poniżej średniej (67,1 GWh) i mediany (70,5 GWh). I to pomimo, iż moc zainstalowana wzrosła instalacji produkujących energię ze słońca rośnie z miesiąca na miesiąc, i październiku wyniosła rekordowe 1,22 GW, o 7,5% (tj. o 87,6 MW) więcej niż we wrześniu.

Narastająco po 10 miesiącach 2019 r. produkcja energii z OZE, według ARE wyniosła 20,38 TWh, o 16,3% (tj. o 2,86 TWh) więcej niż w tym samym okresie 2018 r. Skumulowane wyniki po wrześniu były, pod względem wzrostów lepsze (odpowiednio o 19,9% i 3,05 TWh). Mimo to wyniki branży OZE prezentują się ciągle bardzo dobrze. Regres odnotowała tylko hydroenergetyka. Trzy największe nominalne przyrosty wykazały kolejno: lądowa energetyka wiatrowa (1,65 TWh), elektrownie biomasowe (0,65 TWh), fotowoltaika (0,39 TWh), i dopiero tu widać efekty rosnącej mocy instalacji PV. Współspalanie biomasy/biogazu zwiększyło się o 0,18 TWh. Generacja biogazowni wzrosła tylko o 13,8 GWh.

Udział OZE w krajowym miksie po10 miesiącach ub.r., według danych ARE, spadł do 14,99%. Jednostki konwencjonalne wyprodukowały w tym okresie 84,62% energii, udział elektrowni szczytowo-pompowych wyniósł 0,4%. Największy udział w generacji OZE miały elektrownie: wiatrowe (58,6%), biomasowe (18,3%) oraz wodne (8,4%). Kolejne miejsca, już poza podium zajmowały: współspalanie biomasy/biogazu (6,8%), elektrownie biogazowe (4,6%) i fotowoltaiczne (3,3%), których udział nie zmienił się. Przypomnijmy, że fotowoltaika jest najszybciej segmentem OZE w Polsce, mimo to pod względem produkcji zajmuje ciągle ostatnie miejsce.

*dla 10 miesięcy 2019 r.
Źródło: ARE, obliczenia własne
Źródło: ARE, obliczenia własne

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu