Orlen kończy proces restrukturyzacji Energi

Spadła cena uprawnień do emisji CO2
9 września 2020
„Mapa drogowa” zmian w strukturze energetyki i górnictwa do końca roku
9 września 2020

Źródło: PKN Orlen

PKN Orlen kończy proces restrukturyzacji Grupy Energa, a pierwsze oszczędności z tego tytułu będą już w 2020 roku – poinformował prezes Daniel Obajtek.

„Kończymy cały proces restrukturyzacji Grupy Energa, a pierwsze oszczędności już będą w tym roku. Te oszczędności wystąpią błyskawicznie, na przykład dzięki centralizacji zakupów gazu, który dotychczas kupowaliśmy osobno w zupełnie innych cenach. Są dziesiątki inicjatyw, które powodują optymalizację tej grupy, już się to dzieje, a w ciągu trzech lat będą to bardzo duże efekty” – powiedział Obajtek dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Zapowiedział również połączenia części spółek zależnych Orlenu i Energi.

„Nasze spółki mogą część kompetencji przejąć, my też przekażemy część kompetencji Grupie Energa, szczególnie związanych z obszarem energetycznym” – powiedział.

Formalnie transakcja przejęcia Energi przez PKN Orlen sfinalizowana została 30 kwietnia 2020 r. nabyciem akcji Energi stanowiących około 80 proc. kapitału zakładowego spółki oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł.

Prezes Orlenu poinformował również, że koncern nie wyklucza przesunięcia realizacji niektórych dużych inwestycji petrochemicznych. Ma to zależeć od sytuacji na rynku związanej z koronawirusem, konsumpcji i warunków makroekonomicznych

„Nasze największe inwestycje petrochemiczne są w fazie przygotowawczej. Koniec tej fazy, czyli wszystkie zgody, zezwolenia, wyłonienie wykonawców, nastąpi do końca 2021 roku. Jeżeli sytuacja makroekonomiczna utrzyma się taka, jak jest, jeżeli będzie spadek konsumpcji, to nie powiedziałem, że niektórych dużych inwestycji w zakresie petrochemii nie będziemy przesuwać” – powiedział Obajtek

Podkreślił, że to zależy od konsumpcji, warunków makroekonomicznych oraz tego, jak będzie rozwijać się sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

„Jesteśmy spółką, która jest bardzo podatna na wahania makroekonomiczne czy spadki konsumpcji na świecie, dlatego tak mocno idziemy w akwizycje, które pozwolą nam zyskać większą stabilność. Takie spółki, jak Energa czy PGNiG są spółkami regulacyjnymi, które mają stabilną EBITDA” – wyjaśnił.

Prezes PKN Orlen zapowiedział również, że dojście spółki do neutralności emisyjnej w 2050 roku nie będzie odbywało się na zasadzie wygaszania istniejących aktywów koncernu

„Dojście do neutralności emisyjnej nie będzie odbywało się na wygaszaniu aktywów. Niektóre firmy w Polsce mają możliwość ograniczenia emisyjności poprzez wygaszanie pewnych aktywów, np. elektrowni węglowych. Nasze dojście nie będzie na tym polegało. Nawet jeżeli inwestujemy w nowoczesną petrochemię, to są to instalacje zamienne, będziemy inwestować w nowe olefiny czy fenol, które mają zupełnie inne poziomy emisyjności” – powiedział Obajtek

Jak zastrzegł, wyjątkiem od tej reguły może być węglowa elektrownia Ostrołęka B.

„To jedyne aktywo węglowe w naszej grupie, ale żywotność tej elektrowni i tak nie jest wyższa niż 6 lat” – wyjaśnił.

Szef Orlenu podkreślił, że koncern jest dobrze przygotowany do finansowania projektów zmierzających w stronę neutralności emisyjnej, a wśród możliwych źródeł finansowania wymienił Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), zielone obligacje oraz nowe fundusze unijne.

„Chcemy być nowym Orlenem, który patrzy w przyszłość, ale również będzie się transformował, będzie się rozwijał szybciej w Polsce i naszej części Europy” – powiedział.

Obajtek podkreślił również, że nie da się dzisiaj określić jaka część z ponad 25 mld zł inwestycji na dojście do neutralności emisyjnej to projekty zupełnie nowe, wcześniej nie ogłaszane, bo część z nich stanowić będą nowe planowane akwizycje w źródła zeroemisyjne.

Czytaj także: Orlen wyda ponad 25 mld zł na redukcję emisji CO2Czytaj także:

„Akwizycje mają przynieść optymalizację i wyzwolić możliwości finansowania, które pozwolą nam przeprowadzić procesy transformacji energetycznej, bo od tego nie uciekniemy” – dodał.

„Dojście do neutralności emisyjnej będzie znaczącym filarem naszej nowej strategii, którą ogłosimy w październiku” – podsumował prezes.

PKN Orlen ogłosił dziś plan dojścia do neutralności emisyjnej w 2050 r. i zapowiedział, że do 2030 r. chce zredukować emisję CO2 na posiadanych aktualnie aktywach rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc. oraz w energetyce o 33 proc. CO2/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Spółka szacuje, że wydatki inwestycyjne na projekty ograniczające emisję CO2, w tym m.in. nakłady na projekty z zakresu efektywności energetycznej, inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe, odnawialne źródła energii na lądzie, a także portfel inwestycji biopaliwowych, wyniosą ponad 25 mld zł do 2030 r.

Czytaj również: Orlen planuje ponad 60 projektów zwiększających efektywność energetyczną

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu