E-ładowarki: mniej punktów ładowania, i przetasowania liderów. Przez porządki w EIPA?

PKN Orlen chce wspierać polskie firmy w dostępie do rynków zagranicznych
10 września 2020
Apator sprawdza możliwości rozwoju w stronę OZE
10 września 2020

1 697 punktów ładowania baterii samochodów elektrycznych zgłosili na koniec sierpnia 2020 r. operatorzy ogólnodostępnych e-ładowarek do Urzędu Dozoru Technicznego. To 2,1% mniej niż na koniec lipca br. Spadek jest zaskakujący, bo ze statystyk zniknęło m.in. 48 punktów Lotos Paliwa, a przecież jej stacje ładowania EV i PHEV nadal działają, i nie przejęła ich w zarządzanie żadna inna firma. W gronie operatorów ogólnodostępnych ładowarek zadebiutowała siechnicka firma ESV S.A., jeden z niezależnych operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w Polsce.

W zestawieniu przygotowanym dla Cleanerenergy.pl przez Urząd Dozoru Technicznego na koniec lipca br. znajdowało się 1 761 punktów ładowania, z czego 1 697 dla samochodów elektrycznych, a 64 dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym CNG i LNG.

W porównaniu z końcem lipca br. infrastruktura techniczna na potrzeby e-mobility zmniejszyła się o 37 ogólnodostępnych punktów ładowania (tj. o 2,13%). Od początku 2020 r. infrastruktura paliw alternatywnych zwiększyła o 432 punktów, czyli o 33,98%, z czego o 393 punkty ładowania samochodów elektrycznych i tylko o 2 punkty napełniania skroplonego gazu ziemnego LNG.

W sierpniu pierwsza pozycja, z 33 nowo zgłoszonymi punktami przypadła GreenWay Polska Sp. z o.o., największemu operatorowi ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce (w lipcu niezależny operator zgłosił do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych 46 punkty ładowania, zajmując pod tym względem 3. pozycję).

Drugą lokatę pod względem liczby punktów zgłoszonych w sierpniu zajęła RAWICOM Sp. z o.o. Sp. K., Łabiszyn, która zgłosiła do rejestru UDT 26 punktów. Rawicom jest wyłącznym dystrybutorem wiodącego europejskiego  producenta stacji ładowania pojazdów elektrycznych – firmy DBT – CEV, ale równolegle buduje własną sieć ogólnodostępnych ładowarek, a od I kwartału zaproponował nową usługę ładowania samochodów elektrycznych – Revnet. W sierpniu niezależny operator – według UDT – zgłosił 13 stacji, z 2 punktami każda w nowych lokalizacjach (bazach).

Trzecie miejsce, pod względem liczby nowo zgłoszonych punktów do EIPA zajęła wrocławska firma POWER EV Sp. z o.o. Ten polski producent wolnostojących stacji ładowania i naściennych wall box-ów zgłaszając 9 punktów odbudował z nadwyżką straty z lipca, i ma obecnie 13 ogólnodostępnych punktów, ale ciągle daleko mu do szczytu formy z pierwszej połowy 2020 roku, gdy miał 27 punktów ładowania.

Według UDT w sierpniu 2020 r. posiadanie ogólnodostępnych punktów ładowania baterii samochodów elektrycznych i hybrydowych zgłosiło 39 operatorów. 15 z nich rozwijało w ostatnim miesiącu infrastrukturę (dzięki nim przybyło 108 punktów), 19 nie zgłosiło nowych urządzeń, a 7 odnotowało regres (łącznie ubyło im 145 punktów).

Spadek liczby ogólnodostępnych punktów w sierpniu to „zasługa” głównie trzech firm. Dwóch dużych niezależnych operatorów: zajmującej trzecie miejsce w lipcowym rankingu krakowskiej firmy GO+ EAuto sp. z o.o. (ubytek 53 punktów) oraz wicelidera poprzedniego zestawienia –  poznańskiej firmy EV PLUS Sp. z o.o. (-33 punkty). W przypadku tych firm spadki mogą być pokłosiem porządków, jakie operatorom zalecił UDT. W sierpniu poinformował ich, że w rejestrze EIPA należy zarejestrować wyłącznie ogólnodostępne stacje ładowania czyli takie, które są dostępne na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego. Z EIPA znikną więc zapewne stacje ładowania przy hotelach, gdzie ładowanie było bezpłatne, ale tylko dla gości.

Ale gwałtowny spadek, bo o 48 punktów, do zaledwie 2 odnotowała w sierpniowym zestawieniu LOTOS Paliwa Sp. z o.o., która odpowiada w Grupie LOTOS za zarządzanie siecią stacji paliw, handel detaliczny z klientami biznesowymi, rozwój sieci sprzedaży detalicznej, hurtowej oleju napędowego i benzyn. Spadek jest zaskakujący, bo przecież jej stacje ładowania EV i PHEV nadal działają, i nie przejął ich w zarządzanie inny operator (żadna z firm nie odnotowała lustrzanego wzrostu). LOTOS Paliwa, który ma 12 szybkich e-ładowarek na swoich 12 stacjach paliw na tzw. Niebieskim szlaku, biegnącym wzdłuż korytarza TEN-T (A2, A1) od Warszawy do Trójmiasta i z powrotem, był od kilku miesięcy w zestawieniu UDT, jednak nie wykazywał żadnej lokalizacji. Dopiero w lipcu operator zgłaszając 50 punktów awansował na 11 miejsce, teraz spadł na 29 pozycję (dzieląc ją z sześcioma innymi firmami). Stacje ładowania e-aut znajdują się na stacjach paliw LOTOS Paliwa, a więc są ogólnodostępne, to fakt. Wygląda na to, że zamiast porządków w bazie, na razie mamy bałagan.

Jedno jest pewne, że dzięki wakacyjnemu przyśpieszeniu – w lipcu i sierpniu przybyło mu 79 punktów – GreenWay Polska, lider polskiego rynku umocnił się na swojej pozycji. Gdyński operator, który ma ogólnodostępne ładowarki przy centrach handlowych, hotelach, restauracjach, kompleksach biurowych w całej Polsce (działa również na Słowacji), dysponuje już 466 punktami, blisko 3-krotnie więcej niż druga firma w rankingu.

Na drugim miejscu, mimo zmniejszeniu stanu posiadania nadal znajduje się poznańska EV PLUS Sp. z o.o., niezależny operator sieci ładowarek, i dystrybutor urządzeń fińskiego koncernu Ensto oraz szwedzkiego producenta Garo. Na koniec sierpnia  br. firma zadeklarowała, że ma w Polsce 169 ogólnodostępne punkty ładowania, w 53 stacjach, w 42 lokalizacjach.

Na trzecim miejscu, dzięki zgłoszeniu 8 nowych punktów umocniła się wrocławska TAURON Nowe Technologie (wcześniej TAURON Dystrybucja Serwis S.A.), która ma obecnie 155 punktów ładowania w 69 stacjach, i w 58 lokalizacjach, głównie na terenie aglomeracji górnośląskiej.

W budowę infrastruktury dla e-aut w Polsce zaangażowały się początkowo niemal wszystkie duże firmy energetyczne w Polsce. Na koniec sierpnia 2020 r. liderem w tym segmencie jest właśnie TAURON Nowe Technologie Wiceliderem zaś PGE Nowa Energia Sp. z o.o., z PGE Polskiej Grupy Energetycznej, która na koniec sierpnia zwiększyła stan posiadania o 1 do 98 punktów ładowania. Na trzecim miejscu z 85 punktami ładowania znajduje się Energa Obrót S.A., spółka córka gdańskiej Energa S.A. Jednak jej stan posiadania nie zmienił się od pięciu miesięcy. Czwarte miejsce z przypadło niemiecka innogy Polska S.A., której działalność skupia się na aglomeracji warszawskiej. Firma, która odmroziła w czerwcu swoje inwestycje w infrastrukturę dla e-mobility, w sierpniu zgłosiła 2 stacje w nowych lokalizacjach, mające po 2 punkty każda, i ma obecnie 70 punkty ładowania, dzięki czemu umacnia się na pozycji lidera w stolicy. Piąte miejsce wśród firm energetycznych ma, z 10 punktami ładowania poznańska Enea S.A., i ich liczba, według danych UDT, zwiększyła się o 4 punkty, przez co stan posiadania wrócił do średniej z ostatnich miesięcy. Warto zwrócić uwagę, że w infrastrukturę w ostatnich miesiącach inwestował właściwie tylko Tauron, ostatnio z COVID-owego zatrzymania, obudziło się innogy, pozostali gracze jakby stracili entuzjazm dalszego rozwoju infrastruktury.

Spośród koncernów paliwowych działających w Polsce najwięcej punktów ładowania, bo 132 oferował PKN ORLEN S.A., lider tej branży w Polsce. PKN ORLEN zgłosił w sierpniu  do EIPA 1 stację z 3 punktami, i samodzielnie zajmuje już czwartą pozycję w zestawieniu ogólnym (pomógł mu w tym spektakularny spadek GO+ EAuto z trzeciej na szóstą pozycję). Od 27 kwietnia do płockiego koncernu należy 80% akcji Energa, przez co jest on pośrednio właścicielem 85 punktów ładowania Energa-Obrót S.A. Razem z własnymi ma ich więc 217, co daje Grupie PKN ORLEN pozycję wicelidera polskiego rynku, tak jak w lipcu.

Druga pozycja w segmencie koncernów paliwowych, z 50 punktami ładowania przypada LOTOS Paliwa. PKN ORLEN S.A. chce przejąć kontrolę nad Grupą LOTOS – ma już warunkową zgodę Komisji Europejskiej – ale musiałby sprzedać 389 stacji detalicznych (bądź wymienić się nimi z innym europejskim koncernem), stanowiących około 80% sieci detalicznej Grupy LOTOS w Polsce. Trudno więc dzisiaj przesądzić, czy będą wśród nich stacje z ładowarkami do e-aut, czy też PKN ORLEN będzie chciał je zatrzymać, by wzmocnić się w segmencie e-mobility.

W segmencie gazu ziemnego kolejny miesiąc z rzędu panuje zastój. Liderem jest firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., która ma 59 punktów tankowania na 17 stacjach CNG. Jej znacznie mniejszy konkurent – CNGvitall Polska Sp. z o.o.  ma tylko jedną stację z trzema dystrybutorami. Trzecią pozycję w tym segmencie ma BISEK LNG Sp. z o.o. z Kostomłotów, która ma 1 stację skroplonego gazu ziemnego LNG (ang. Liquefied Natural Gas) z 2 punktami tankowania.

Najwięksi operatorzy punktów ładowania e-aut w Polsce*

*według zgłoszonych do EIPA punktów ładowania, stan na 31.08.2020
**punkty ładowania na stacjach franczyzowych, należące jednak do GreenWay Polska
Źródło: UDT, obliczenia własne

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu