Polska fotowoltaika ma ponad 1,5 GW mocy zainstalowanej

morskie farmy wiatrowe
Kolejny krok PGE Baltica w stronę offshore
13 lutego 2020
Budowa Ostrołęki C pod znakiem zapytania
13 lutego 2020

178,2 MW – o tyle w grudniu 2019 r. wzrosła moc zainstalowana nowo podłączonych elektrowni fotowoltaicznych. To absolutny rekord w 10-letniej historii tego segmentu w Polsce. W sumie w ub.r. do systemu energetycznego włączono instalacje solarne o mocy blisko 970 MW.

1 526,2 MW wyniosła, według danych Agencji Rynku Energii S.A. (ARE), na koniec grudnia 2019 r. łączna moc zainstalowana instalacji solarnych podłączonych do krajowego systemu energetycznego. To o 178,2 MW (tj. o 13,22%) więcej niż na koniec listopada ub.r. To oznacza, że w grudniu po raz trzeci w ub.r. pobito rekord mocy instalacji podłączonych w jednym miesiącu. Warto przypomnieć, że jeszcze na koniec 2017 r. moc zainstalowana elektrowni słonecznych podłączonych do systemu energetycznego wynosiła 185,7 MW, a więc niewiele więcej niż podłączono w grudniu ub.r.

W ostatnich dwóch latach wzrost tego segmentu znacznie przyspieszył. Moc zainstalowana energetyki słonecznej rośnie w szybkim tempie z miesiąca na miesiąc. Ale grudzień 2019 r. był wyjątkowy. Średnia arytmetyczna dla 12 miesięcy ub.r. wynosi 71,9 MW, a mediana: 79,9 MW. Moc zainstalowana instalacji przyłączonych grudniu była więc o 120,6% większa od średniej i o 118,5% od mediany z dwunastu miesięcy ub.r.! Początek zimy był wprawdzie łagodny, ale nie jest to okres wzmożonych prac budowlano-montażowych. Okazuje się, że w fotowoltaice trwa boom, bez względu na porę roku. W porównaniu z listopadem moc zainstalowana wzrosła o o 48,5 MW (tj. 37,4%). To pokazuje potencjał wzrostu rynku w 2020 r.

Według danych ARE, w całym 2019 r. moc instalacji fotowoltaicznych zwiększyła się o licząc rok do roku o 968 MW (tj. o 173,4%), co jest wynikiem rekordowym. Tym samy spełniły się nasze prognozy sprzed miesiąca. Szacowaliśmy wówczas, że w grudniu padnie kolejny rekord nowo podłączanych instalacji, i na koniec 2019 r. moc zainstalowana PV wzrośnie do ok. 1 500 MW (ostatecznie wyniosła 1 526,2 MW), a to oznaczałoby, że w 2019 r. moc fotowoltaiki o wzrośnie o ok. 1 GW.

Z danych ARE wynika, że kluczowa była końcówka 2019 r. W pierwszym kwartale ub.r. podłączono instalacje o mocy 134,5 MW (w lutym podłączono jedynie 9,5 MW nowych mocy). W drugim kwartale moc instalacji wzrosła o 232,9 MW, w trzecim przyrost nominalny nieco spowolnił, bo wyniósł 205,1 MW. W czwartym kwartale ub.r. podłączono rekordowe 395,5 MW.

Jesienne przyspieszenie w fotowoltaice ma ewidentnie związek z rządowym programem wsparcia budowy przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd”, który ruszył 30 sierpnia ub.r. (refundowane są wydatki poniesione od 23 lipca 2019 r.). Mogli z niego skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy kupili instalację PV o mocy 2-10 kWe. Zwrot wydatków był możliwy dopiero po jej zamontowaniu, i zawarciu umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), przewidującej wprowadzenie do systemu wytworzonej energii elektrycznej. Dofinansowanie wynosiło do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej niż 5 tys. zł. Pierwszy nabór wniosków do programu zakończył się 20 grudnia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w jego ramach dofinansował 27 017 instalacji PV o 152 MW łącznej mocy zainstalowanej (beneficjenci otrzymali 131,9 mln zł).

W sumie I nabór do programu „Mój Prąd” trwał blisko cztery miesiące. Z analizy list rankingowych (beneficjentów) wynika, że program rozkręcał się z miesiąca na miesiąc. We wrześniu przyznano wsparcie dla instalacji o łącznej mocy 6,83 MW. W październiku moc dotowanych PV wzrosła o 18,39 MW. W listopadzie przyznano dotacje na instalacje o mocy 27,72 MW. A to oznaczałoby, że w grudniu wsparcie otrzymały instalacje PV o mocy blisko 100 MW!

II nabór do programu „Mój Prąd” ruszył 13 stycznia i potrwa do 18 grudnia br. Budżet kolejnego naboru jest znacznie większy, i wynosi 600 mln zł. NFOŚiG liczy, że dzięki dotacjom na przydomowe instalacje fotowoltaiczne (PV) wygenerowana zostanie moc 700 MW, czyli przybywać jej będzie średnio ok. 60 MW miesięcznie.

Dzięki szybkiemu rozwojowi energetyka solarna została w lipcu 2019 r. wiceliderem branży OZE, pod względem zainstalowanej mocy elektrycznej wyprzedzając elektrownie wodne. Wcześniej, bo maju ub.r. przeskoczyła w rankingu siłownie biomasowe, a elektrownie biogazowe pod koniec 2017 r. Od pięciu miesięcy fotowoltaika umacnia się na drugiej pozycji, skracając dystans do lidera rynku OZE: lądowej energetyki wiatrowej, która zwiększyła moc zainstalowaną o 57,3 MW. Mimo to na koniec 2019 r. różnica pomiędzy PV a energetyka wiatrową była znacząca (1,53 GW versus 5,90 GW mocy).

Źródło: Agencja Rynku Energii S.A., obliczenia własne
Źródło: Agencja Rynku Energii S.A., obliczenia własne

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu