80 proc. produkcji energii w Grupie Orlen pochodzi z OZE i gazu

Wieś zużywa coraz więcej energii elektrycznej
30 lipca 2020
Ponad 6 tys. odbiorców gazu zmieniło dostawcę w II kwartale
30 lipca 2020

Źródło PKN Orlen

Prawie 80 proc. produkcji energii w Grupie Orlen pochodzi ze źródeł odnawialnych lub gazowych – poinformował koncern podczas prezentacji wyników finansowych po II kw. 2020 r. Jak mówił Janusz Szewczak, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych, „energetyka wygenerowała bardzo dobry wyniki EBITDA LIFO na poziomie 749 mln zł”.

Koncern podał, że wielkość mocy zainstalowanej wynosi 3.253 MWe, w tym: Grupa Orlen 1.810 Mwe (474 MWe CCGT Włocławek, 608 MWe CCGT Płock, 359 MWe EC Płock, 92 MWe EC Anwil, 11 MWe Orlen Południe, 160 MWe Orlen Lietuva, 106 MWe Unipetrol. Energa 1.443 MWe. Wielkość sprzedaży energii elektrycznej wyniosła w opisywanym okresie 7,0 TWh.

Źródło: PKN Orlen

„Na nasze wyniki pozytywnie wpłynął rozwój aktywów energetycznych w tym sfinalizowanie transakcji zakupu akcji Grupy Energa. Grupa Energa to była spółka, która była bardzo zadłużona i miała dużą ekspozycję na węgiel. Po przejęciu przez Orlen będzie tylko zyskiwała na wartości. Chcemy, aby nasza produkcja energii oparta była na niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródłach” – mówił Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju.

Jak informował koncern w II kw. tego roku PKN Orlen osiągnął wynik EBITDA LIFO w wysokości 5,7 mld zł (wzrost o 3 mld zł r/r), a zysk netto spółki wyniósł 4 mld zł (wzrost o 2,4 mld zł r/r), przychody osiągnęły poziom 17 mld zł. Istotny wpływ na wyniki miał zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Energa w wysokości 3,7 mld zł. Jak podaje koncern segment energetyki zanotował 749 mln zł wyniku EBITDA LIFO. Czytaj więcej: PKN Orlen zamknął kwartał 4 mld zł zysku. W segmencie energetyka – podaje koncern – zanotowano wzrost o 317 mln zł (r/r) „w efekcie dodatniego wpływu konsolidacji wyników Grupy Energa oraz poprawy makro ograniczonego ujemnym wpływem spadku wolumenów sprzedaży energii elektrycznej”.

„Wyniki pokazują, że koncern przeszedł ten trudny okres – można powiedzieć lockdownu gospodarczego – suchą stopą. Te dobre wyniki udało się uzyskać nie wstrzymując planów inwestycyjnych. Mimo realnych zagrożeń, dzięki naszej elastyczności, potrafiliśmy szybko zareagować na spadek produkcji paliwa, np. zmniejszyliśmy produkcję paliwa lotniczego .W II kw. PKN Orlen przerobił 6,2 mln ton ropy” – komentował wyniki kwartalne Janusz Szewczak, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

Jak dodał, zrealizowany został program inwestycyjny na poziomie 2,2 mld zł, co w całym półroczu daje wartość 3,4 mld zł.

„Nie zmniejszamy tempa inwestycji. Mamy świadomość tego, że inwestycje są skutecznym instrumentem na przezwyciężanie zjawisk recesyjnych. Podtrzymujemy chęć realizacji planu inwestycyjnego na poziomie 7 mld zł, a włączając Energę, możliwości te oscylują wokół 9 mld zł” – mówił  Szewczak.

Jak dodał, w planach jest m.in. budowa hubu wodorowego we Włocławku.

Jak mówił Leszczyński, II kw., pod względem otoczenia makroekonomicznego – z powodu koronawirusa – był bardzo trudnym okresem, „co było do tej pory bez precedensu”. Konsumpcja paliwa spadła m.in. oleju napędowego o 10 proc. rocznie, a benzyny o 22 proc. rocznie. Jak dodał „ostatnio notujemy nieco wzrost konsumpcji”, ale jeszcze dużo brakuje do osiągniecia wcześniejszego poziomu.

Liczba stacji benzynowych, należących do PKN Orlen wynosi w sumie 2 832 i wzrosła przez rok o 30, z czego w Polsce o 13, w Niemczech o 2, w Czechach o 4, na Litwie o 1 i na Słowacji o 10. W Polsce jest ich 1 792, w Niemczech 586; w Czechach 417; na Litwie 26; na Słowacji 11.

PKN Orlen posiada także 86 punktów ładowania samochodów elektrycznych, z czego 58 w Polsce, 21 w Czechach i 7 w Niemczech. Ich liczba wzrosła przez rok o 56, w tym w Polsce o 45, w Czechach o 6 i w Niemczech o 5. Koncern posiada 2 stacje wodorowe i 42 stacje CNG.

Szewczak, odnosząc się do zamiaru przejęcie PGNiG powiedział, że na przeprowadzenie całego procesu potrzeba kilkanaście miesięcy. Zapowiedział, że koncern chce rozpocząć całą procedurę najszybciej jak to możliwe: „myślę, że jest to kwestia kilku miesięcy”.

„Dajemy dowody na to, że bardzo dobrze radzimy sobie z takimi przejęciami, jesteśmy właściwie pionierem na rynku, bo w Polsce nie było jeszcze tak dużych przejęć” – dodał Szewczak.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu