Urząd Dozoru Technicznego przestrzega operatorów

Solaris i Ekoenergetyka-Polska zelektryfikują sosnowiecki transport
7 września 2020
Lotos rozpoczął proces realizacji środków zaradczych
7 września 2020

Część działających w Polsce ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów nie została zgłoszona do badania technicznego prowadzonego przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. UDT na razie przeprowadza akcję informacyjną skierowaną do operatorów i podmiotów eksploatujących stacje. Jeśli nie poskutkuje, mogą posypać się dotkliwe kary.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych stacje i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego pod względem eksploatacji, naprawy i modernizacji podlegają obowiązkowym badaniom technicznym przeprowadzanym przez inspektorów UDT. Przeprowadza się je przed oddaniem stacji ładowania do eksploatacji oraz po naprawie lub modernizacji takiej stacji, w tym polegającej na zwiększeniu liczby punktów ładowania, lub zmiany miejsca zainstalowania punktu ładowania.

Okres przejściowy umożliwiający eksploatowanie stacji i punktów ładowania bez certyfikacji przez UDT, minął 30 lipca br. Oznacza to, że jeśli któryś z operatorów lub podmiotów eksploatujących stacje i punkty ładowania nie dostosował ich do wymagań i nie złożył wniosku o przeprowadzenie badania technicznego w UDT, takie stacje i punkty nie mogą być dalej eksploatowane i powinny być wyłączone z użytkowania.

„Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął akcję informacyjną, która ma na celu powiadomienie operatorów i podmiotów eksploatujących stacje ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych o wymaganiach, wynikających z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych” – mówi Maciej Zagrobelny, rzecznik prasowy UDT.

Komunikat w tej sprawie zamieszczono na stronie internetowej UDT dwa tygodnie temu (https://www.udt.gov.pl/archiwum/1853-komunikat-udt-dot-eksploatacji-infrastruktury-ladowania-pojazdow-elektrycznych).

UDT nie udziela informacji, którzy operatorzy nie dostosowali w pełni swoją infrastrukturę zgodnie z wymogami prawa. Ale firmy mogą być pewne, że inspektorzy sprawdzą, czy stacje bez certyfikacji zostały wyłączone z użytkowania. Co więcej UDT nie zamierza być pobłażliwy dla operatorów, którzy zlekceważą akcję informacyjną. Na opornych mogą posypać się wysokie kary. Zgodnie z art. 45 ust. 1 punkt 4 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, karze pieniężnej podlega przedsiębiorca, który nie zapewnia przeprowadzenia badań lub eksploatuje ogólnodostępne stacje ładowania, punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego lub stacje gazu ziemnego wbrew decyzji o wstrzymaniu eksploatacji. W tym przypadku (a także jeśli operator nie przestrzega wymagań technicznych) kara wynosi od 1000 zł do nawet 100 000 zł.

Niestety nie wiadomo ilu stacji problem dotyczy, bo też nie ma wiarygodnych statystyk dotyczących liczby ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce. UDT zapewnia jednak, że liczba urządzeń dopuszczonych oficjalnie do użytkowania z rośnie z miesiąca na miesiąc. Na koniec I półrocza 2020 r. badanie wstępne przeszło 259 urządzenia, miesiąc później dopuszczonych było już 484, na koniec sierpnia liczba takich stacji wzrosła do 552. Będzie więc gdzie ładować baterie, choć dostęp do infrastruktury się zmniejszy. Stacje wyłączone z użytkowania, mogą zostać przywrócone do eksploatacji, pod jednym jednak warunkiem:

– „Warunkiem, aby stacja ładowania została przywrócona do użytkowania jest przeprowadzenie badania technicznego wstępnego, zakończonego wynikiem pozytywnym (nie dotyczy to stacji podlegających pod okres przejściowy opisany w art. 74 ustawy, dla których złożono niekompletny wniosek o przeprowadzenie badania wstępnego i dokumentacja jest na etapie uzupełniania)” wyjaśnia Maciej Zagrobelny.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu