Dobry kwartał, słabszy marzec w branży e-ładowarek

Na stacjach benzynowych słabszy spadek cen
10 kwietnia 2020
ZE PAK będzie produkował wodór
10 kwietnia 2020

1 563 punktów ładowania samochodów elektrycznych zgłosili na koniec marca 2020 r. operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych do Urzędu Dozoru Technicznego. To 19,9%, tj. o 259 więcej niż na koniec ub.r. Punktów ładowania CNG jest obecnie 62.

Urząd Dozoru Technicznego gromadzi informacje o infrastrukturze paliw alternatywnych od ponad dwóch lat. Są to publiczne ładowarki samochodów elektrycznych i stacje ładowania CNG. Początkowo po wejściu 11 stycznia 2018 r. w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, na mocy przepisów przejściowych firmy już wcześniej eksploatujące ogólnodostępne stacje lub które rozpoczęły budowę takich urządzeń zobowiązano do przekazywania informacji do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) w ciągu miesiąca od przeprowadzenia badania technicznego zezwalającego na dalszą eksploatację tych urządzeń. Z kolei operatorzy, których nie dotyczą przepisy przejściowe są zobowiązani do zgłoszenia ich urządzeń do rejestru najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług. Na koniec marca br. w bazie UDT było 57 podmiotów, ale tylko 31 zgłosiło punkty ładowania.

W zestawieniu przygotowanym dla Cleanerenergy.pl przez UDT na koniec marca br. znajdowało się 1625 punktów, z czego 1563 dla samochodów elektrycznych, a 62 dla pojazdów napędzanych CNG. W porównaniu z końcem lutego br. przybyło 36 ogólnodostępnych punktów ładowania e-aut (wzrost o 2,2%). W całym I kwartale br. liczba punktów zgłoszonych przez operatorów i właścicieli e-ładowarek zwiększyła się o 259, tj. 19,9%. W segmencie CNG był zastój.

Operatorzy zgłaszają swoje bazy/stacje/punkty ładowania do bazy EIPA za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.eipa.udt.gov.pl, często przed badanami odbiorczymi UDT. Dlatego zestawienie na koniec marca 2020 r. obejmuje wszystkie ogólnodostępne punkty ładowania wprowadzone do bazy EIPA, również takie, które nie są jeszcze dostępne dla klientów i dlatego nie są uwidocznione na mapie. 8 kwietnia na mapie EIPA (https://eipa.udt.gov.pl/) było 704 czynnych punktów, i choć od ostatniego naszego raportu przybyło ich 26, w porównaniu z zestawieniem jest ich jednak o 921 mniej. Oznaczałoby to, że ponad połowa, bo 56,7% infrastruktury czeka na udostępnienie.

Na koniec marca 2020 r., według UDT liderem rynku był niezależny operator GreenWay Polska Sp. z o.o., działający również na Słowacji. W Polsce firma ma ładowarki przy centrach handlowych, hotelach, restauracjach, kompleksach biurowych. Jej sieć ładowarek do samochodów elektrycznych liczy obecnie 387 punktów ładowania. W ciągu ostatniego miesiąca powiększyła się o 24 punktów (tj. o 6,6%), a od początku roku o 40 punktów (tj. o 11,5%).

Na drugie miejsce awansowała poznańska EV PLUS Sp. z o.o., niezależny operator sieci ładowarek, i dystrybutor urządzeń fińskiego koncernu Ensto oraz szwedzkiego producenta Garo. Na koniec marca br. firma zadeklarowała, że ma 183 punkty ładowania w Polsce, o 2 (tj. o 1,1%) więcej niż miesiąc wcześniej o 18, tj. 10,9% więcej niż na koniec 2019 r.

Na trzecie miejsce spadła holenderska firma Last Mile Solutions (Ecotap Poland), która według UDT miała na koniec marca br. zgłoszonych 182 punktów ładowania, o 11 tj. o 5,7% mniej niż na koniec lutego, i o 9 mniej, tj. o 4,4% niż na koniec 2019 r. Spadek odnotowany w marcu jest zastanawiający. Na mapie EIPA można wyszukać ok. 20 stacji Ecotap, posiadających ponad 40 punktów ładowania. Firma podaje, że nie buduje swojej sieci, ale oferuje swoim partnerom kompletny system ładowania pojazdów elektrycznych, obejmujący ładowarki i oprogramowanie do zarządzania systemem oraz rozliczanie operacji ładowania. Być może część z nich została przekazana nowemu właścicielowi.

Do 10 największych operatorów ogólnodostępnych e-ładowarek należało łącznie 1404 punktów, co stanowiło 89,9% rynku. Wskaźnik koncentracji spadł nieznacznie o 0,4 pkt. proc. z 90,3%, ale wciąż jest wysoki. W tym gronie jest pięciu operatorów niezależnych, którzy zgłosili łącznie 937 punktów, czyli 59,9% wszystkich. Pozostałe pięć podmiotów jest spoza branży e-mobility. Są to głównie firmy energetyczne oraz PKN ORLEN S.A., który zajmuje spośród nich najwyższą piątą pozycję w ogólnym zestawieniu. Koncerny, głównie kontrolowane przez Skarb Państwa (wyjątkiem jest innogy Polska S.A.) zgłosiły do EIPA na koniec marca br. 467 punktów. Firmy te, znacznie silniejsze kapitałowo mają na 2020 r. ambitne plany rozbudowy swoich sieci e-ładowarek, więc proporcje będą się zmieniać, jak i miejsca poszczególnych podmiotów w rankingu.

Spośród koncernów paliwowych działających w Polsce najwięcej punktów ładowania, bo 118 oferował PKN ORLEN S.A, lider tej branży w Polsce. Według UDT porównaniu z lutym ich liczba się nie zmieniła, a z końcem 2019 r. zmniejszyła się o 8 punktów, tj. o 6,3%. W zestawieniu, które otrzymaliśmy z UDT drugi miesiąc z rzędu znajduje się spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Nadal jednak, według UDT nie zgłosiła żadnej stacji, ani punktu ładowania. Tymczasem Grupa LOTOS (LOTOS Paliwa Sp. z o.o.) ma 12 stacji ładowania zlokalizowanych wzdłuż tzw. Niebieskiego Szlaku łączącego autostradami A2 i A1 Warszawę z Trójmiastem. Co ciekawe można je też znaleźć na mapie EIPA. Każda ze stacji ładowania jest wyposażona w 4 złącza, co dawałoby łącznie 48 punktów. Na mapie EIPA jest wskazana także stacja paliw z ładowarką z 4 punktami w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 160 (część szlaku Via Baltica). Dawałoby Grupie Lotos pozycję wicelidera wśród koncernów paliwowych montujących e-ładowarki na swoich stacjach w Polsce.

Stacje ładowania e-aut posiadają niemal wszystkie duże firmy energetyczne w Polsce. Na koniec marca 2020 r. na pozycji lidera w tym segmencie z 116 punktami ładowania utrzymała się, według UDT, Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o. 2 stycznia br. ta spółka połączyła się z TAURON Dystrybucja Serwis S.A., i przestała istnieć – teraz jej działalność kontynuuje wrocławski TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (na mapie EIPA, jako operator występują zamiennie Tauron/TAURON Dystrybucja Serwis S.A.). Grupa Tauron rozwija infrastrukturę głównie na terenie metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. W porównaniu z końcem lutego liczba posiadanych przez nią punktów nie zmieniła się. W 2020 roku przybyło ich 37, co oznacza wzrost o 46,8% w porównaniu do końca 2019 r. Drugie miejsce w tym segmencie przypadło PGE Nowa Energia Sp. z o.o., wyspecjalizowanej spółce-córce PGE Polskiej Grupy Energetycznej, lidera branży energetycznej w Polsce, która na koniec marca miała 92 punktów. W ciągu ostatniego miesiąca jej sieć powiększyła się o 8 punktów (tj. o 9,2%), a od początku roku o 10 punktów (tj. o 12,2%). Na trzeciej pozycji wśród firm energetycznych umocniła się Energa Obrót S.A., spółka córka gdańskiej Energa S.A. zwiększając nieznacznie, bo o 2 punkty dystans od innogy Polska S.A., której stan posiadania – 62 punktów ładowania nie zmienił się od trzech miesięcy. W zestawieniu UDT jest też poznańska Enea S.A. z 10 punktami ładowania (jej stan posiadania nie zmienił się).

W zestawieniu UDT są również firmy, które sprzedają CNG. Liderem tego segmentu jest firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., która ma 59 punktów tankowania na 17 stacjach. W porównaniu z końcem lutego stan posiadania nie zmienił się. Jej znacznie mniejszy konkurent – CNGvitall Polska Sp. z o.o. ma tylko jedną stację z trzema dystrybutorami.

Źródło: UDT, obliczenia własne

Najwięksi operatorzy punktów ładowania e-aut w Polsce*

Źródło: UDT, obliczenia własne

Przemysław Kałdoński, Pełnomocnik Zarządu EVPlus Sp. z o.o.

r

„Od blisko trzech lat wraz z naszymi partnerami rozwijamy sieć EV+ opartą na platformie Fortum Charge&Drive zarządzającej ponad 10 000 punktów ładowania w 16 państwach.

Nasze stacje ładowania zlokalizowane są na terenie całego kraju, głównie w centrach miast, kompleksach biurowych, galeriach handlowych, hotelach czy stacjach paliw. Szybkie stacje ładowania DC stanowią ok. 25% naszego portfela, a pozostałe to przyspieszone stacje ładowania AC.

Realizując nasze hasło join the electric rEVolution jesteśmy otwarci na współpracę w różnorodnych lokalizacjach wychodząc z założenia, że budowa infrastruktury ładowania EV powinna być realizowana wszędzie tam gdzie oczekują tego użytkownicy pojazdów elektrycznych.

Dynamiczny rozwój sieci punktów ładowania EV+ w dużej mierze będzie zależał od instrumentów wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce, tempa przyrostu samochodów elektrycznych na polskich drogach oraz przyszłej sytuacji gospodarczej.

W planach na 2020 rok poza uruchamianiem kolejnych punktów mamy również wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji EV+Map ułatwiającej kierowcom samochodów elektrycznych codzienne korzystanie ze stacji ładowania i wprowadzenie nowych modeli rozliczania płatności.”

tekst

Marcin Szczudło, Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

r

„Rynek paliwa CNG w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozrasta. Jest to widoczne szczególnie w segmencie transportu publicznego, choć lista branż korzystających z tego paliwa w codziennej działalności jest coraz dłuższa. Warto zwrócić uwagę, że już w przyszłym roku, jako PGNiG OD, będziemy operatorem na aż 37 nowowybudowanych stacjach w 36 miastach w Polsce. Dzięki tak szerokiej dostępności oraz konkurencyjnej cenie, coraz bardziej popularne stanie się również użytkowanie samochodów osobowych i dostawczych na paliwo gazowe CNG.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu